Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op 2 februari 2018 - 18003603
  1. Besluitenlijst (concept) Statenvergadering 2 februari 2018 - 18003603
 5. Ingekomen stukken
  1. E-mail van burger van 31 januari 2018 over woningnood oplossingen 2018 - 18003170
   1. E-mail (oplegnotitie) burger van 31 januari 2018 over woningnood oplossingen 2018 - 18005507
   2. E-mail van burger van 31 januari 2018 over woningnood oplossingen 2018 (zonder persoonsgevens) - 18003170
   3. E-mail van burger (bijlage) van 31 januari 2018 met woonvisie 2018 Provincies en gemeenten in Nederland (zonder persoonsgegevens) - 18003170
  2. E-mail van burger van 7 februari 2018 over Biomassa Ketels, met bijlagen - 18004130
   1. E-mail (oplegnotitie) burger over Biomassa Ketels - 18005349
   2. E-mail van burger van 7 februari 2018 over Biomassa Ketels, met bijlagen (zonder persoonsgegevens) - 18004130
  3. Brief gemeente Reimerswaal van 14 februari 2018 met reactie op De Staat van Zeeland - 18003438
   1. Brief (oplegnotitie) gemeente Reimerswaal van 14 februari 2018 met reactie op De Staat van Zeeland - 18004698
   2. Brief gemeente Reimerswaal van 14 februari 2018 met reactie op De Staat van Zeeland - 18003438
  4. Brief Bouwend Nederland van 13 februari 2018 met bedenkingen Kadernota Zeeuws Omgevingsplan 2018 - 18004475
   1. Brief (oplegnotitie) Bouwend Nederland van 13 februari 2018 met bedenkingen Kadernota Omgevingsplan 2018 - 18004788
   2. Brief Bouwend Nederland van 13 februari 2018 met bedenkingen Kadernota Omgevingsplan 2018 - 18004475
  5. Brief Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, regio portefeuille LNV van 19 februari 2018 met stand van zaken Regio Envelop met bijlagen - 18004803
   1. Brief (oplegnotitie) Ministerie LNV van 19 februari 2018 met stand van zaken Regio Envelop (18004803) - 18005303
   2. Brief Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, regio portefeuille LNV van 19 februari 2018 met stand van zaken Regio Envelop met bijlagen - 18004803
   1. Brief gemeente Middelburg van 20 februari 2018 met aangenomen motie van de Lokale Partij Middelburg (LPM) over overstaptijd station Roosendaal - 18004509
    1. Brief (oplegnotitie) gemeente Middelburg van 20 februari 2018 met aangenomen motie van de Lokale Partij Middelburg (LPM) overstaptijd Roosendaal (18004509) - 18005549
    2. Brief gemeente Middelburg van 20 februari 2018 met aangenomen motie van de Lokale Partij Middelburg (LPM) over overstaptijd station Roosendaal - 18004509
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 14 februari 2018 over Interbestuurlijk programma, met bijlage Programmastart - 18004429
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 14 februari 2018 over Interbestuurlijk programma (18004429) - 18005546
   2. Brief GS van 14 februari 2018 over Interbestuurlijk programma, met bijlage Programmastart - 18004429
  2. Brief CvdK (afschrift) van 16 februari 2018 aan Stichting Schone Polders over Perkpolder - 18004724
   1. Brief CvdK, afschrift (oplegnotitie) van 16 februari 2018 aan Stichting Schone Polders over Perkpolder (18004724) - 18004829
   2. Brief CvdK (afschrift) van 16 februari 2018 aan Stichting Schone Polders over Perkpolder - 18004724
  3. Brief GS 16 februari 2018 over voortgangsrapportages Sloeweg en Tractaatweg, vierde kwartaal 2017 - 18004489
   1. Brief (oplegnotitie) en SV voortgang projecten Sloeweg Tractaatweg vierde kwartaal 2017 ( 18004489) - 18005784
   2. Brief GS over voortgangsrapportages Sloeweg en Tractaatweg, vierde kwartaal 2017 - 18004489
   3. Brief GS (Bijlage 1) Voortgangsrapportages Sloeweg, vierde kwartaal 2017 - 18002347
   4. Brief GS (Bijlage 2) Voortgangsrapportages Tractaatweg, vierde kwartaal 2017 - 18004924
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel 2e wijziging begroting provincie Zeeland 2018 - 18001736
