Vergadering Commissie Ruimte 2 juni 2023

Datum: 2 juni 2023
Starttijd: 09:00
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Beëdigen van burger-commissieleden
 3. Vaststellen agenda
 4. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 5. Gelegenheid om in te spreken
 6. Statenvoorstel Actualisatie Agenda 2023 Omgevingsvisie en - verordening - 325646
  1. Vragen en antwoorden PvdA-GL (Inez Flameling), over Statenvoorstel Actualisatie Agenda 2023 Omgevingsvisie en - verordening - 325646, agendapunt 6
  2. Vragen en antwoorden PvdD (Trees Janssens), over Statenvoorstel Actualisatie Agenda 2023 Omgevingsvisie en - verordening - 325646, agendapunt 6
  3. Vragen en antwoorden D66 (Wouter Versluijs), over Statenvoorstel Actualisatie Agenda 2023 Omgevingsvisie en - verordening - 325646, agendapunt 6
 7. Brief GS van 23 mei 2023 - Voorontwerp inpassingsplan Net op zee Nederwiek 1 - 333008
  1. Brief Ministerie van Economische zaken en Klimaat van 13 april 2023 over voorontwerp inpassingsplan Net op zee Nederwiek 1– 318089
   1. Brief Min. van Economische Zaken en Klimaat over voorontwerp inpassingsplan Net op zee Nederwiek 1 met verzendlijst - 318089
   2. Brief Min. van Economische Zaken en Klimaat (bijlage 1) voorontwerp inpassingsplan Net op zee Nederwiek 1 - 318089
   3. Brief Min. van Economische Zaken en Klimaat (bijlage 2) Inpassingsplan Net op zee Nederwiek 1 - 318089
   4. Brief Min. van Economische zaken en Klimaat (bijlage 3) brief aan PS voorontwerp inpassingsplan Net op zee Nederwiek 1 - 318089
  1. Brief GS van 23 mei 2023 - Voorontwerp inpassingsplan Net op zee Nederwiek 1 - 333008
  2. Vragen en antwoorden PvdA-GL (Inez Flameling), over Brief GS van 23 mei 2023 - Voorontwerp inpassingsplan Net op zee Nederwiek 1 – 333008, agendapunt 7 en 7.1
  3. Vragen en antwoorden D66 (Wouter Versluijs), over Brief GS van 23 mei 2023 - Voorontwerp inpassingsplan Net op zee Nederwiek 1 - 333008, agendapunt 7 en 7.1
  4. Vragen en antwoorden BBB (Christine Govaert), over Brief GS van 23 mei 2023 - Voorontwerp inpassingsplan Net op zee Nederwiek 1 - 333008, agendapunt 7 en 7.1
 8. Brief GS van 9 mei 2023 over Ontwerp begroting 2024 RUD Zeeland en 1e wijziging begroting 2023 RUD Zeeland - 327197
  1. Brief GS van 9 mei 2023 over Ontwerp begroting 2024 RUD Zeeland en 1e wijziging begroting 2023 RUD Zeeland - 327197
  2. Brief GS (bijlage 1 - Brief RUD ontwerpbegroting 2024) van 9 mei 2023 over Ontwerp begroting 2024 RUD Zeeland en 1e wijziging begroting 2023 RUD Zeeland - 327197
  3. Brief GS (bijlage 2 - AB Voorstel Begroting 2024) van 9 mei 2023 over Ontwerp begroting 2024 RUD Zeeland en 1e wijziging begroting 2023 RUD Zeeland - 327197
  4. Brief GS (bijlage 3 - Ontwerp begroting 2024 versie AB) van 9 mei 2023 over Ontwerp begroting 2024 RUD Zeeland en 1e wijziging begroting 2023 RUD Zeeland - 327197
  5. Brief GS (bijlage 4 - Reactie RUD op definitief advies) van 9 mei 2023 over Ontwerp begroting 2024 RUD Zeeland en 1e wijziging begroting 2023 RUD Zeeland - 327197
  6. Brief GS (bijlage 5 - Concept AB voorstel) van 9 mei 2023 over Ontwerp begroting 2024 RUD Zeeland en 1e wijziging begroting 2023 RUD Zeeland - 327197
  7. Brief GS (bijlage 6 - Reactie RUD op advies) van 9 mei 2023 over Ontwerp begroting 2024 RUD Zeeland en 1e wijziging begroting 2023 RUD Zeeland - 327197
  8. Vragen en antw BBB (Christine Govaert), over Brief GS van 9 mei 2023 over Ontwerp begroting 2024 RUD Zeeland en 1e wijziging begroting 2023 RUD Zeeland – 327197, agendapunt 8
