Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda
 4. Gelegenheid om in te spreken
  1. Verzoek om in te spreken over de Grevelingen - 19432058
  2. Inspreektijd burger over de Grevelingen heeft ademnood - 19432527
  3. E-mail burger met Rapport WaterQi Pijnacker-Nootdorp ikv De Grevelingen heeft ademnood - 20011774
  4. Rapport - Onderzoek Waterqi Pijnacker-Nootdorp - 20011775
 5. Brief GS van 28 oktober 2019 over Ambitiedocument uitvoeringsprogramma landelijk gebied - 19428872
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 28 oktober 2019 over Ambitiedocument uitvoeringsprogramma landelijk gebied (19428872) - 19432062
  2. Brief GS van 28 oktober 2019 over Ambitiedocument uitvoeringsprogramma landelijk gebied - 19428872
  3. Brief GS (bijlage 1) - Ambitiedocument landelijk gebied - 19429535
  4. Brief GS (bijlage 2) Ambitiedocument landelijk gebied - Eén uitvoeringsprogramma voor landbouw en natuur - 19429536
  5. Antwoorden op technische vragen (met bijlage) van fractie CDA over Kwaliteit Natura 2000 gebieden - 19432119
  6. Antwoorden op technische vragen van fractie PvdD over mest tekort voor de agrarische sector -19432231
  7. Antwoorden op technische vragen van fractie CDA over grondgebonden agrarisch bedrijf - 19432726
 6. Brief GS van 29 oktober 2019 over Q3 rapportages grote projecten en risicoparagraaf, met de bijbehorende bijlagen - 19428883
  1. Brief GS (oplegnotitie) over Q3 rapportages grote projecten en risicoparagraaf - 19431615
  2. Brief GS over Q3 rapportages grote projecten en risicoparagraaf - 19428883
  3. Brief GS (bijlage) - 2019 Q3 voortgangsrapportage NPW inclusief bijlage - 19429662
  4. Brief GS (bijlage) - 2019 Q3 voortgangsrapportage Markaz - 19429663
  5. Brief GS (bijlage) - 2019 Q3 voortgangsrapportage Thermphos - 19429661
  6. Brief GS (bijlage) - 2019 Q3 Risicoparagraaf - 19429664
  7. Brief GS (bijlage) - 2019 Q3 voortgangsrapportage Waterdunen - 19429660
 7. Brief GS van 29 oktober 2019 met statenvoorstel GREX Waterdunen 2020 - 19428893
  1. Statenvoorstel (Oplegnotitie) GREX Waterdunen 2020 (19428893) - 19431540.pdf
  2. Brief GS van 29 oktober 2019 over behandeling GREX 2020 Waterdunen - 19428893.pdf
  3. Statenvoorstel GREX Waterdunen 2020 - 19429840
  4. Brief GS (bijlage 1) - Scopebeschrijving aanleg Waterdunen 2019 - 19429841.pdf
  5. Brief GS (bijlage 2) - GREX 2020 - 19429842.pdf
  6. Brief GS (bijlage 4) - Begrotingswijziging n.a.v. GREX 2020 - 19429843.pdf
 8. Brief GS van 17 oktober 2019 over Programmatische aanpak Grote Wateren met bijlagen - 19427677
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 17 oktober 2019 over Programmatische aanpak Grote Wateren met bijlagen -19431454
  2. Brief GS van 17 oktober 2019 over Programmatische aanpak Grote Wateren met bijlagen - 19427677
 9. Brief GS van 4 juni 2019 over afdoening toezegging nr. 3 Commissie Ruimte 10-05-2019, met bijlage - 19015495
  1. Lunchpauze
  1. Brief GS van 4 juni 2019 over Afdoening toezegging nr. 3 Commissie Ruimte 10-05-2019, met bijlage - 19015495
  2. Technische vragen Commissie Ruimte 27-09-2019 - Brief GS van 4 juni 2019 over afdoening toezegging nr. 3, met bijlage (Eelko Vooijs, GL)
 10. Brief GS van 7 mei 2019 over Provinciale Bevolkings- en Huishoudenprognose Zeeland 2019 - 19014050
  1. Brief GS van 10 september 2019 over afdoening moties 64 en 65 Provinciale Staten d.d. 21-09-2018 - 19423411
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 10 september 2019 met afdoening moties 64 en 65 over out of the box oplossingen huisvesting arbeidsmigranten en expats (19423411) - 19425080
   2. Brief GS van 10 september 2019 over Afdoening moties 64 en 65 Provinciale Staten d.d. 21-09-2018 - 19423411
  1. Brief GS (oplegnotitie) over bevolkings- en huishoudensprognose 2019 (19014050) - 19016606
  2. Brief GS van 7 mei 2019 over Provinciale bevolkings- en huishoudenprognose Zeeland 2019 - 19014050
 11. RUD
  1. Brief GS van 9 juli 2019 over Verantwoording RUD Zeeland over 2018 - 19018616
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 9 juli 2019 over Verantwoording RUD Zeeland over 2018 - 19422903 (19018616)
   2. Brief GS van 9 juli 2019 over Verantwoording RUD Zeeland over 2018 - 19018616
   3. Brief GS (bijlage 1) - Jaarverslag en jaarrekening 2018 RUD Zeeland 2018 - 19019482
   4. Brief GS (bijlage 2) - jaarrapportage 2018 RUD vwb provincie Zeeland 2018 - 19019483
   5. Brief GS (bijlage 3) - Jaarrapportage 2018 DVO Materiële Budgetten RUD Zeeland - 19019484
   6. Technische vragen commissie Ruimte 22 november 2019 - Jaarverslag-deelnemersrapportage 2018 RUD Zeeland (Lars Jacobusse, CU)
  2. Brief GS van 13 augustus 2019 inzake jaarplannen 2019 met RUD Zeeland en DCMR en rapportage over de eerste vier maanden - 19421439