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) 2e begrotingswijziging 2018 - 18003490
   2. Brief GS van 30 januari 2018 met Statenvoorstel 2e wijziging begroting provincie Zeeland 2018 - 18001736
   3. Brief GS (oplegnotitie) van 30 januari 2018 over de verschuiving van budget tussen twee infrastructuurprojecten (18001713) - 18003115
   4. Brief GS van 30 januari 2018 over verschuiving budget tussen infraprojecten - 18001713
  2. Statenvoorstel bekrachtiging geheimhouding Voortgangsrapportages Sloeweg en Tractaatweg, vierde kwartaal 2017
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) bekrachtiging geheimhouding voortgang projecten Sloeweg Tractaatweg vierde kwartaal 2017 ( 18004489) - 18005784
   2. Statenvoorstel Voortgangsrapportages Sloeweg en Tractaatweg, vierde kwartaal 2017 - 18002347
 8. Behandelstukken
  1. Statenvoorstel Beheerkader infrastructuur provincie Zeeland - 17029151
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) beheerkader infrastructuur provincie Zeeland (17028627) - 17029601
   2. Statenvoorstel Beheerkader infrastructuur Provincie Zeeland - 17029151
   3. Statenvoorstel (Bijlage 1) Beheerkader Provinciale Infrastructuur, met bijlagen - 18001105
   4. Statenvoorstel Beheerkader infrastructuur Provincie Zeeland: bijlage met gestelde vragen n.a.v. presentatie Beheerkader, met antwoorden - 18005217
   5. Amendement PvZ - Afschaffing Ecologisch Bermbeheer, verworpen - 18006166
   6. Amendement D66, GL, CU, SP, PvdA over Ecologisch Bermbeheer, ingetrokken - 18006167
  2. Statenvoorstel Wijziging verordening subsidies POP-3 - 18001684
   1. Brief GS (oplegnotitie) wijziging verordening POP-3 subsidie Zeeland - 18003959
   2. Brief GS van 23 januari 2018 met Statenvoorstel wijziging verordening POP-3 - 18001684
   3. Brief GS (Bijlage 1) Ontwerpbesluit inzake wijziging Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 - 18002461
   4. Brief GS (Bijlage 2) Geintegreerde versie ontwerp Verordening subsidies PLattelandsontwikkelingsprogramma 2014 - 2020 (POP3) - 18002462
   5. Brief GS (bijlage 3) Herzieningen in de wijzigingen in de algemene en artikelsgewijze toelichting - 18002463
   6. Brief GS (bijlage 4) Concept publicatieversie provinciaal blad - 18002464
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. Motie PvZ - ZMf i.r.t. intrekken van bezwaar tegen aanleg van 380 kV-lijn, verworpen - 18006168
  2. Motie PvZ - ZB Planbureau, verworpen - 18006169
 11. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 12. Sluiting
 13. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 2 maart 2018
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. E-mail van Stichting Randstad – Tram van 31 januari 2018 over De natuur op Aarde is niet maakbaar, met bijlage - 18003292
  2. Brief (afschrift) GS van 11 januari 2018 aan commissie bezwaarschriften Zeeland over nieuw besluit op Wob-verzoek - 18002970
 15. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden statenvragen D66 over het niet benutten van subsidiegelden veiligere spoorwegovergangen vanuit Ministerie - 223
  2. Antwoorden statenvragen PvZ over Zeeuwse Bloemen Rivièra - 228
  3. Antwoorden statenvragen PvdA over Punctualiteit Zeeuwse lijn - 229
  4. Antwoorden statenvragen PvdA over Arbeidsvoorwaarden buschauffeurs Connexxion - 230
  5. Antwoorden statenvragen PVV over Dienstregeling fietsvoetveer - 232
 16. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen
  1. Brief GS van 13 februari 2018 m.b.t. verdaging beantwoording art. 44 vragen Temmink (GL) over geluidsoverlast scheepswerf Hansweert - 18003441
  2. Brief GS van 13 februari 2018 m.b.t. verdaging beantwoording art. 44 vragen Van Veen (D66) over luchtkwaliteit in Zeeland - 18003442
   1. Brief GS van 28 februari 2018 m.b.t. verdaging beantwoording art. 44-vragen SP-Statenfractie over Rapport Staat van Zeeland 2017 - 18005126

Laatste wijziging 17-05-2018 11:35:33