Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
  1. Memo overzicht bijeenkomsten en werkbezoeken Ruimte 1 helft 2018 - 18006464
  1. Vaststellen agenda
 2. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Brief GS van 16 januari 2018 met voortgangsrapportage grote projecten vierde kwartaal 2017 - 18000855
  1. Brief GS (oplegnotitie ) Voortgangsrapportage grote projecten 4e kwartaal 2017 (18000855) - 18002515
  2. Brief GS van 16 januari 2018 met voortgangsrapportage grote projecten vierde kwartaal 2017, met bijlagen - 18000855
  1. Brief GS van 14 november 2017 over Zeeuwse Brzo inspecties 2016 en Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2016, met bijlagen - 17025048
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 14 november 2017 over Zeeuwse Brzo inspecties 2016 en Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2016, met bijlagen (17025048) - 18000308
   2. Brief GS van 14 november 2017 over Zeeuwse Brzo inspecties 2016 en Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2016, met bijlagen - 17025048
 5. Brief GS (afschrift) aan Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging van 19 december 2017 met reactie op brief over invulling toezichthoudende taken door RUD Zeeland - 17028609
  1. E-mail Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht (KNVvN) van 22 februari 2018 met reactie op brief GS (17028609) toezichthoudende taken RUD - 18005490
   1. E-mail (oplegnotitie) brief KNVvN over invulling toezichthoudende taken RUD (18005490) - 18005570
   2. E-mail KNVVN van 22 februari 2018 met reactie op brief GS (17028609) over invulling toezichthoudende taken RUD, zonder pers.geg. - 18005490
  2. E-mail burger van 26 februari 2018 met verzoek politieke verantwoordelijkheid nemen voor (ongeoorloofde) jacht - 18005695
   1. E-mail (oplegnotitie) burger van 26 februari 2018 met verzoek politieke verantwoordelijkheid nemen voor (ongeoorloofde) jacht (18005695) - 18006029
   2. E-mail burger van 26 februari 2018 met verzoek politieke verantwoordelijkheid nemen voor (ongeoorloofde) jacht, zonder pers. geg. - 18005695
  1. Brief afschrift GS (oplegnotitie) toezichthoudende taken RUD (17028609) - 18000323
  2. Brief GS (afschrift) aan Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging van 19 december 2017 met reactie op brief over invulling toezichthoudende taken door RUD Zeeland - 17028609
 6. E-mail Nederlandse Jagersvereniging van 21 februari 2018 met afschrift brief aan GS over rapport en advies Vossenbeleid Zeeland- 18005340
  1. E-mail (oplegnotitie) Nederlandse Jagersvereniging van 21 februari 2018 met afschrift brief aan GS over advies en rapport vossenbeleid Zeeland (18005340) - 18005591
  2. E-mail Nederlandse Jagersvereniging van 21 februari 2018 met afschrift brief aan GS over rapport en advies Vossenbeleid Zeeland- 18005340
 7. Brief GS van 27 februari 2018 met evaluatie Zeeuwse Kustvisie - 18005173
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 27 februari 2018 over evaluatie Zeeuwse Kustvisie (18005173) - 18006407
  2. Brief GS van 27 februari 2018 over Evaluatie Zeeuwse Kustvisie - 18005173
  3. Publicatie - Eindrapport Evaluatieonderzoek Zeeuwse Kustvisie - 18006174
 8. Besluitenlijsten (concept) van commissie Ruimte van 12 en 26 januari 2018 - 18002849
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Ruimte 12 januari 2018 - 18002849
  2. Besluitenlijst (concept) Commissie Ruimte 26 januari 2018 - 18002829
 9. Toezeggingenlijst - bijgewerkt - 18003972
  1. Brief GS van 9 januari 2018 over voortgang diverse toezeggingen en moties, gedaan door gedeputeerde Schönknecht - 18000247
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 9 januari 2018 over voortgang diverse toezeggingen en moties, gedaan door gedeputeerde Schönknecht (18000247) - 18006050
   2. Brief GS van 9 januari 2018 over voortgang diverse toezeggingen en moties, gedaan door gedeputeerde Schönknecht - 18000247
  2. Brief GS van 23 januari 2018 over afdoening aanbevelingen Rekenkamer, nrs. 35 en 36, inzake opdrachtgeverschap BRZO - 18001650
   1. Brief GS (oplegnotitie) met afdoening aanbevelingen nrs. 35 en 36 Rekenkamer (18001650) - 18002388
   2. Brief GS van 23 januari 2018 over afdoening aanbevelingen 35 en 36 Rekenkamer opdrachtgeverschap BRZO - 18001650
  1. Toezeggingenlijst, bijgewerkt (behandelen Ruimte 09-03-2018) - 18003972
 10. Volgende vergadering: 18 mei 2018 , aanvang 9:00 uur
 11. Sluiting
 12. Ingekomen stukken ter kennisneming
 13. Brief GS van 23 januari 2018 met voortgangsbericht Kavelruilbureau Zeeland - 18001651
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 23 januari 2018 met voortgangsbericht Kavelruilbureau Zeeland (18001651) - 18005337
  2. Brief GS van 23 januari 2018 met voortgangsbericht Kavelruilbureau Zeeland - 18001651
 14. E-mail burger van 1 maart 2018 over De slachtoffers van houtstook, met bijlagen - 18006021
  1. E-mail (oplegnotitie) burger van 1 maart 2018 over De slachtoffers van houtstook (18006021) - 18006068
  2. E-mail burger van 1 maart 2018 over De slachtoffers van houtstook, met bijlagen, zonder persoonsgegevens - 18006021
 15. E-mail burger van 5 maart 2018 over Zwembad op Biomassa onnodig, met bijlage - 18006628
  1. E-mail (oplegnotitie) burger over zwembad op biomassa onnodig (18006628) - 18006683
  2. E-mail burger van 5 maart 2018 over Zwembad op Biomassa onnodig, met bijlage - 18006628
  1. E-mail van gedeputeerde De Reu van 7 maart 2018 over extra geld voor de Grevelingen - 18006832

Laatste wijziging 17-05-2018 11:35:34