Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
  1. Agenda (gewijzigd) Statenvergadering 3 november 2017 - 17021913
 4. Vaststellen concept-besluitenlijst en videotulen van Statenvergadering op 29 september 2017 - 17020367
  1. Besluitenlijst (concept) Statenvergadering op 29 september 2017 - 17020367
 5. Ingekomen stukken
  1. Brief (afschrift) VZG van 6 oktober 2017 aan GS over de agenda Zeeuwse Omgevingsvisie, met notitie - 17021371
   1. Brief (afschrift) VZG (oplegnotitie) over agenda Zeeuwse Omgevingsvisie (17021371) - 17021961
   2. Brief (afschrift) VZG van 6 oktober 2017 aan GS over de agenda Zeeuwse Omgevingsvisie, met notitie - 17021371
  2. Brief Rekenkamer Zeeland van 12 oktober 2017 over Concept startnotitie onderzoek rol PS en GS bij het project ZuidWest 380 kV West - 17022406
   1. Brief Rekenkamer (oplegnotitie) van 12 oktober 2017 over aanbieden concept startnotitie onderzoek rol PS en GS bij project ZuidWest 380kV West (17022406) - 17022752
   2. Brief Rekenkamer van 12 oktober 2017 over aanbieden Concept startnotitie onderzoek rol PS en GS bij het project ZuidWest 380 kV West - 17022406
   3. Brief Rekenkamer (bijlage) - Startnotitie 380 kV - 17022407
  3. E-mail van burger van 15 oktober 2017 met verzoek ongedaan maken van gigantische busprijsverhoging - 17022425
   1. E-mail (oplegnotitie) van burger van 15 oktober 2017 met verzoek ongedaan maken van gigantische busprijsverhoging (17022425) - 17022993
   2. E-mail burger van 15 oktober 2017 met verzoek ongedaan maken van gigantische busprijsverhoging, zonder persoonsgegevens - 17022425
  4. E-mail ontwikkelaars betrokken bij de ' Pilot Cadzand-Bad ' van 23 oktober 2017 met afschrift brief aan GS van 18 oktober 2017 (17022897) over verhuurplicht - 17022896
   1. E-mail (oplegnotitie) ontwikkelaars betrokken bij Pilot Cadzand-Bad aan GS over verhuurplicht (17022896) - 17022928
   2. E-mail ontwikkelaars betrokken bij Pilot Cadzand-Bad van 23 oktober 2017 over verhuurplicht, zonder persoonsgegevens - 17022896
   3. Brief (afschrift) ontwikkelaars betrokken bij Pilot Cadzand-Bad aan GS van 18 oktober 2017 over verhuurplicht, zonder persoonsgegevens - 17022897
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 26 september 2017 met 1e wijziging begroting 2018 RUD - 17020519
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 26 september 2017 met 1e wijziging begroting 2018 RUD (17020519), na cie behandeling - 17021959
   2. Brief GS van 26 september 2017 met 1e wijziging begroting 2018 RUD - 17020519
  2. Brief GS van 9 oktober 2017 met advies vakantierooster 2018-2019 - 17021718
   1. Brief GS (oplegnotitie) advies vakantierooster 2018-2019 - 17022879 (17022888)
   2. Brief GS van 9 oktober 2017 met advies vakantierooster 2018-2019 - 17021718
   3. Brief GS (bijlage) met advies vakantierooster 2018-2019 - 17022878 (17022888)
   1. Brief GS van 31 oktober 2017 met advies Taskforce Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen - 17023338
    1. Brief GS (oplegnotitie) Advies Taskforce Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen (17023338) - 17024030
    2. Brief GS van 31 oktober 2017 met advies Taskforce Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen - 17023338
   1. Brief GS van 31 oktober 2017 over herstructureringstraject PZEM N.V. - 17023337
    1. Brief GS (oplegnotitie) van 31 oktober 2017 over herstructureringstraject PZEM NV (17023337) - 17024029
    2. Brief GS van 31 oktober 2017 over herstructureringstraject PZEM N.V. - 17023337
   1. Brief GS van 2 november 2017 met beschouwing regeerakkoord - 17023343
    1. Brief GS van 2 november 2017 met beschouwing regeerakkoord - 17023343
    2. Persbericht beschouwing regeerakkoord door Zeeuwse overheden - 17024166
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel Nazorg Stortplaats Koegorspolder - DIO-156
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Nazorg Stortplaats Koegorspolder (DIO-156), na cie-behandeling - 17019547
   2. Statenvoorstel Nazorg Stortplaats Koegorspolder - DIO-156
