Vergadering Commissie Ruimte 22 april 2022

Datum: 22 april 2022
Starttijd: 09:00
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
  1. E-mail Consulent Schouwen Stichting Duinbehoud van 21 april 2022 over commissie ruimte vergadering 22 april betreft agendapunt 5.2 kustvisiekaart.pdf
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel wijziging Omgevingsverordening 2018 - 135666
  1. Brief GS van 29 maart 2022 over statenvoorstel wijziging Omgevingsverordening Zeeland 2018 - 135666
  2. Vragen en antwoorden PvdA agendapunt 5 SV Wijziging Omgevingsverordening 2018 - 135666
  3. Vragen en antwoorden D66 agendapunt 5 SV Wijziging Omgevingsverordening 2018 - 135666
  4. Vragen en antwoorden SP agendapunt 5 SV Wijziging Omgevingsverordening 2018 - 135666
  5. Vragen en antwoorden PvdD agendapunt 5 SV Wijziging Omgevingsverordening 2018 - 135666
 6. Brief GS van 8 maart 2022 over ontwerpbegroting RUD Zeeland 2023 - 126491
  1. Brief PS (concept) aan RUD Zeeland over zienswijze begroting RUD Zeeland 2023 - 126491
  2. Brief GS van 8 maart 2022 over ontwerpbegroting RUD Zeeland 2023 - 126491
  3. Brief GS (bijlage - concept voorstel AB) van 8 maart 2022 over ontwerp begroting RUD Zeeland 2023 - 126491
  4. Brief GS (bijlage - ontwerp begroting 2023) van 8 maart 2022 over ontwerp begroting RUD Zeeland 2023 - 126491
  5. Brief GS (bijlage - advies begeleidingscommissie ) van 8 maart 2022 over ontwerp begroting RUD Zeeland 2023 - 126491
  6. Brief GS (bijlage - brief RUD Zeeland) van 8 maart 2022 over ontwerp begroting RUD Zeeland 2023 - 126491
 7. Brief GS van 25 januari 2022 over rapportage meetpunt Sluiskil - 115040
  1. Brief GS van 25 januari 2022 over rapportage meetpunt Sluiskil - 115040
  2. Brief GS (bijlage - 3e kwartaalrapportage) van 25 januari 2022 over rapportage meetpunt Sluiskil - 115040
  3. Vragen en antwoorden PvdA agendapunt 7 rapportage meetpunt Sluiskil - 115040
 8. Brief GS van 29 maart 2022 met voortgangsrapportage Schone Lucht Akkoord - 136630
  1. Brief GS van 31 maart 2022 over voortgangsmeting 2022 Schone Lucht Akkoord - 136630
  2. Brief GS (bijlage - monitoringsrapportage - doelbereik) van 31 maart 2022 over voortgangsmeting 2022 Schone Lucht Akkoord - 136630 - met disclaimer.pdf
  3. Brief GS (bijlage- monitoringsrapportage uitvoering) van 31 maart 2022 over voortgangsmeting 2022 Schone Lucht Akkoord - 136630
  4. Brief GS (bijlage - voortgangsmeting) van 31 maart 2022 over voortgangsmeting 2022 Schone Lucht Akkoord - 136630
  5. Vragen en antwoorden PvdA agendapunt 8 voortgangsrapportage SLA - 136630
 9. Brief GS van 19 april 2022 over Voortgangsbrief PFAS april 2022 - 144179
  1. Brief GS van 31 maart 2022 over PFAS bestuurlijk overleg 29 maart - 136628
   1. Brief GS van 31 maart 2022 over PFAS bestuurlijk overleg 29 maart - 136628
   2. Vragen en antwoorden PvdA agendapunt 9.1 brief GS bestuurlijk overleg PFAS - 136628
   3. Vragen en antwoorden SP agendapunt 9.1 brief GS bestuurlijk overleg PFAS - 136628
  1. Brief GS van 19 april 2022 over Voortgangsbrief PFAS april 2022 - 144179
  2. Brief GS (bijlage - brief ABO Milieuconsult) van 19 april 2022 over Voortgangsbrief PFAS april 2022 - 144179
