Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda - 19003665
 4. Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op 1 februari 2019
  1. Besluitenlijst (concept) PS van 1 februari 2019 - 19004543
 5. Ingekomen stukken
  1. Brief ZLTO, afdeling Agrarisch West Zeeuws-Vlaanderen, van januari 2019 over tolkosten tunnel - 19003653
   1. Brief (oplegnotitie) ZLTO over tunnelkosten (19003653) - 19006055
   2. Brief ZLTO, afdeling Agrarisch West Zeeuws-Vlaanderen, van januari 2019 over tolkosten tunnel - 19003653
  2. E-mail Bomenstichting Achterhoek van 4 februari 2019 over zware kritiek van oud-directeur van Staatsbosbeheer - 19003782
   1. E-mail Bomenstichting Achterhoek (oplegnotitie) van 4 februari 2019 over zware kritiek van oud directeur van Staatsbosbeheer (19003782) - 19006056
   2. E-mail Bomenstichting Achterhoek van 4 februari 2019 over zware kritiek van oud-directeur van Staatsbosbeheer - 19003782
  3. E-mail Bestuurlijk Platform Visserij van 6 februari 2019 over sociaal-economische gevolgen verbod pulsvisserij, met bijlagen - 19004929
   1. E-mail (oplegnotitie) Bestuurlijk Platform Visserij van 6 februari 2019 over sociaal economische gevolgen van verbod pulsvisserij (19004929) - 19005269
   2. E-mail Bestuurlijk Platform Visserij van 6 februari 2019 over sociaal-economische gevolgen verbod pulsvisserij, met bijlagen - 19004929
  4. E-mail Bondenberaad Groot Goes van 18 februari 2019 met brief over betalen in het taxiververvoer voor ouderen, met bijlage - 19005538
   1. E-mail (oplegnotitie) Bondenberaad Groot Goes van 18 februari 2019 over betalen in taxiververvoer voor ouderen, met bijlage (19005538) - 19005863
   2. E-mail Bondenberaad Groot Goes van 18 februari 2019 met brief over betalen in het taxiververvoer voor ouderen, met bijlage - 19005538
  5. Brief CZ aan het Provinciebestuur m.b.t. Apotheken - 19004967
   1. Brief CZ (oplegnotitie) aan provinciebestuur over apotheken (19004967) - 19005898
   2. Brief CZ aan het Provinciebestuur m.b.t. Apotheken - 19004967
  6. Brief Zeeuwse en Nationale Ombudsman van 28 januari 2019 over samenwerking per 1 februari 2019 - 19004484
   1. Brief (oplegnotitie) Zeeuwse en Nationale Ombudsman over voorgenomen samenwerking (19004484) - 19006179
   2. Brief Zeeuwse en Nationale Ombudsman van 28 januari 2019 over samenwerking per 1 februari 2019 - 19004484
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 5 februari 2019 over Proces vaststellen frictiekosten overgang Brzo-taken naar de DCMR - 19003420
   1. Brief GS (oplegnotitie) over Proces vaststellen frictiekosten overgang Brzo-taken naar de DCMR (19003420) - 19006245
   2. Brief GS van 5 februari 2019 over Proces vaststellen frictiekosten overgang Brzo-taken naar de DCMR - 19003420
  2. Brief GS van 5 februari 2019 over Provinciale bijdrage uitbreiding Watersnoodmuseum - 19004506
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 5 februari 2019 over de provinciale bijdrage aan de uitbreiding van het Watersnoodmuseum (19004221) - 19005270
   2. Brief GS van 5 februari 2019 over provinciale bijdrage uitbreiding Watersnoodmuseum - 19004221
  3. Brief GS van 5 februari 2019 over voortgang Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 1.0 en 2.0 (Regio Deal Zeeland) - 19003421
   1. Brief GS (oplegnotitie) over Zeeland in stroomversnelling 1.0 en 2.0 (Regiodeal) (19003421) - 19005272
   2. Brief GS van 5 februari 2019 over voortgang Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 1.0 en 2.0 (Regio Deal Zeeland) - 19003421
   3. Brief GS (bijlage) - Afschrift brief GS aan Min EZK over Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling - 19003909
