Vergadering Commissie Ruimte 21 oktober 2022

Datum: 21 oktober 2022
Starttijd: 09:30
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
  1. Vaststellen agenda
 2. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
   1. Mededelingen Petit Comité samenwerking milieutaakveld
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Brief GS van 26 september 2022 over SAR-vluchten vanaf Midden-Zeeland - 208562
  1. Brief Kustwacht Nederland van 7 september 2022 over Belang van de SAR-taken - 207143
  2. Brief Gemeente Middelburg van 23 augustus 2022 over Motie stationering SARS helikopters midden-Zeeland - 203417
   1. Brief GS van 18 oktober 2022 over contra expertise Norton Rose Fulbright - 219915
    1. Brief GS van 18 oktober 2022 over contra expertise Norton Rose Fulbright - 219915
    2. Brief GS (bijlage) - Norton Rose Fulbright memorandum SAR-vluchten luchthaven Midden-Zeeland - 219915
  1. Brief GS van 26 september 2022 over SAR-vluchten vanaf Midden-Zeeland - 208562
  2. Brief GS (bijlage) - brief Kustwacht van 7 september 2022 over Kustwacht Nederland en het belang van de SAR-taken voor Provincie Zeeland- 208562
  3. Brief GS (bijlage) - Beantwoording vragen, gesteld tijdens het Commissiedebat Maritiem van 24 november 2021, over de SAR-helikopter - 208562
  4. Brief GS (bijlage) - Brief gemeente Middelburg aan GS over motie ivm stationering SAR helikopters Midden-Zeeland - 208562
  5. Vragen GL en beantwoording (agendapunt 5) over SAR-vluchten Midden-Zeeland -195395
  6. Vragen PvdA en beantwoording (agendapunt 5) over SAR-vluchten Midden-Zeeland Cie Ruimte - 195395
  7. Vragen D66 en beantwoording (agendapunt 5) over SAR-vluchten Midden-Zeeland - 195395
 5. Brief GS van 21 juni 2022 inzake Actieplan behoud bijzondere dier- en plantensoorten in Zeeland - 168203
   1. E-mail Nederlandse Onderwatersport Bond van 17 oktober 2022 met Zienswijze Actieplan Behoud Zeeuwse soorten - 219716
    1. E-mail Nederlandse Onderwatersport Bond van 17 oktober 2022 met Zienswijze Actieplan Behoud Zeeuwse soorten - 219716
    2. E-mail (bijlage) Nederlandse Onderwatersport Bond van 17 oktober 2022 met Zienswijze Actieplan Behoud Zeeuwse soorten - 219716
  1. Brief GS van 21 juni 2022 inzake Actieplan behoud bijzondere dier- en plantensoorten in Zeeland - 168203
  2. Brief GS (bijlage - Actieplan) van 21 juni 2022 inzake Actieplan behoud bijzondere dier- en plantensoorten in Zeeland - 168203
  3. Brief GS (bijlage - Actieplan soortenlijst) van 21 juni 2022 inzake Actieplan behoud bijzondere dier- en plantensoorten in Zeeland - 168203
  4. Vragen PvdA en beantwoording - Brief GS Actieplan behoud bjzondere dier- en plantensoorten in Zld - 168203
  5. Vragen PvdA en antwoorden (agendapunt 6) over Actieplan behoud bijzondere dier- en plantensoorten in Zld
  6. Vragen PvdA en antwoorden (agendapunt 6) - Brief GS Actieplan behoud bjzondere dier- en plantensoorten in Zld - 168203
  7. Vragen PvdA en antwoorden (agendapunt 6) over Konijn mbt Actieplan behoud bijzondere dier- en plantensoorten in Zld
  8. Vragen SP en antwoorden (agendapunt 6) over Actieplan behoud bijzondere dier- en plantensoorten in Zld
  9. Vragen PvdD en antwoorden (agendapunt 6) over Actieplan behoud bijzondere dier- en plantensoorten in Zld
 6. Brief GS van 27 september 2022 over Evaluatie ganzenbeleid en faunaschadebeleid - 209527
  1. Brief GS van 27 september 2022 over Evaluatie ganzenbeleid en faunaschadebeleid - 209527
  2. Brief GS (bijlage) - Evaluatierapport ganzen- en faunaschadebeleid - 209527
  3. Vragen CU en antwoorden (agendapunt 7) over Evaluatie ganzenbeleid en faunaschadebeleid - 209527
  4. Vragen PvdA en antwoorden (agendapunt 7) over Evaluatie ganzenbeleid en faunaschadebeleid - 209527
  5. Vragen PvdD en antwoorden (agendapunt 7) over Evaluatie ganzenbeleid en faunaschadebeleid - 209527
  6. Vragen PvdA en beantwoording (agendapunt 7) over Evaluatie ganzenbeleid en faunaschadebeleid - konijn
 7. Brief GS van 8 september 2022 over Klimaatadaptatie en toezegging 105 inzake Groene Daken - 201803
  1. Brief GS van 8 september 2022 over Klimaatadaptatie en toezegging 105 inzake Groene Daken - 201803
  2. Brief GS (bijlage - Convenant) van 8 september 2022 over Klimaatadaptatie en toezegging 105 inzake Groene Daken - 201803
  3. Brief GS (bijlage - Intentieverklaring) van 8 september 2022 over Klimaatadaptatie en toezegging 105 inzake Groene Daken - 201803
 8. Brief GS van 12 september 2022 over Stand van zaken getijdenduiker - 202326
  1. Brief GS van 12 september 2022 over Stand van zaken getijdenduiker - 202326
 9. Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van 23 september 2022
  1. Besluitenlijst (concept) commissie Ruimte 23 september 2022.pdf
 10. Toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 20 september 2022 met Afdoening toezegging 133 Minicampings - 206121
  2. Brief GS van 21 september 2022 over Toezeggingen Commissie Ruimte nr 102 Hedwigepolder NPW - 207709
  3. Brief GS van 8 september 2022 over Recreatief rapen van schelpdieren - 201799
   1. Antwoorden Statenvragen - CDA - Zorgen toekomst zeegroentensnijders - 306 - 184142
  1. Toezeggingenlijst Ruimte (na 23 september), behandelen 21 oktober 2022
 11. Volgende vergadering: 2 december , aanvang 09:00 uur
 12. Sluiting
 13. Ingekomen stukken ter kennisneming
 14. Brief GS van 4 oktober 2022 over Ontwerp-Milieuprogramma 2023-2027 - 212230
  1. Brief GS van 4 oktober 2022 over Ontwerp-Milieuprogramma 2023-2027 - 212230
  2. Brief GS (bijlage) van 4 oktober 2022 over Ontwerp milieuprogramma - 212230
 15. Brief GS van 4 oktober 2022 over Hedwigepolder (NPW) met brief minister NS met antwoord NPW Hedwigepolder - 212226
  1. Brief GS van 4 oktober 2022 over Hedwigepolder (NPW) met brief minister NS met antwoord NPW Hedwigepolder - 212226
  2. Brief GS (bijlage) - Brief minister NS met antwoord NPW Hedwigepolder pfas - motie PS Zeeland - 212226
  1. Brief (afschrift) college B en W Tholen aan GS van 11 oktober 2022 op besluit provincie zeegroente - 218363

Laatste wijziging 04-11-2022 23:35:24