Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda- 16018900
  1. Agenda (gewijzigd) PS 16 december 2016
 4. Vaststellen notulen
  1. Notulen (concept) Statenvergadering van 4 november 2016
 5. Ingekomen stukken
  1. E-mail inwoner Reimerswaal van 23 november 2016 met verzoek om maatwerk in PRV voor overname c.q. uitbreiding camperplaats in Hansweert - 16019099
   1. E-mail (oplegnotitie) inwoner Reimerswaal van 23 november 2016 met verzoek maatwerk PRV camperplaats Hansweert - 16019099
   2. E-mail geanonimiseerd van 23 november 2016 met verzoek om maatwerk in PRV voor overname c.q. uitbreiding camperplaats in Hansweert - 16019099
   3. Overige: Themapublicatie Campertoerisme
  2. Brief ministerie van BZK van 29 november 2016 met circulaire over geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers van provincies per 01-01-2017 - 16019763
   1. Brief (oplegnotitie) ministerie BZK met circulaire geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers - 16019763
   2. Brief ministerie van BZK van 29 november 2016 met circulaire over geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers van provincies per 01-01-2017 - 16019763
  3. E-mail Eerste Kamer der Staten-Generaal met jaarbericht parlementair jaar 2015-2016 - 16020103
   1. E-mail (oplegnotitie) Eerste Kamer der Staten-Generaal met jaarbericht parlementair jaar 2015-2016 - 16020103
   2. E-mail Eerste Kamer der Staten-Generaal met jaarbericht parlementair jaar 2015-2016 - 16020103
  4. Brief gemeente Terneuzen van 6 december 2016 over keuze aansluiting Sloeweg-Bernhardweg - 16020296
   1. Brief gemeente Terneuzen (oplegnotitie) bij SV aansluiting Sloeweg - 16020296
   2. Brief gemeente Terneuzen van 6 december 2016 over keuze aansluiting Sloeweg-Bernhardweg - 16020296
   1. Brief (brieven) fractievoorzitter GL van 8 en 15 december 2016 over aanhouden c.q. agenderen initiatiefvoorstel 'Zeeland Solidariseert' - 16020388
    1. Brief (brieven) (oplegnotitie) fractievoorzitter GL van 8 en 15 december 2016 over aanhouden c.q. agenderen initiatiefvoorstel 'Zeeland Solidariseert' - 16020388 - 16020887
    2. Brief fractievoorzitter GL van 8 december 2016 over aanhouden initiatiefvoorstel - 16020388
    3. Brief fractievoorzitter GroenLinks van 15 december 2016 over agenderen initiatiefvoorstel Zeeland solidariseert - 16020887
    4. Statenvoorstel - Initiatiefvoorstel GL Zeeland solidariseert - SGR-29
   1. Brief OR DELTA Netwerkgroep B.V. van 13 december 2016 aan aandeelhouders DELTA N.V. - 16020663
    1. Brief (oplegnotitie) OR DELTA Netwerkgroep BV van 13 december 2016 aan aandeelhouders DELTA - 16020663
    2. Brief OR DELTA Netwerkgroep B.V. van 13 december 2016 aan aandeelhouders DELTA N.V. - 16020663
   1. E-mail Dierenbescherming NL van 7 december 2016 met onderzoeksrapport ganzenoverlast - 16020419
    1. E-mail (oplegnotitie) Dierenbescherming NL met onderzoeksrapport 'ganzenoverlast'- 16020419
    2. E-mail Dierenbescherming NL van 7 december 2016 met onderzoeksrapport ganzenoverlast - 16020419
    3. Overige: Onderzoeksrapport ganzenoverlast - 16020420
   1. Brief ministerie I&M aan Bestuurlijk Omgevingsberaad op 15 december 2016 over uitvoering BRZO VTH-taken - 16020825
    1. Brief I&M (oplegnotitie) aan BOB van 15 december 2016 over uitvoering BRZO VTH-taken - 16020825
    2. Brief ministerie I&M aan Bestuurlijk Omgevingsberaad op 15 december 2016 over uitvoering BRZO VTH-taken - 16020825
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 3 november 2016 met rapportage klantentevredenheid en klachtenafhandeling OV over 2015 - 16017314
   1. Brief GS (oplegnotitie) rapportage klantentevredenheid klachten OV - 16017314
   2. Brief GS van 3 november 2016 met rapportage klantentevredenheid klachtenafhandeling OV 2015 - 16017314
  2. Brief GS van 22 november 2016 met afschrift brief aan Omroep Zeeland over provinciale bijdrage satellietkosten - 16018571
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 22 november 2016 met afschrift brief aan Omroep Zeeland over provinciale bijdrage satellietkosten - 16018571
   2. Brief GS van 22 november 2016 met afschrift brief aan Omroep Zeeland over provinciale bijdrage satellietkosten - 16018571
  3. Brief GS van 22 november 2016 over evaluatie van busconcessie en haltetaxi - 16018572
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 22 november 2016 over evaluatie van busconcessie en haltetaxi - 16018572
   2. Brief GS van 22 november 2016 over evaluatie busconcessie en haltetaxi - 16018572
  4. Brief GS van 29 september 2016 over de evaluatie van ZB Planbureau - 16013969
