Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda - 19000026
 4. Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op 7 december 2018 - 18932313
  1. Besluitenlijst (CONCEPT) Provinciale Statenvergadering 7 december 2018 – 18932313
 5. Ingekomen stukken
  1. Brief ministerie BZK van 28 december 2018 over toezichtsvorm 2019 - 19000161
   1. Brief (oplegnotitie) ministerie van BZK van 28 december 2018 over toezichtvorm begroting 2019 (19000161) - 19003215
   2. Brief ministerie BZK van 28 december 2018 over toezichtsvorm 2019 - 19000161
  2. E-mail van Adviesgroep Borm en Huijgens van 14 januari 2019 over water voor de Zeeuwse landbouw - 19001379
   1. E-mail (oplegnotitie) adviesgroep Borm en Huijgens van 14 januari 2019 over water voor de Zeeuwse landbouw (19001379) - 19003040
   2. E-mail van Adviesgroep Borm en Huijgens van 14 januari 2019 over water voor de Zeeuwse landbouw - 19001379
  3. E-mail van kerngroep Dorpsraden van 7 januari 2019 over openbaar vervoer en mobiliteit, met bijlagen - 19000614
   1. E-mail (oplegnotitie) van kerngroep Dorpsraden van 7 januari 2019 over openbaar vervoer en mobiliteit - 19001414
   2. E-mail van kerngroep Dorpsraden van 7 januari 2019 over openbaar vervoer en mobiliteit, met bijlagen - 19000614
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 8 januari 2019 over Rapport Kansen van Robotisering voor Zeeland, met bijlage - 19000145
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 8 januari 2019 over Rapport kansen voor robotisering in Zeeland (19000145) - 19001407
   2. Brief GS van 8 januari 2019 over Rapport Kansen van Robotisering voor Zeeland, met bijlage - 19000145
  2. Brief CvdK van 10 januari 2019 over Jaarverslag Commissaris van de Koning 2018 - 19000187
   1. Brief (oplegnotitie) CvdK van 10 januari 2019 over Jaarverslag CvdK 2018 (19000187) - 19003261
   2. Brief CvdK van 10 januari 2019 over Jaarverslag Commissaris van de Koning 2018 - 19000187
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel Financiering ecologisch bermbeheer en POP3 project in landelijk gebied - 18933917
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie resultaat na commissie) Financiering ecologisch bermbeheer en POP3 project in landelijk gebied (18933917) - 19000398
   2. Statenvoorstel Financiering ecologisch bermbeheer en POP3 project in landelijk gebied - 18933917
  2. Statenvoorstel Geactualiseerd normenkader 2018 - 18933496
   1. Brief GS van 18 december 2018 over Statenvoorstel geactualiseerd normenkader - 18933111
   2. Statenvoorstel (oplegnotitie) Geactualiseerd normenkader 2018 (18933496) - 19001759
   3. Statenvoorstel Geactualiseerd normenkader 2018 - 18933496
   1. Statenvoorstel geheimhouding financieel overzicht Thermphos - 19002649
    1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Geheimhouding financieel overzicht Thermphos (19002649) - 19003197
    2. Brief GS van 22 januari 2019 over Statenvoorstel Geheimhouding rapportage VCB - 19001373
    3. Statenvoorstel Geheimhouding financieel overzicht Thermphos - 19002649
 8. Behandelstukken
  1. Statenvoorstel aanbevelingen rapport Rekenkamers ‘Energie in transitie’ - 18933069
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) aanbevelingen rapport Rekenkamer 'Energietransitie in Zeeland' (18933069) - 18933146
   2. Statenvoorstel aanbevelingen rapport rekenkamers 'Energie in Transitie' - 18933069
  2. Statenvoorstel (aangepast) Rapport Berenschot over toekomstige positionering van onderzoeksfunctie in Zeeland - 19002643
   1. Statenvoorstel (gewijzigde oplegnotitie) Rapport Berenschot over toekomstige positionering van onderzoeksfunctie in Zeeland - 19002643
   2. Brief GS van 22 januari 2019 over Statenvoorstel (aangepast) Rapport Berenschot over toekomstige positionering van onderzoeksfunctie in Zeeland - 19001371
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
 11. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 12. Sluiting
 13. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 1 februari 2019
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming
 15. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden statenvragen van CDA over Kilometerheffing vrachtverkeer, met bijlagen - 280
  2. Antwoorden statenvragen van PvdA over bereikbaarheid voor hulpdiensten - 282
  3. Antwoorden statenvragen van PVV over Aanwezigheid Chroom-6 in diverse objecten in Zeeland - 283
  4. Antwoorden statenvragen van GL over Provinciaal verbod ontgassen - 284
  5. Antwoorden statenvragen van D66, PvdA en GL over het vervolg op uitspraak Hof van Justitie EU over de PAS - 285
  6. Antwoorden statenvragen van PVV over inzet van bevoegdheid GS c.q. CvdK als bedoeld in art. 273a Gemeentewet zijnde vernietigingsvoordracht i.v.m. ambtsgebed - 286
  7. Antwoorden statenvragen van PvdA over Bonussen PZEM - 287
  8. Antwoorden statenvragen van VVD over Onderzoek PZC naar gevaarlijke onverlichte fietspaden in Zeeland - 288
   1. Antwoorden statenvragen van CU over bovenregionaal leefbaarheidsbeleid op het thema eenzaamheid - 289
 16. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen
  1. Brief GS van 15 januari 2019 met verdaging beantwoording Statenvragen CDA over bezettings- en organisatorische problemen Schelde coördinatie centrum - 19001428
   1. Brief GS van 29 januari 2019 met verdaging beantwoording statenvragen van PvdA over verkeersremmers te Eede - 19002575
   1. Brief GS van 29 januari 2019 met verdaging beantwoording Statenvragen CDA over Zeeuwse woningmarkt - 19002612

Laatste wijziging 18-04-2020 10:31:10