 10. E-mail burger van 13 februari 2022 over Zeewier Veerse Meer bij Kortgene - 119561
  1. E-mail burger van 13 februari 2022 Zeewier Veerse Meer bij Kortgene - 119561
  2. Vragen en antwoorden D66 agendapunt 10 5 Zeewier Veerse Meer Kortgene - 119561
 11. Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van 18 maart 2022
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Ruimte 18 maart 2022
 12. Toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 15 maart 2022 over afdoening toezegging 91 Commissie Ruimte - onaangekondigde inspecties - 129630
  1. Toezeggingenlijst cie Ruimte behandelen 22 april 2022
 13. Volgende vergadering: 10 juni 2022, 09:00 uur
 14. Sluiting
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
 16. E-mail RDA van 31 maart 2022 over Aanbieding zienswijze Dieren in het huis van Thorbecke - 136557
  1. E-mail RDA van 31 maart 2022 over Aanbieding zienswijze Dieren in het huis van Thorbecke - 136557 -
  2. E-mail (bijlage - zienswijze) RDA van 31 maart 2022 over Aanbieding zienswijze Dieren in het huis van Thorbecke - 136557
  3. E-mail (bijlage - zienswijze samenvatting) RDA van 31 maart 2022 over Aanbieding zienswijze Dieren in het huis van Thorbecke - 136557
  4. E-mail RDA (publieksuitgave)van 31 maart 2022 over Aanbieding zienswijze Dieren in het huis van Thorbecke - 136557
 17. Brief GS van 22 februari 2022 over openstelling subsidie groen dak 2021 (evaluatie) - 122075
  1. Brief GS van 22 februari 2022 over openstelling subsidie groen dak 2021 (evaluatie) - 122075
  2. Brief GS (bijlage - evaluatie) van 22 februari 2022 over openstelling subsidie groen dak 2021 (evaluatie) - 122075
 18. Brief GS van 8 maart 2022 over vergunningsprocedure Beelen - 126524
  1. Brief GS van 8 maart 2022 over vergunningsprocedure Beelen - 126524
  2. Brief GS (bijlage - brief gemeente Terneuzen) van 8 maart 2022 over vergunningsprocedure Beelen - 126524
 19. Brief GS van 11 maart 2022 over advies SAR- helikopter op vliegveld Midden-Zeeland - 128341
  1. Brief GS van 11 maart 2022 over advies SAR- helikopter op vliegveld Midden-Zeeland - 128341
  2. Brief GS (bijlage - t070 brief) van 11 maart 2022 over advies SAR- helikopter op vliegveld Midden-Zeeland - 128341
 20. Brief GS van 15 maart 2022 over Ontwerpwijziging 2022 Natuurbeheerplan en Omgevingsverordening - 129633
  1. Brief GS van 15 maart 2022 over Ontwerpwijziging 2022 Natuurbeheerplan en Omgevingsverordening - 129633
  2. Brief GS (bijlage - ontwerp planwijziging) van 15 maart 2022 over Ontwerpwijziging 2022 Natuurbeheerplan en Omgevingsverordening - 129633
  3. Brief GS (bijlage - ontwerp wijzigingsbesluit) van 15 maart 2022 over Ontwerpwijziging 2022 Natuurbeheerplan en Omgevingsverordening - 129633
  4. Brief GS (bijlage - concept Provinciaal Blad) van 15 maart 2022 over Ontwerpwijziging 2022 Natuurbeheerplan en Omgevingsverordening - 129633
 21. Brief GS van 29 maart 2022 over T3 rapportage 2021 DCMR - 135632
  1. Brief GS van 29 maart 2022 over T3 rapportage 2021 DCMR - 135632
  2. Brief GS (bijlage - voortgangsrapportage) van 29 maart 2022 over T3 rapportage 2021 DCMR - 135632

Laatste wijziging 06-05-2022 23:15:15