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 13 augustus 2019 over jaarplannen 2019 RUD Zeeland en DCMR en rapportage eerste vier maanden - 19431646
   2. Brief GS van 13 augustus 2019 inzake jaarplannen 2019 met RUD Zeeland en DCMR en rapportage over de eerste vier maanden - 19421439
   3. Bijlage - Dienstverleningsovereenkomst uitvoering Brzo- en RIE-4 taken provincie Zeeland en DCMR Milieudienst Rijnmond - 19422428
   4. Bijlage - Werkplan 2019 DCMR Milieudienst Rijnmond - 19422429
   5. Bijlage - RUD Zeeland - getekende DVO 2019 en addendum PxQ - 19422430
   6. Bijlage - RUD Zeeland 1e bestuursrapportage - 19422431
   7. Bijlage - 1e deelnemersrapportage 2019 RUD Zeeland - 19422432
   8. Bijlage - DCMR voortgangsrapportage T1 - 19422433
   9. Bijlage - Dienstverleningsovereenkomst uitvoering Brzo- en RIE-4 taken provincie Zeeland en DCMR Milieudienst Rijnmond - 19422428
   10. Technische vragen van het Statenlid E.E.P.M. Heerschop (PvdA) n.a.v. Brief GS inzake jaarplannen 2019 met RUD Zeeland en DCMR en rapportage over de eerste vier mnd. - 1942360
 12. Brief GS van 2 september 2019 over Monitor Naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2018 - 19423326
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 2 september 2019 over Monitor Naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2018- 19431465
  2. Brief GS van 2 september 2019 over Monitor Naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2018 - 19423326
  3. Brief GS (bijlage 1) - Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2018, met bijlage - 19423746
 13. Besluitenlijst (concept) commissie Ruimte 27-09-2019, met 3 bijlagen
  1. Besluitenlijst (concept) commissie Ruimte 27-09-2019, met bijlagen - 19427258
 14. Toezeggingenlijst - 19430925
  1. Brief GS van 8 oktober 2019 over afdoening toezegging nr. 8 PS 20-09-2019 - 19426248
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 8 oktober 2019 over afdoening toezegging nr. 8 PS 20-09-2019 - 19431451
   2. Brief GS van 8 oktober 2019 over afdoening toezegging nr. 8 PS 20-09-2019 - 19426248
   3. Brief GS (bijlage 1) - Planning project Implementatie Digitalisering Omgevingswet - 19427728
  2. Brief GS van 29 oktober 2019 met afdoening toezegging nr. 7 over Jaarverslag 2018 Commissie Regionaal Overleg luchthaven - 19428880
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 29 oktober 2019 met afdoening toezegging nr. 7 over Jaarverslag 2018 Commissie Regionaal Overleg luchthaven - 19431447
   2. Brief GS van 29 oktober 2019 met afdoening toezegging nr. 7 over Jaarverslag 2018 Commissie Regionaal Overleg luchthaven - 19428880
  3. Brief GS van 29 oktober 2019 met afdoening toezegging over verbod op het oplaten van ballonnen bij provinciale evenementen - 19428895
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 29 oktober 2019 met afdoening toezegging over verbod op het oplaten van ballonnen bij provinciale evenementen - 19431438
   2. Brief GS van 29 oktober 2019 met afdoening toezegging over verbod op het oplaten van ballonnen bij provinciale evenementen - 19428895
  4. Brief GS van 22 oktober 2019 inzake second opinion besluit RUD vergister Rilland -19428836
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 22 oktober 2019 inzake second opinion besluit RUD vergister Rilland - 19431430
   2. Brief GS van 22 oktober 2019 inzake second opinion besluit RUD vergister Rilland -19428836
  1. Toezeggingenlijst en moties cie Ruimte 22 november 2019 - 19430925
 15. Volgende vergadering: 17 januari 2020, aanvang 9:00 uur
 16. Sluiting
 17. Ingekomen stukken ter kennisneming
 18. Brief GS van 20 september 2019 over Provinciale Impuls Wonen achtste ronde in 2019 - 19424753
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 20 september 2019 over 8e ronde Provinciale Impuls Wonen 2019 - 19431414
  2. Brief GS van 20 september 2019 over Provinciale Impuls Wonen achtste ronde in 2019 - 19424753
  3. Brief GS (bijlage) - Overzicht projecten achtste ronde Provinciale Impuls Wonen 2019 - 19425636
 19. Nieuwsbrief 7 van Poldernatuur Zeeland - september 2019 - 19425765
  1. Nieuwsbrief 7 van Poldernatuur Zeeland - september 2019 - 19425765
 20. Brief GS van 24 september 2019 over Natuurbeheerplan Zeeland - 19424772
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 24 september 2019 over Natuurbeheerplan Zeeland - 19431419
  2. Brief GS van 24 september 2019 over Natuurbeheerplan Zeeland - 19424772
  3. Brief GS (bijlage 1) - Natuurbeheerplan Planwijziging 2019 - 19425825
  4. Brief GS (bijlage 2) - Ontwerp planwijziging 2019 Antwoordnota - 19425826
  5. Brief GS (bijlage 3) - besluit 3e wijzigingomgevingsverordening Zeeland 2018 - 19425827
 21. Verslag Ambtelijk College Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie, voorjaarsvergadering 2019 - 19428144
  1. Verslag AC VNSC voorjaarsvergadering 2019 - 19428144

Laatste wijziging 18-04-2020 10:32:17