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 29 september 2016 over evaluatie ZB Planbureau - 16013969
   2. Brief GS van 29 september 2016 over evaluatie ZB Planbureau - 16013969
  5. Brief GS van 29 november 2016 over Maak Verschil - 16019765
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 29 november 2016 over Maak Verschil - 16019765
   2. Brief GS van 29 november 2016 over Maak Verschil - 16019765
  6. Brief GS van 6 december 2016 over Project N62 Tractaatweg derde voortgangsrapportage 2016, 3e kwartaalrapportage - 16019778
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 6 december 2016 over Project N62 Tractaatweg derde voortgangsrapportage 2016, 3e kwartaalrapportage - 16019778
   2. Brief GS van 6 december 2016 over Project N62 Tractaatweg derde voortgangsrapportage 2016, 3e kwartaalrapportage - 16019778
   3. Brief GS (bijlage) derde kwartaalrapportage Tractaatweg
  7. Brief GS van 6 december 2016 over repareren AOW-gat voormalig medewerkers PSD - 16019791
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 6 december 2016 over repareren AOW-gat voormalige medewerkers PSD - 16019791
   2. Brief GS van 6 december 2016 over repareren AOW-gat voormalige medewerkers PSD - 16019791
   1. Brief GS van 13 december 2016 over financieel plan 2017 DELTA NV en ondernemingsplan 2017 - 16020475
    1. Brief GS (oplegnotitie) van 13 december 2016 met financieel plan en ondernemingsplan 2017 DELTA NV - 16020475
    2. Brief GS van 13 december 2016 over financieel plan 2017 DELTA NV en ondernemingsplan 2017 - 16020475
   1. Brief GS van 14 december 2016 over ontwikkelingen strategietraject DELTA N.V. - 16020487
    1. Brief GS (oplegnotitie) van 14 december 2016 over Ontwikkelingen strategietraject DELTA NV - 16020487
    2. Brief GS van 14 december 2016 over Ontwikkelingen strategietraject DELTA N.V. - 16020487
    3. Brief (afschrift) van minister Kamp van 14 december 2016 aan Tweede Kamer
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel Herbenoeming voorzitter Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland - DIO-RM-102
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Herbenoeming voorzitter Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland - DIO-RM-102
   2. Statenvoorstel Herbenoeming voorzitter Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland - DIO-RM-102
  2. Statenvoorstel Instellen Auditcommissie - SGR-31
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Instellen auditcommissie - SGR-31
   2. Statenvoorstel Instellen Auditcommissie - SGR-31
  3. Statenvoorstel Fractievergoedingen april - december 2015 - SGR-30
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Fractievergoedingen april-december 2015 - SGR-30
   2. Statenvoorstel Fractievergoedingen april-december 2015 - SGR-30
   3. Overige: Rapportage accountant over onderzoek fractiekosten 2015
  4. Statenvoorstel Werkwijze PS - SGR-33
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Werkwijze PS - SGR-33
   2. Statenvoorstel Werkwijze PS - SGR-33
  5. Statenvoorstel rapport Rekenkamer Zeeland 'Opdrachtgeverschap Brzo beschouwd' - SGR-22A
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) rapport Rekenkamer Zeeland 'Opdrachtgeverschap Brzo beschouwd' - SGR-22A
   2. Statenvoorstel rapport Rekenkamer Zeeland 'Opdrachtgeverschap Brzo beschouwd' - SGR-22A
   3. Overige: Rapport BRZO
  6. Statenvoorstel 15e wijziging begroting 2016 provincie Zeeland - DIO-109
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) 15e begrotingswijziging begroting 2016 provincie Zeeland - DIO-109
   2. Statenvoorstel 15e begrotingswijziging 2016 provincie Zeeland - DIO-109
  7. Statenvoorstel ontheffing functie waarnemend statengriffier - SGR- 32
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) ontheffing functie waarnemend statengriffier - SGR-32
   2. Statenvoorstel ontheffing functie waarnemend statengriffier - SGR-32
  8. Statenvoorstel Project N62 Tractaatweg derde voortgangsrapportage 2016, bekrachtiging geheimhouding - DIO-110
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Project N62 Tractaatweg derde voortgangsrapportage 2016, bekrachtiging geheimhouding - DIO-110
   2. Statenvoorstel Project N62 Tractaatweg derde voortgangsrapportage 2016, bekrachtiging geheimhouding - DIO-110
   1. Statenvoorstel Bekrachtiging geheimhouding - DIO-112
    1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Bekrachtiging geheimhouding - DIO-112
    2. Statenvoorstel Bekrachtiging geheimhouding - DIO-112
  1. Voorstellen
   1. DELTA NV
    1. Brief (oplegnotitie) GS van 14 december 2016 over Ontwikkelingen strategietraject DELTA N.V. - 16020487
