Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
10:05 uur

Algemene documenten

Agenda

  1. Opening en mededelingen van de voorzitter
  2. Vaststellen agenda
  3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
    1. Mededelingen van gedeputeerden
    2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
    3. Andere vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
  4. Gelegenheid om in te spreken
  5. Statenvoorstel Frictiekosten Implementatie werkwijze uitvoering Brzo-taken - 19421418
    1. Brief GS van 13 augustus 2019 bij Statenvoorstel implementatie werkwijze uitvoering Brzo -taken -19421418
    2. Statenvoorstel Frictiekosten Implementatie werkwijze uitvoering Brzo-taken - 19422133
    3. Statenvoorstel Frictiekosten Implementatie werkwijze uitvoering Brzo-taken - Bijlage Definitief rapport frictie- en transitiebepaling BRZO-taken RUD Zeeland naar DCMR -19422605
    4. Statenvoorstel Frictiekosten Implementatie werkwijze uitvoering Brzo-taken - Bijlage Brief aan GS van 4 juli 2019 brief RUD verzoek behandelen frictiekosten - 19422604
    5. Overzicht Technische vragen Frictiekosten RUD Zeeland -19423601
  6. Brief GS van 9 juli 2019 inzake Q2 rapportages grote projecten en risicoparagraaf - 19019641
    1. Brief GS (oplegnotitie) van 9 juli 2019 inzake Q2 rapportages grote projecten en risicoparagraaf (19019641) -19422497
    2. Brief GS van 9 juli 2019 inzake Q2 rapportages grote projecten en risicoparagraaf - 19019641
    3. Brief GS (bijlage) - 2019 Q2 Voortgangrapportage PS Waterdunen - 19019849
    4. Brief GS (bijlage) - 2019 Q2 Voortgangrapportage PS Thermphos - 19019850
    5. Brief GS (bijlage) - 2019 Q2 Voortgangrapportage PS NPW incl bijlagen - 19019851
    6. Brief GS (bijlage) - 2019 Q2 Voortgangrapportage PS Marinierskazerne - 19019852
    7. Brief GS (bijlage) - 2019 Q2 Risicoparagraaf GS en PS - 19019853
  7. Brief GS van 9 juli 2019 over stand van zaken stikstofbeleid en afspraken voor de komende tijd - 19018631
    1. Brief GS (oplegnotitie) van 9 juli 2019 over stand van zaken stikstofbeleid en afspraken voor de komende tijd -19420276 (19018631)
    2. Brief GS van 9 juli 2019 over stand van zaken stikstofbeleid en afspraken voor de komende tijd - 19018631
    3. Brief Ministerie van L&V (afschrift) van 27 juni 2019 over stand van zaken programma aanpak stikstof PAS voor de korte termijn - 19019604
  8. Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van 14 juni 2019 - 19018032
    1. Besluitenlijst (concept) Commissie Ruimte 14 juni 2019 met bijlage - 19018032
  9. Volgende vergadering: 27 september 2019, aanvang: 9:00 uur
  10. Sluiting
  11. Ingekomen stukken ter kennisneming
  12. Brief GS van 2 juli 2019 over Ontwerp Planwijziging Natuurbeheerplan - 19017664
    1. Brief GS van 2 juli 2019 over Ontwerp Planwijziging Natuurbeheerplan - 19017664
    2. Brief GS (Bijlage 2) over Ontwerp Planwijziging Natuurbeheerplan - 19018742
    3. Brief GS (Bijlage 1) over Ontwerp Planwijziging Natuurbeheerplan - 19018743
  13. Brief GS van 9 juli 2019 over Verantwoording RUD Zeeland over 2018 - 19018616
    1. Brief GS (oplegnotitie) van 9 juli 2019 over Verantwoording RUD Zeeland over 2018 - 19422903 (19018616)
    2. Brief GS van 9 juli 2019 over Verantwoording RUD Zeeland over 2018 - 19018616
    3. Brief GS (bijlage 1) - Jaarverslag en jaarrekening 2018 RUD Zeeland 2018 - 19019482
    4. Brief GS (bijlage 2) - jaarrapportage 2018 RUD vwb provincie Zeeland 2018 - 19019483
    5. Brief GS (bijlage 3) - Jaarrapportage 2018 DVO Materiële Budgetten RUD Zeeland - 19019484
  14. Brief GS van 13 augustus 2019 inzake jaarplannen 2019 met RUD Zeeland en DCMR en rapportage over de eerste vier maanden - 19421439
    1. Brief GS van 13 augustus 2019 inzake jaarplannen 2019 met RUD Zeeland en DCMR en rapportage over de eerste vier maanden - 19421439
    2. Bijlage - Dienstverleningsovereenkomst uitvoering Brzo- en RIE-4 taken provincie Zeeland en DCMR Milieudienst Rijnmond - 19422428
    3. Bijlage - Werkplan 2019 DCMR Milieudienst Rijnmond - 19422429
    4. Bijlage - RUD Zeeland - getekende DVO 2019 en addendum PxQ - 19422430
    5. Bijlage - RUD Zeeland 1e bestuursrapportage - 19422431
    6. Bijlage - 1e deelnemersrapportage 2019 RUD Zeeland - 19422432
    7. Bijlage - DCMR voortgangsrapportage T1 - 19422433
    8. Technische vragen van het Statenlid E.E.P.M. Heerschop (PvdA) n.a.v. Brief GS inzake jaarplannen 2019 met RUD Zeeland en DCMR en rapportage over de eerste vier mnd. - 1942360
  15. Brief GS van 13 augustus 2019 over Programmatische Aanpak Grote Wateren: prioritering maatregelen - 19421419
    1. Brief GS (oplegnotitie) van 13 augustus 2019 over Programmatische Aanpak Grote Wateren: prioritering maatregelen - 19423524 (19421419)
    2. Brief GS van 13 augustus 2019 over Programmatische Aanpak Grote Wateren: prioritering maatregelen - 19421419
  16. Brief GS van 13 augustus 2019 met Jaarverslag vuurwerk 2018 - 19421420
    1. Brief GS van 13 augustus 2019 met Jaarverslag vuurwerk 2018 - 19421420

Laatste wijziging 18-04-2020 10:31:52