   4. Brief GS (bijlage) - Meerjaren perspectief ZIS 2.0 - (niet toegankelijk) - 19003910
   5. Brief GS (bijlage) - Afschrift brief GS aan Min LNV over Voortgangsrapportage Regio Deal Zeeland - 19003911
   6. Brief GS (bijlage) - Nulmeting en Voortgang indicatoren Regio Deal Zeeland januari 2019 - 19003912
   7. Brief GS (bijlage) - Tabel stand van zaken Regio Deal Zeeland - 19003913
  4. Brief GS van 12 februari 2019 over organisatieontwikkeling - 19004415
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 12 februari 2019 over organisatieontwikkeling (19004415) - 19006218
   2. Brief GS van 12 februari 2019 over organisatieontwikkeling - 19004415
  5. Brief GS van 5 februari 2019 met afschrift brief over inrichting stemlokalen, met bijlage - 19003439
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 5 februari 2019 met afschrift brief inrichting stemlokalen (19003439) - 19006384
   2. Brief GS van 5 februari 2019 met afschrift brief over inrichting stemlokalen, met bijlage - 19003439
  6. Brief GS van 5 februari 2019 over scenario's tarievenbeleid Westerscheldetunnel - 19003418
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 5 februari 2019 over scenario's tarievenbeleid Westerscheldetunnel (19003418) - 19004358
   2. Brief GS van 5 februari 2019 over scenario's tarievenbeleid Westerscheldetunnel - 19003418
   3. Brief GS over scenario's tarievenbeleid Westerscheldetunnel, bijlage Rapportage Scenario's tarievenbeleid Westerscheldetunnel - 19003865
   1. Brief GS van 26 februari 2019 met korte aanvulling op Statenvoorstel Roode Vaart - 19005510
   1. Brief GS van 27 februari 2019 over vaccinatiegraad Zeeland - 19005512
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel Legesheffing zeegroenten snijden - 19002983
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie na commissiebehandeling) legesheffing zeegroenten snijden (19002983) - 19004794
   2. Brief GS van 21 januari 2019 over Statenvoorstel legesheffing zeegroenten snijden - 19002576
   3. Statenvoorstel legesheffing zeegroenten snijden - 19002983
  2. Statenvoorstel Vaststelling 2e herziening Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Waterdunen - 19001370
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie met resultaat na commissie) 2e herziening PIP Waterdunen (19001967) - 19003835
   2. Brief GS van 22 januari 2019 over Statenvoorstel Vaststelling 2e herziening Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Waterdunen - 19001370
   3. Statenvoorstel (aangepast) vaststelling 2e herziening Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Waterdunen - 19002640
   4. Brief GS (bijlage 1) - Kennisgeving ontwerp 2e herziening PIP Waterdunen - 19002639
  3. Statenvoorstel Bekrachtigen geheimhouding voortgangsrapportages vierde kwartaal 2018 projecten N62 Tractaat- en Sloeweg (fase 2) - 19003890
   1. Brief GS (oplegnotitie) N62 voortgangsrapportages vierde kwartaal 2018 (19003419) - 19005027
   2. Brief GS van 5 februari 2019 over Voortgangsrapportages vierde kwartaal 2018 projecten N62 Tractaatweg en N62 Sloeweg (fase 2) - 19003419
   3. Statenvoorstel over bekrachtigen geheimhouding Projecten N62 Tractaat- en Sloeweg, Q4 2018 - 19003890
   4. Statenvoorstel (bijlage) - Kwartaalrapportage Tractaatweg B.V., 2018 Q4 - 19003891
   5. Statenvoorstel (bijlage) - Voortgangsrapportage IPA Sloeweg fase II +bijlage 2, 2018 Q4 - PZL - 19003892
  4. Statenvoorstel Opheffing Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports - 19002406
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie na commissiebehandeling) Opheffing Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports (19002406) - 19005161