  9. Vragen en antw D66 (Wouter Versluijs), over Brief GS van 9 mei 2023 over Ontwerp begroting 2024 RUD Zeeland en 1e wijziging begroting 2023 RUD Zeeland – 327197, agendapunt 8
 9. Brief GS van 14 februari 2023 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over nov, dec, jan 2022-2023 - 282284
  1. Brief GS van 9 mei 2023 over Voortgangsrapportages Grote Projecten en risicoparagraaf over februari, maart en april 2023 - 327431
   1. Brief GS van 9 mei 2023 over Voortgangsrapportages Grote Projecten en risicoparagraaf over februari, maart en april 2023 - 327431
   2. Brief GS (bijlage 1) over risicoparagraaf februari, maart en april 2023 - 327431
   3. Brief GS (bijlage 2) over Waterdunen - 327431 - AP.pdf
   4. Brief GS (bijlage 3) over Zanddijk -327431- AP.pdf
   5. brief GS (bijlage 4) over natuurpakket Westerschelde - 327431 - AP.pdf
   6. Brief GS (bijlage 5) over Traverse Kapellebrug - 327431.pdf
   7. Vragen en antwoorden BBB over Voortgangsrapportages grote projecten, agendapunt 9 en 9.1
   8. Vragen en antwoorden BBB (aanvullend) over Voortgangsrapportages grote projecten, agendapunt 9 en 9.1
   9. Vragen en antwoorden VVD (Daniëlle de Clerck), over Brief GS van 14 februari 2023 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf, agendapunt 9 en 9.1
  1. Brief GS van 14 februari 2023 over voortgangsrapportages Grote projecten en risico paragraaf over november, december en januari 2022-2023
  2. Brief GS (bijlage 1) over risicoparagraaf nov.-dec. 2022 en jan. -2023 - 282284
  3. Brief GS (bijlage 2) over Natuurpakket Westerschelde - 282284
  4. Brief GS (bijlage 3) over Traverse Kapellebrug - 282284
  5. Brief GS (bijlage 4) over Waterdunen - 282284
  6. Brief GS (bijlage 5) over Zanddijk - 282284
 10. Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van 17 februari 2023
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Ruimte 17 februari 2023
 11. Toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 11 april 2023 over Afdoening motie een robuuste, klantvriendelijke RUD voor een gezond en veilig Zeeland - 312644
   1. Brief GS van 11 april 2023 over Afdoening motie een robuuste, klantvriendelijke RUD voor een gezond en veilig Zeeland - 312644
   2. Brief GS (bijlage) over motie Provinciale Staten een robuuste, klantvriendelijke RUD voor een gezond en veilig Zeeland - 312644
  2. Brief GS van 14 april over zeegroenten snijden - 314730
  3. Brief GS van 10 mei 2023 over subsidieregeling Groene Daken - evaluatie 2022 en openstelling 2023 - 326109
   1. Brief GS van 10 mei 2023 over subsidieregeling Groene Daken - evaluatie 2022 en openstelling 2023 - 326109
   2. Brief GS (bijlage) Evaluatie subsidie groene daken 2022 - 326109
   3. Vragen en antw BBB (Christine Govaert), over Brief GS van 10 mei 2023 over subsidieregeling Groene Daken - evaluatie 2022 en openstelling 2023 – 326109, agendapunt 11.3
  1. TOEZEGGINGENLIJST Commissie Ruimte 2 juni 2023.pdf
 12. Volgende vergadering: 30 juni 2023, aanvang 09:00 uur
 13. Sluiting
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming
 15. Brief GS van 14 februari 2023 over Provinciale Impuls Wonen 2023 - 218560
  1. Brief GS van 14 februari 2023 over Provinciale Impuls Wonen 2023 - 218560
  2. Vragen en antwoorden BBB (Christine Govaert), over Brief GS van 14 februari 2023 over Provinciale Impuls Wonen 2023 - 218560, agendapunt 101
 16. Brief GS van 7 maart 2023 over evaluatie Zeeuwse Kustvisie - 293343
  1. Brief GS van 7 maart 2023 over evaluatie Zeeuwse Kustvisie - 293343
  2. Brief GS (bijlage) Rapport Evaluatie Zeeuwse Kustvisie - 293343
