Vergadering Commissie Ruimte 2 juni 2023

Datum: 2 juni 2023
Starttijd: 09:00
Locatie: Statenzaal

Agenda

 1. Brief GS van 7 maart 2023 over evaluatie Zeeuwse Kustvisie - 293343
  1. Brief GS van 7 maart 2023 over evaluatie Zeeuwse Kustvisie - 293343
  2. Brief GS (bijlage) Rapport Evaluatie Zeeuwse Kustvisie - 293343
 2. Opening en mededelingen van de voorzitter
 3. Vaststellen agenda
 4. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 5. Gelegenheid om in te spreken
 6. Brief GS van 14 februari 2023 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over nov, dec, jan 2022-2023 - 282284
  1. Brief GS van 20 maart 2023 over Natuurbeheerplan Zeeland Planwijziging 2023 - 300402
   1. Brief GS van 20 maart 2023 over Natuurbeheerplan Zeeland Planwijziging 2023 - 300402
   2. Brief GS (bijlage 1) over Natuurbeheerplan Zeeland 2016; Ontwerp planwijziging 2023 - 300402
   3. Brief GS (bijlage 2) over 11e wijziging Omgevingsverordening Zeeland 2018 - 300402
   4. Brief GS (bijlage 3) over Provinciaal Blad Kennisgeving - 300402
  1. Brief GS (bijlage 1) over risicoparagraaf nov.-dec. 2022 en jan. -2023 - 282284
  2. Brief GS (bijlage 2) over Natuurpakket Westerschelde - 282284
  3. Brief GS (bijlage 3) over Traverse Kapellebrug - 282284
  4. Brief GS (bijlage 4) over Waterdunen - 282284
  5. Brief GS (bijlage 5) over Zanddijk - 282284
  6. Brief GS van 14 februari 2023 over voortgangsrapportages Grote projecten en risico paragraaf over november, december en januari 2022-2023
 7. Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van 17 februari 2023
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Ruimte 17 februari 2023
 8. Toezeggingenlijst (volgt)
 9. Volgende vergadering: 15 september 2023, aanvang 09:00 uur
 10. Sluiting
 11. Ingekomen stukken ter kennisneming
 12. Brief GS van 14 februari 2023 over Provinciale Impuls Wonen 2023 - 218560
  1. Brief GS van 14 februari 2023 over Provinciale Impuls Wonen 2023 - 218560
 13. E-mail burger van 6 maart 2023 over stop uitbreiding recreatieparken - 291864
  1. E-mail burger van 6 maart 2023 over stop uitbreiding recreatieparken - 291864

Laatste wijziging 21-03-2023 17:13:49