   2. Brief GS van 22 januari 2019 met Statenvoorstel opheffing GR Zeeland Seaports - 19001367
   3. Statenvoorstel opheffing Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports - 19002406
   4. Statenvoorstel (bijlage 1) - brief AB ZSP aan GS over opheffing GR ZSP - 19002407
   5. Statenvoorstel (bijlage 2) - Voorstel tot opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports - 19002408
  5. Statenvoorstel Wijziging financiële regelingen in verband met de organisatiewijziging en actualisatie financiële controleverordening - 18929551
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie na commissie behandeling) Wijziging financiële regelingen in verband met de organisatiewijziging en actualisatie financiële controleverordening (18930160) - 18933631
   2. Brief GS van 20 november 2018 over Statenvoorstel Wijziging financiële regelingen i.v.m. de organisatiewijziging en actualisatie financiële controleverordening - 18929551
   3. Statenvoorstel Wijziging financiële regelingen in verband met de organisatiewijziging en actualisatie financiële controleverordening - 18930160
   4. Statenvoorstel (Bijlage 5A) - Besluit wijziging Financieringsstatuut Provincie Zeeland 2013 - 18930161
   5. Statenvoorstel (Bijlage 5B) - Besluit vaststelling Financiële controleverordening 2018 - 18930162
   6. Statenvoorstel (Bijlage 5C) - Overzicht wijzigingen Financiële controleverordening Provincie Zeeland 2004 - 18930163
  6. Brief (concept) PS aan Ministerie van BZK van 1 maart 2019 over Toezichtsvorm 2019 - 19005346
   1. Brief (concept) PS (oplegnotitie) aan Minister BZK van 1 maart 2019 over Toezichtsvorm 2019 (19005346) - 19006373
   2. Brief (concept) PS aan Ministerie van BZK van 1 maart 2019 over Toezichtsvorm 2019 - 19005346
   3. Brief GS van 29 januari 2019 over toezichtbrief 2019 BZK, met bijlage - 19002614
  7. Brief (concept) PS aan GS van 12 februari 2019 met wensen en bedenkingen m.b.t. Nota Natuurbeleving - 19005631
   1. Brief (concept) PS aan GS van 12 februari 2019 met wensen en bedenkingen m.b.t. Nota Natuurbeleving - 19005631
   2. Brief GS van 19 februari 2019 over gewijzigde concept Nota natuurbeleving en- branding, met bijlage (19005793) - 19005447
   3. Brief GS (oplegnotitie met resultaat na commissie) concept-Nota Natuurbeleving (19001368) - 19003846
   4. Brief GS van 22 januari 2019 met concept nota Natuurbeleving - 19001368
  8. Statenvoorstel Stationsbrug Middelburg – Chroom 6 - 19004700
   1. Brief GS (oplegnotitie) over Statenvoorstel Stationsbrug Middelburg Chroom-6 - 19004744
   2. Brief GS van 5 februari 2019 over Stationsbrug Middelburg - Chroom-6 - 19004387
   3. Statenvoorstel Stationsbrug Middelburg - Chroom 6, nieuwe versie (aangepast dictum) - 19004700
   4. Statenvoorstel - Bijlage inspectie en onderzoek pijler - gelakt - 19004687
   5. Statenvoorstel - Bijlage kostenramingen varianten Stationsbrug Middelburg - 19004679
   6. Statenvoorstel - Bijlage mca - gelakt - 19004681
   7. Statenvoorstel - Bijlage onderzoek coatingconstructie - 19004689
   8. Statenvoorstel - Bijlage offerte Hollandia - gelakt - 19004684
 8. Behandelstukken
  1. Brief GS van 1 februari 2019 over End Term Review Bestuursperiode 2015-2019 - 19002636
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 1 februari 2019 over End term review bestuursperiode 2015-2019 (19002636) - 19006206
   2. Brief GS van 1 februari 2019 over End Term Review Bestuursperiode 2015-2019 - 19002636
   3. Brief GS (bijlage) - Gebundeld eindevaluatie van de bestuursperiode 2015-2019 - 19003580