  3. Vragen en antwoorden BBB (Christine Govaert), over Brief GS van 7 maart 2023 over evaluatie Zeeuwse Kustvisie - 293343, agendapunt 102
 17. E-mail burger van 6 maart 2023 over stop uitbreiding recreatieparken - 291864
  1. E-mail burger van 6 maart 2023 over stop uitbreiding recreatieparken - 291864
 18. Brief GS van 20 maart 2023 over Natuurbeheerplan Zeeland Planwijziging 2023 - 300402
  1. Brief GS van 20 maart 2023 over Natuurbeheerplan Zeeland Planwijziging 2023 - 300402
  2. Brief GS (bijlage 1) over Natuurbeheerplan Zeeland 2016; Ontwerp planwijziging 2023 - 300402
  3. Brief GS (bijlage 2) over 11e wijziging Omgevingsverordening Zeeland 2018 - 300402
  4. Brief GS (bijlage 3) over Provinciaal Blad Kennisgeving - 300402
  5. Vragen en antw over BBB (Christine Govaert), over Brief GS van 20 maart 2023 over Natuurbeheerplan Zeeland Planwijziging 2023 - 300402, agendapunt 104
 19. Brief GS van 21 maart 2023 over informeren over dubbel betaalde BTW - 302183
  1. Brief GS van 21 maart 2023 over informeren over dubbel betaalde BTW - 302183
  2. Vragen en antwoorden VVD (Daniëlle de Clerck) over Brief GS van 21 maart 2023 over informeren over dubbel betaalde BTW - 302183
 20. Brief GS van 28 maart 2023 over Dienstverleningsovereenkomst en jaarplan 2023 met de RUD Zeeland - 305852
  1. Brief GS van 28 maart 2023 over Dienstverleningsovereenkomst en jaarplan 2023 met de RUD Zeeland - 305852
  2. Brief GS (bijlage 1) Dienstverleningsovereenkomst 2023 - 305852
  3. Brief GS (bijlage 2) over Jaarplan 2023 provincie Zeeland - 305852
 21. Brief GS van 31 maart 2023 over Moment van indienen Natuurdoelanalyse - 307529
  1. Brief GS van 31 maart 2023 over Moment van indienen Natuurdoelanalyse - 307529
 22. Brief GS van 31 maart 2023 over adviescommissie onder de Wgr RUD Zeeland - 293108
  1. Brief GS van 31 maart over brief VGZ over adviescommissie onder de Wgr RUD Zeeland - 293108
  2. Brief GS (bijlage 1) over proces initiatiefvoorstel gemeenschappelijke adviescommissie RUD Zeeland - 293108
  3. Brief GS (bijlage 2) over Proces initiatiefvoorstel gemeenschappelijke adviescommissie RUD Zeeland - 293108
 23. Brief GS van 31 maart 2023 over Peer review zeegroenten snijden - 308585
  1. Brief GS van 31 maart 2023 over Peer review zeegroenten snijden - 308585
  2. Brief GS (bijlage 1) over Oplegnotitie WUR NIOZ - toelichting review passende beoordeling zeegroenten snijden - 308585
  3. Brief GS (bijlage 2) over Review PB Bureau Waardenburg zeegroenten snijden - 308585
  4. Brief GS (bijlage 3) over Review NIOZ PB Waardenburg zeegroenten snijden - 308585
 24. Brief GS van 4 april 2023 over brieven Zeeuwse gemeenten inzake het snijden van zeegroenten - 308586
  1. Brief GS van 4 april 2023 over brieven Zeeuwse gemeenten inzake het snijden van zeegroenten - 308586
  2. Brief GS (bijlage 1) reactie gemeente Tholen op besluit snijden van zeegroenten - 308586
  3. Brief GS (bijlage 2 ) reactie gemeente Schouwen-Duiveland op besluit snijden van zeegroenten - 308586
  4. Brief GS (bijlage 3) reactie gemeente gemeente Noord-Beveland op besluit snijden zeegroenten - 308586
  5. Brief GS (bijlage 4) mail gemeente Reimerswaal over laatste stand snijden van zeegroenten) - 308586
  6. Brief GS (bijlage 5) antwoordbrief gemeente Tholen over besluit zeegroenten snijden) - 308586
  7. Brief GS (bijlage 6) antwoordbrief gemeente Schouwen-Duiveland over besluit zeegroenten snijden) - 308586
  8. Brief GS (bijlage 7) antwoordbrief gemeente Noord-Beveland over besluit zeegroenten) - 308586
  9. brief GS (bijlage 8) antwoordbrief gemeente Reimerswaal over besluit zeegroenten - 308586
