Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
11:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 22 januari 2019 met concept nota Natuurbeleving - 19001368
  1. Brief GS van 22 januari 2019 met concept nota Natuurbeleving - 19001368
 6. Statenvoorstel concept Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018-2022, herziene versie 2.0 - 19001967
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Milieuprogramma 2018-2022 herziene versie 2.0 (19001340) - 19003584
  2. Brief GS van 22 januari 2019 over Statenvoorstel Milieuprogramma 2018-2022, herziene versie 2.0 - 19001340
  3. Statenvoorstel concept Milieuprogramma 2018-2022, herziene versie 2.0 - 19001967
  4. Statenvoorstel (bijlage) - Milieuprogramma 2018-2022 herziene vesie 2.0 - 19003832
 7. Statenvoorstel Aanleg Roode Vaart in Zevenbergen - 19003650
  1. Brief GS van 1 februari 2019 aanbieden statenvoorstel aanleg Roode Vaart Zevenbergen - 19003585
  2. Statenvoorstel (oplegnotitie) Aanleg Roode Vaart Zevenbergen (19003650) - 19003757
  3. Statenvoorstel Aanleg Roode Vaart Zevenbergen - 19003650
 8. Brief GS van 22 januari 2019 met rapportages grote projecten en risicoparagraaf 4e kwartaal 2018 - 19001372
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 22 januari 2019 over voortgang grote projecten vierde kwartaal 2018 (19001372) - 19003630
  2. Brief GS van 22 januari 2019 met rapportages grote projecten en risicoparagraaf 4e kwartaal 2018 - 19001372
  3. Brief GS (bijlage) - 2018 Q4 NPW - Voortgangrapportage PS - 19002646
  4. Brief GS (bijlage) - 2018 Q4 Risicoparagraaf - 19002644
  5. Brief GS (bijlage) - 2018 Q4 Waterdunen - Voortgangrapportage PS - 19002648
 9. Statenvoorstel Vaststelling 2e herziening Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Waterdunen - 19001370
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) 2e herziening PIP Waterdunen (19001967) - 19003835
  2. Brief GS van 22 januari 2019 over Statenvoorstel Vaststelling 2e herziening Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Waterdunen - 19001370
  3. Brief GS (bijlage 1) - Kennisgeving ontwerp 2e herziening PIP Waterdunen - 19002639
  4. Brief GS (bijlage 2) - 2e herziening PIP Waterdunen - 19002641
  5. Brief GS (bijlage 3) - bijlagenboek 2e herziening PIP Waterdunen - 19002642
 10. Brief GS van 15 januari 2019 met afdoening motie 49 over Zeeuws Deltaplan Zoet Water - 19001447
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 15 januari 2019 met afdoening motie 49 over Zeeuws Deltaplan Zoet Water (19001447) - 19003877
  2. Brief GS van 15 januari 2019 met afdoening motie 49 over Zeeuws Deltaplan Zoet Water - 19001447
 11. Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van 11 januari 2019 - 19001939
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Ruimte 11 januari 2019 - 19001939
 12. Toezeggingenlijst, bijgewerkt - 19002660
  1. Toezeggingenlijst (bijgewerkt) na vergadering van 11 januari 2019, behandelen 8 februari 2019 - 19002660
 13. Volgende vergadering: 10 mei 2019, aanvang 9:00 uur
 14. Sluiting
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
 16. Brief GS van 8 januari 2019 met evaluatieverslag Duurzame Particuliere Woningverbetering - 19000188
  1. Brief GS van 8 januari 2019 met evaluatieverslag Duurzame Particuliere Woningverbetering - 19000188
  1. Brief GS van 29 januari 2019 over openstelling Achtste ronde Provinciale Impuls Wonen 2019, met bijlagen - 19002611
   1. Brief GS (oplegnotitie) Provinciale Impuls Wonen 2019 (19002611) - 19003581
   2. Brief GS van 29 januari 2019 over openstelling Achtste ronde Provinciale Impuls Wonen 2019 - 19002611
   3. Brief GS (bijlage 1) - Evaluatieverslag zevende ronde Provinciale Impuls Wonen 2018 - 19003066
   4. Brief GS (bijlage 2) - Evaluatie 6 jaar Provinciale Impuls Wonen - Zeeland, 6 jaar mooier - 19003067
  1. E-mail van Adviesgroep Borm en Huijgens van 14 januari 2019 over water voor de Zeeuwse landbouw - 19001379
   1. E-mail (oplegnotitie) adviesgroep Borm en Huijgens van 14 januari 2019 over water voor de Zeeuwse landbouw (19001379) - 19003040
   2. E-mail van Adviesgroep Borm en Huijgens van 14 januari 2019 over water voor de Zeeuwse landbouw - 19001379
  1. Brief (afschrift) GS van 5 februari 2019 met beantwoording brief burgers over De Landing te Baarland - 19003438

Laatste wijziging 18-04-2020 10:31:13