Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen gewijzigde agenda - 17004171
  1. Agenda Provinciale Staten 17 maart 2017 - 17004171
  2. Agenda (gewijzigde) Provinciale Staten 17 maart 2017 - 17004171
 4. Vaststellen notulen
  1. Notulen (concept) Statenvergadering 10 februari 2017 - 17003889
 5. Tijdelijke vervanging Statenlid
   1. Brief van de heer R. van Tilborg van 27 februari 2017 met verzoek tijdelijke vervanging als statenlid - 17005355
   1. Tijdelijke benoeming en beëdiging nieuw Statenlid
 6. Ingekomen stukken
  1. Brief (afschrift) ZMf aan gemeenteraad Vlissingen van 15 februari 2017 over Nollebos-Westduinpark - 17003556
   1. Brief ZMf (oplegnotitie) aan gemeenteraad Vlissingen van 15 februari 2017 over Nollebos-Westduinpark - 17022626
   2. Brief (afschrift) ZMf aan gemeenteraad Vlissingen van 15 februari 2017 over Nollebos-Westduinpark - 17003556
  2. Brief inwoner gemeente Terneuzen van 20 februari 2017 over zorgen klimaatbeleid - 17003479
   1. Brief inwoner Terneuzen (oplegnotitie) over zorgen klimaat - 17003479
   2. Brief inwoner gemeente Terneuzen over zorgen klimaatbeleid, zonder persoonsgegevens - 17003479
  3. Brief Auditcommissie van 21 februari 2017 met advies over Statenvoorstel Toetsing grote projecten - DIP-121 - 17003715
   1. Brief Auditcommissie (oplegnotitie) van 21 februari 2017 met advies over Statenvoorstel Toetsing grote projecten DIP-121 - 17003715
   2. Brief Auditcommissie van 21 februari 2017 met advies over Statenvoorstel Toetsing grote projecten DIP-121 - 17003715
  4. E-mail inwoner Amsterdam van 27 februari 2017 met voorstel om moeilijk te vervullen vacatures in Zeeland te promoten in Engeland - 17004358
   1. E-mail van inwoner Amsterdam van 27 februari 2017 (oplegnotitie) met voorstel om moeilijk te vervullen vacatures in Zeeland te promoten in Engeland - 17004358
   2. E-mail van inwoner Amsterdam van 27 februari 2017 met voorstel moeilijk te vervullen vacatures in Zeeland te promoten in Engeland, zonder persoonsgegevens - 17004358
  5. E-mail Compagnie Het Zoute NV van 2 maart 2017 over verhuurplicht recreatiewoningen - 17004563
   1. E-mail Compagnie Het Zoute NV van 27 februari 2017 (oplegnotitie) over verhuurplicht recreatiewoningen - 17004563
   2. E-mail Compagnie Het Zoute NV van 2 maart 2017 over verhuurplicht recreatiewoningen, zonder persoonsgegevens - 17004563
  6. E-mail van inwoner Oude-Tonge van 4 maart 2017 over groene energie - 17004711
   1. E-mail (oplegnotitie) inwoner Oude-Tonge over groene energie - 17004711
   2. E-mail van inwoner Oude-Tonge van 4 maart 2017 over groene energie, zonder persoonsgegevens - 17004711
   1. E-mail inwoner gemeente Terneuzen van 9 maart 2017 over Vaargeul Walvischstaart, zonder persoonsgegevens - 17005027
    1. E-mail (oplegnotitie) inwoner Terneuzen van 9 maart 2017 over Vaargeul Walvischstaart - 17005027
    2. E-mail inwoner gemeente Terneuzen van 9 maart 2017 over Vaargeul Walvischstaart, zonder persoonsgegevens - 17005027
 7. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief CvdK van 17 februari 2017 over aanvaarden voorzitterschap van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) per 01-07-2017 - 17003726
   1. Brief GS van 7 maart 2017 over onderzoek 217a grondtransacties - 17004614
   1. Brief GS van 8 maart 2017 over Zeeuws lobby paper voor kabinetsformatie - 17005714
   1. Brief GS van 16 maart 2017 inzake verzoek van Statenlid Haaze - 17005604
 8. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel (gewijzigd) 2e begrotingswijziging 2017 provincie Zeeland - DIO-119A
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) gewijzigde 2e begrotingswijziging 2017 provincie Zeeland - DIO-119A
   2. Statenvoorstel (gewijzigd) 2e wijziging begroting 2017 provincie Zeeland - DIO-119A
   1. Statenvoorstel Bekrachtiging geheimhouding op de ter inzage gelegde notulen en DG-notulen GS over 1e kwartaal 2009 - DIO 126
 9. Voorstellen
  1. Statenvoorstel Toetsing grote projecten - DIP-121
   1. Statenvoorstel (gewijzigd - oplegnotitie) Toetsing grote projecten - DIP-121
   2. Statenvoorstel Toetsing grote projecten - DIP-121
  2. Statenvoorstel Duurzame ontwikkeling pluimveehouderij; Beter Leven concept - DIO-122
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Duurzame ontwikkeling pluimveehouderij - DIO-142
   2. Statenvoorstel Duurzame ontwikkeling pluimveehouderij; Beter Leven concept - DIO-122
 10. Vragensessie
 11. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. Motie 11.01 - D66 - Zeeland Pact , ingetrokken - 17005929
  2. Motie 11.02 - CU, PVV - Omroep Zeeland, ingetrokken - 17005932
 12. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 13. Sluiting
 14. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 17 maart 2017
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
 16. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden statenvragen PVV over vertragingen door treinuitval - 147
  2. Antwoorden statenvragen PvdA over Vervoer verwarde personen met een Psycholance - 149
  3. Antwoorden statenvragen GL over verleende vergunning voor de aanleg, bouw en exploitatie van Brouwerseiland op grond van Natuurbeschermingswet 1998 - 150
  4. Antwoorden statenvragen SP over Budgettaire verschuiving van subsidies grote festivals naar Zichtbaar Zeeland - 151
  5. Antwoorden statenvragen PvdA over Samenwerking in het middelbaar onderwijs - 152
  6. Antwoorden statenvragen PvdA over Oesters rapen - 153
  7. Antwoorden statenvragen PvZ Westerschelde op de Rode Lijst - 154
  8. Antwoorden statenvragen CDA over relatieve vervoersarmoede MBO-studenten en 60+ in Zeeland - 156
  9. Antwoorden statenvragen PVV over onderbezetting van de verkeersposten langs de Westerschelde - 157
  10. Antwoorden statenvragen GL over uitkomsten onderzoek Veiligheidsregio Zeeland - 158
  11. Antwoorden statenvragen 50PLUS over verkeersdrukte Kapellebrug - 160
 17. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen
  1. Brief GS van 7 maart 2017 m.b.t. verdaging beantwoording art. 44-vragen PVV over vervolg droneverbod in Zeeland - 17004617

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:44