  2. Statenvoorstel concept Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018-2022, herziene versie 2.0 - 19001967
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie met resultaat na commissie) Milieuprogramma 2018-2022 herziene versie 2.0 (19001340) - 19003584
   2. Brief GS van 22 januari 2019 over Statenvoorstel Milieuprogramma 2018-2022, herziene versie 2.0 - 19001340
   3. Statenvoorstel concept Milieuprogramma 2018-2022, herziene versie 2.0 - 19001967
   4. Statenvoorstel (bijlage) - Milieuprogramma 2018-2022 Herziene vesie 2.0 - 19003832
  3. Statenvoorstel Aanleg Roode Vaart in Zevenbergen - 19003650
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie met resultaat na commissie en update GS) Aanleg Roode Vaart Zevenbergen (19003650), gewijzigde versie - 19003757
   2. Brief GS van 1 februari 2019 aanbieden statenvoorstel aanleg Roode Vaart Zevenbergen - 19003585
   3. Statenvoorstel Aanleg Roode Vaart Zevenbergen - 19003650
  4. Initiatiefvoorstel CDA, SGP, PvdA, VVD, PVV, CU, PvZ, ZL, D66 en SP over bijstellen aandeelhoudersstrategie WST - 19003517
   1. Moties ingediend
   1. Initiatiefvoorstel (oplegnotitie) CDA, SGP, PvdA, VVD, PVV, CU, PvZ, ZL, D66 en SP over bijstellen aandeelhoudersstrategie WST (19003517) - 19005092
   2. Initiatiefvoorstel CDA, SGP, PvdA, VVD, PVV, CU, PvZ, ZL, D66 en SP over bijstellen aandeelhoudersstrategie WST - 19003517
  5. Brief (concept) PS aan GS van 1 maart 2019 met wensen en bedenkingen over overdracht aandelen PZEM NV in Evides NV - 19006054
   1. Brief GS (oplegnotitie na commissie) van 29 januari 2019 over overdracht aandelen PZEM NV in Evides NV (19003257) - 19004713
   2. Brief (gewijzigd concept) PS aan GS met wensen en bedenkingen overdracht aandelen Evides - 19006054
   3. Brief GS van 29 januari 2019 over overdracht aandelen PZEM NV in Evides NV - 19003257.pdf
   4. Brief GS van 29 januari 2019 over overdracht aandelen PZEM NV in Evides NV - 19003257
   5. Brief GS (bijlage beoordeling scenario's) van 29 januari 2019 over overdracht aandelen PZEM NV in Evides NV - 19003260
   6. Publicatie PZEM - Presentatie bij informatiesessie Raden en Staten op 8 januari 2019 - 20001473
  6. Statenvoorstel PS Benoemen commissie geloofsbrieven - 19005253
   1. Statenvoorstel PS (oplegnotitie) Benoemen commissie geloofsbrieven (19005253) - 19006329
   2. Statenvoorstel PS Benoemen commissie geloofsbrieven - 19005253
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. Ingediende moties niet behorend bij een agendapunt
   1. Motie 2 - ZL en PVV over energielasten - 19006855
   2. Motie 3 - D66, GL en 50PLUS over vaccinatiegraad, ingetrokken - 19006856
 11. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 12. Sluiting
 13. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 1 maart 2019
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming
 15. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden van Statenvragen van GroenLinks over uitbreiding Ecotanks Wemeldinge - 291
  2. Antwoorden van Statenvragen van 50PLUS over Huisartsentekort in Zeeland - 292
  3. Antwoorden van Statenvragen van PvdA over samenhangende gebiedsontwikkeling oostelijk Veerse Meer - 293
  4. Antwoorden van Statenvragen van CDA over economische schade door bezettings- en organisatorische problemen bij het Schelde Coördinatie Centrum - 294
  5. Antwoorden van Statenvragen van PvdA over verkeersremmers Eede - 295
  6. Antwoorden van Statenvragen van SP over sluiting apotheken in Goes en Terneuzen - 296
  7. Antwoorden van Statenvragen van CDA over de Zeeuwse woningmarkt - 297
 16. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen

Laatste wijziging 18-04-2020 10:31:22