    2. Brief GS van 14 december 2016 over Ontwikkelingen strategietraject DELTA N.V. - 16020487
    3. Brief (afschrift) van minister Kamp van 14 december 2016 aan Tweede Kamer
    4. Brieven (oplegnotitie) fractievoorzitter GL van 8 en 15 december 2016 over aanhouden c.q. - SGR-29
    5. Brief fractievoorzitter GL van 8 december 2016 over aanhouden initiatiefvoorstel - 16020388
    6. Brief fractievoorzitter GroenLinks van 15 december 2016 over agenderen initiatiefvoorstel Zeeland solidariseert - 16020887
    7. Statenvoorstel (Initiatiefvoorstel) GL Zeeland solidariseert - SGR-29
  2. Statenvoorstel Knelpunten openbaar vervoer - DIO-106
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Knelpunten openbaar vervoer - DIO-106
   2. Statenvoorstel Knelpunten openbaar vervoer - DIO-106
   3. Motie 1 - PvdA, GL, 50PLUS, ZL, D66, PVV over Haltetaxi - ingetrokken
   4. Motie 2 - CU-GL-PvZ-ZL-50PLUS-SP-ZL-PvdA-D66-CDA over Toegankelijkheid Zeeland - aangenomen
   5. Motie 3 - 50PLUS over OV jaarkaart voor 65-plussers en mensen met een beperking - verworpen
  3. Statenvoorstel Project N62 Sloeweg, keuze voor aansluiting Sloeweg Bernhardweg - DIO-107
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) project N62 Sloeweg; Aansluiting Sloeweg-Bernhardweg - DIO-107
   2. Statenvoorstel Project N62 Sloeweg, keuze voor aansluiting Sloeweg Bernhardweg - DIO-107
   3. Brief GS van 16 december 2016 met gewijzigd Dictum Statenvoorstel kruising Sloeweg - 16020901
   4. Brief (oplegnotitie) Visualisatie Ster en HHV sloeweg
   5. Overige: Visualisatie Ster en HHM variant
   6. Amendement 4 - VVD-PVV-D66-PvZ-50PLUS over Project N62 Sloeweg, kruising Sloeweg-Bernhardweg - aangenomen
   7. Amendement 5 - GL over Project N62 Sloeweg, kruising Sloeweg-Bernhardweg - verworpen
  4. Statenvoorstel 14e begrotingswijziging 2016 en 1e wijziging 2017 - DIO-103
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) 14e wijziging begroting 2016 en 1e wijziging begroting 2017 - DIO-103
   2. Statenvoorstel 14e begrotingswijziging 2016 en 1e wijziging 2017 - DIO-103
  5. Statenvoorstel Natuurvisie Zeeland 2017-2022 - DIO-WBN-101
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Natuurvisie 2017-2022 - DIO-WBN-101
   2. Statenvoorstel Natuurvisie Zeeland 2017-2022 - DIO-WBN-101
   3. Motie 6 - GL instellen kwaliteitsteam-landschap - ingetrokken
 8. Vragensessie
 9. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. Motie 7 - alle fracties Zeeland solidariseert - aangenomen
  2. Motie 8 - PVV Openbaring Onderzoeksresultaten - aangenomen
  3. Motie 9 - SP, D66 Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017 - ingetrokken
  4. Motie 10 - D66, SP, CU, PVV, 50PLUS, ZL, CDA subsidie Bevrijdingsfestival - aangenomen
 10. Vervolg voorstellen
  1. Statenvoorstel benoemingen Rekenkamer Zeeland - SGR-26
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) benoemingen Rekenkamer Zeeland - SGR-26
   2. Statenvoorstel benoemingen Rekenkamer Zeeland - SGR-26
 11. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 12. Sluiting
 13. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 16 december 2016
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming
 15. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) vragen
  1. Antwoorden statenvragen PvdA over N59 - 117
  2. Antwoorden statenvragen GL over handel vervuilde diesels uit Zeeuwse havens - 119
  3. Antwoorden statenvragen PvdA over nieuwe dienstregeling van de NS - 120
  4. Antwoorden statenvragen PVV over aanrijtijden van ambulances - 121
  5. Antwoorden statenvragen GL over Vervolgvragen Brouwerseiland - 123
  6. Antwoorden statenvragen GL over Inspiratiecentrum Grevelingen - 124
  7. Antwoorden statenvragen PVV over populariteit van Zeeland bij ondernemers -125
  8. Antwoorden statenvragen PVV over vervoer dagbesteding gehandicapte medeburgers - 126
  9. Antwoorden statenvragen 50PLUS over Emergis - 127
  10. Antwoorden statenvragen GL over 'convenant Kustpact' en Veerse Meer - 128
  11. Antwoorden statenvragen GL over vervolgvragen Zeeuwse Lagune, vastgoedexplosie in het Veerse Meer - 129
  12. Antwoorden statenvragen SP over Kustvisie - 130
  13. Antwoorden statenvragen PVV over Thermphos - 131
  14. Antwoorden statenvragen PVV over vertraging op Sloeweg door werkzaamheden - 132
  15. Antwoorden statenvragen CDA over gebrekkige veiligheid kerncentrale Doel - 134
  16. Antwoorden statenvragen PVV over boete voor gemeenten bij onvoldoende huisvesting van asielzoekers - 135
 16. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) Statenvragen

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:32