  2. Statenvoorstel Bekrachtigen geheimhouding rapporten inzake fusie ZSP en HBG - DIO-162
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) bekrachtigen geheimhouding rapporten inzake fusie tussen ZSP en HbG (DIO-162) - 17023495
   2. Statenvoorstel Bekrachtigen geheimhouding rapporten inzake fusie ZSP en HBG - DIO-162
  3. Statenvoorstel Vaststellen vergaderschema PS voor 2018 - SGR-35
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Vaststellen vergaderschema PS voor 2018 (SGR-35) - 17023510
   2. Statenvoorstel Vaststellen vergaderschema PS voor 2018 - SGR-35
   3. Statenvoorstel (bijlage): concept vergaderschema 2018 - 17022820
  4. Statenvoorstel Aanbevelingen uit Rapport Rekenkamer Zeeland: Financieel Toezicht - SGR-38
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Rapport Rekenkamer Zeeland; Onderzoek financieel toezicht (SGR-38) - 17024028
   2. Statenvoorstel Aanbevelingen Rapport Rekenkamer over financieel toezicht - SGR-38
  5. Statenvoorstel 8e wijziging begroting 2017 Provincie Zeeland - DIO-164
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) 8e wijziging begroting 2017 provincie Zeeland (DIO-164) - 17023538
   2. Statenvoorstel 8e wijziging begroting 2017 Provincie Zeeland - DIO-164
 8. Behandelstukken
  1. Advies commissie onderzoek sanering Thermphos (commissie-Samsom), inclusief statenvoorstel Implementatie advies Samsom - DIP-163
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 19 september over Advies Commissie onderzoek sanering Thermphos - 17020402
   2. Brief GS van 19 september 2017 over Advies Commissie onderzoek sanering Thermphos - 17019546
   3. Brief GS van 23 augustus 2017 met advies commissie onderzoek sanering Thermphos (commissie-Samsom) - 17017796
   4. Brief GS (oplegnotitie) met statenvoorstel Implementatie advies Samsom, incl. dekkingsvoorstel (DIP-136) - 17022787
   5. Brief GS van 16 oktober 2017 (17022220) met statenvoorstel Implementatie advies Samsom, inclusief dekkingsvoorstel - DIP-163
   6. Amendement PVV m.b.t. statenvoorstel implementatie commissie Samsom, inclusief dekkingsvoorstel Thermphos, ingetrokken - 17024190
   7. Motie SGP, VVD, D66, CDA, PvdA, CU m.b.t. statenvoorstel implementatie commissie Samsom - Compensatie failliete fosforfabriek, ingetrokken - 17024192
  2. Statenvoorstel Aandeelhoudersstrategie PZEM N.V. - DIO-159
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Aandeelhoudersstrategie PZEM NV (DIO-159) - 17021504
   2. Statenvoorstel Aandeelhoudersstrategie PZEM N.V. - DIO-159
   3. Motie PvdA, CDA, VVD, SGP, SP, ZL, 50PLUS, PvZ, D66, PVV, CU over Werkbezoek vaste TK-commissie EZ, aangenomen - 17024219
   4. Amendement GL, SP en 50PLUS m.b.t. statenvoorstel Aandeelhoudersstrategie PZEM NV, verworpen - 17024217
  3. Statenvoorstel Notitie netwerksturing energietransitie - DIP-165
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Notitie netwerksturing energietransitie - 17023122
   2. Statenvoorstel Notitie netwerksturing energietransitie - DIP-165
   3. Bijlage bij Notitie netwerksturing - Rapport Ambitie 2030 - Duurzaamheid Werkt - 17023822
   4. Bijlage bij Notitie netwerksturing - Zeeuws Energieakkoord - 17005221
 9. Vragensessie
  1. Vragen van mevrouw Van Veen (D66) over eerste reactie op het rapport "Gewoon goed onderwijs"
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
 11. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 12. Sluiting
 13. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 3 november 2017
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming
 15. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden statenvragen GL over scheurtjes in 'onze kerncentrale' - 202
  2. Antwoorden statenvragen SP over de Zeeuwse lagune - 203
  3. Antwoorden statenvragen PvdA over tariefswijzigingen in het Zeeuws openbaar vervoer - 204
  4. Antwoorden statenvragen SP over cliëntenstop Emergis - 205
  5. Antwoorden statenvragen PvZ over het ontpolderingsproject 't Zwin - 206
 16. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen

Laatste wijziging 20-05-2020 08:54:14