Vergadering Provinciale Staten 8 oktober 2021

8 oktober 2021
09:30
Statenzaal

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op23 juli 2021
  1. Besluitenlijst (concept) digitale vergadering Provinciale Staten 23 juli 2021
  2. Besluitenlijst (concept) fysiek Provinciale Staten 23 juli 2021
 5. Ingekomen stukken
  1. Brief K. van den Broeke van 7 september 2021 over beëindiging statenlidmaatschap - 95240
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
 7. Hamerstukken
 8. Behandelstukken
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
 11. Stemming over amendementen, voorstellen en moties
 12. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 13. Sluiting
 14. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 8 oktober 2021
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Brief GS van 27 juli 2021 over advies CBB inzake klacht burger tegen gedeputeerde De Bat - 66964
   1. Brief GS van 27 juli 2021 over advies CBB inzake klacht burger tegen gedeputeerde De Bat - 66964
   2. Brief GS (bijlage - aanbiedingsbrief met advies) van 22 juli 2021 over Advies CBB inzake klacht tegen gedeputeerde De Bat - 66964
   3. Brief GS (bijlage - verslag zitting) van 22 juli 2021 over Advies CBB inzake klacht tegen gedeputeerde De Bat - 66964
   4. Brief GS van 27 juli 2021 aan burger over overnemen advies CBB - 66964
  2. Brief V.L. Bosch van 3 september 2021 over naamswijziging PVV Lijst Bosch
  3. Brief FVD van 13 september 2021 Bezwaar en protest tegen medische apartheid Provincie Zeeland - 96282
  4. Brief St. Red onze Polders en St. De Levende Delta van 15 september 2021 met afschrift van brief aan Leden 2e Kamer over PFAS probleem Westerschelde - 96524
  5. Brief Stichting Rechtsbescherming van 8 september 2021- Vergeet Arman Guman en de 55000 kinderen in Nederland niet - 96693
 16. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden Statenvragen - PvdD - vergunningverlening luchtwassers in relatie tot emissiefactoren - 59979 - 200
  2. Antwoorden Statenvragen - 50PLUS - PFAS uitstoot 3M Zwijndrecht Belgie - 67524 - 201
  3. Antwoorden Statenvragen - GL - Vervuiling Westerschelde door lozing niet-afbreekbare stoffen uit Antwerpse haven - 67526 - 202
  4. Antwoorden Statenvragen - PvZ - inzake het artikel gepubliceerd op de website van STAF mbt stikstofproblematiek - 66894 - 203
  5. Antwoorden Statenvragen - PvZ - Waterdunen - 73691 - 205
  6. Antwoorden Statenvragen - PvZ - aanbod schoolbibliotheek - 75113 - 206
  7. Antwoorden Statenvragen - FvD - uitstel werkzaamheden Oude Rijksweg bij Krabbendijke - 76166 - 207
  8. Antwoorden Statenvragen - CDA - uitstel werkzaamheden Krabbendijke leidt mogelijk tot problemen landbouwverkeer - 77025 - 208
  9. Antwoorden Statenvragen - CDA - verzoeting Grevelingenmeer - 76332 - 209
  10. Antwoorden Statenvragen - PvZ - project Zanddijk - 79235 - 211
  11. Antwoorden Statenvragen - PvdA - vlasteelt en -verwerking - 80324 - 212
  12. Antwoorden Statenvragen - PvdA - overstaptijd op station Roosendaal - 77255 - 213
  13. Antwoorden Statenvragen GroenLinks - Wordt vliegveld Midden-Zeeland een nieuwe vluchtbasis voor Defensie? - 76958 - 214
  14. Antwoorden Statenvragen - GL - Opvangplekken asielzoekers in Zeeland - 89927 - 215
  15. Antwoorden Statenvragen - PvD - Vastgelopen tanker bij Krammersluizen - 70226 - 216
  16. Antwoorden Statenvragen - FVD - Zonnepark bij Oostburg - 82436 - 217
 17. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen
  1. Brief GS van 20 juli 2021 verdagingsbrief artikel 44 vragen - PvdD - vastlopen tanker krammersluizen - 78521
  2. Brief GS van 20 juli 2021 verdagingsbrief artikel 44 vragen - PvdA - Pesticiden - 91578

Laatste wijziging 19-09-2021 12:23:28