 25. Brief GS van 13 april over adviezen EA inzake de natuurdoelanalyses Vogelkreek, Canisvliet en Groote Gat - 314731
  1. Brief GS van 13 april 2023 over adviezen EA inzake natuurdoelanalyses Vogelkreek, Canisvliet en Groote Gat - 314731
  2. Brief GS (bijlage 1) Advies over de natuurdoelanalyse Groote Gat, provincie Zeeland) van 13 april 2023 - 314731
  3. Brief GS (bijlage 2) Advies over de natuurdoelanalyse Canisvliet, provincie Zeeland) van 13 april 2023 - 314731
  4. Brief GS (bijlage 3) Advies over de natuurdoelanalyse Vogelkreek , provincie Zeeland) van 13 april 2023 - 314731
 26. Brief Raad voor dierenaangelegenheden van 01 mei 2023 Zienswijze Plezier voor mens én dier - 322346
  1. Brief Raad voor dierenaangelegenheden van 01 mei 2023 over DA publicatie zienswijze Plezier voor mens én dier - Het inzetten van dieren voor sport, ontspanning, traditie en vermaak - 322346
  2. Brief Raad voor dierenaangelegenheden van 01 mei 2023 (Bijlage 1 Samenvatting Plezier voor mens én dier - het inzetten van dieren voor Sport, Ontspanning, Traditie en Vermaak)
  3. Brief Raad voor dierenaangelegenheden van 01 mei 2023 (Bijlage 2 Zienswijze Plezier voor mens én dier Het inzetten van dieren voor sport, ontspanning, traditie en vermaak ) - 322346
 27. Brief Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving van 1 mei 2023 over Natuur als kans! - 323798
  1. Brief Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving van 1 mei 2023 over Natuur als kans! - 323798
 28. Brief GS van 9 mei 2023 over T3 rapportage 2022 DCMR - 326934
  1. Brief GS van 9 mei 2023 over T3 rapportage 2022 DCMR - 326934
  2. Brief GS (bijlage - Afkortingenlijst) van 9 mei 2023 over T3 rapportage 2022 DCMR - 326934
  3. Brief GS (bijlage - Voortgangsrapportage T3) van 9 mei 2023 over T3 rapportage 2022 DCMR - 326934
 29. E-mail Raad voor de leefomgeving en infrastructuur van 12 mei 2023 over Rli publicatie Goed water goed geregeld - 327234
  1. E-mail Raad voor de leefomgeving en infrastructuur van 12 mei 2023 over Rli publicatie Goed water goed geregeld - 327234
 30. Brief GS van 9 mei 2023 over Natuurdoelanalyses 2023 Kop van Schouwen, Manteling van Walcheren en Zwin van Kievittepolder - 327429
  1. Brief GS van 9 mei 2023 over Natuurdoelanalyses 2023 Kop van Schouwen, Manteling van Walcheren en Zwin van Kievittepolder - 327429
  2. Brief GS (bijlage - Natuurdoelanalyse Zwin van Kievittepolder 2023) van 9 mei 2023 over Natuurdoelanalyses grote projecten - 327429
  3. Brief GS (bijlage - Natuurdoelanalyse Manteling van Walcheren 2023) van 9 mei 2023 over Natuurdoelanalyses grote projecten - 327429
  4. Brief GS (bijlage - Natuurdoelanalyse Kop van Schouwen 2023) van 9 mei 2023 over Natuurdoelanalyses grote projecten - 327429
 31. E-mail Vrouwen van Nu van 12 mei 2023 over Aandacht inzake PFAS dossier - 329243
  1. E-mail Vrouwen van Nu van 12 mei 2023 over Aandacht inzake PFAS dossier - 329243
  2. E-mail Vrouwen van Nu (bijlage - Brief) van 12 mei 2023 over Aandacht inzake PFAS dossier - 329243
  3. E-mail Vrouwen van Nu (bijlage - Artikel 3M) van 12 mei 2023 over Aandacht inzake PFAS dossier - 329243
  4. Vragen en antwoorden BBB (Christine Govaert), over E-mail Vrouwen van Nu van 12 mei 2023 over Aandacht inzake PFAS dossier - 329243, agendapunt 117
 32. Brief GS van 23 mei 2023 - erkenning Landschapspark Zwinstreek - 335547
  1. Brief GS van 23 mei 2023 - erkenning Landschapspark Zwinstreek - 335547
  2. Brief GS (bijlage) van 23 mei 2023 - erkenning Landschapspark Zwinstreek - 335547

Laatste wijziging 16-06-2023 23:50:19