Locatie: 
Statenzaal, Abdij 10 te Middelburg
Aanvang: 
10:00 uur
Einde: 
12:30 uur
 1. Opening en berichten van verhindering
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen gewijzigde agenda
 4. Vaststellen notulen PS van 13 februari 2015
 5. Ingekomen stukken
  1. Brief inwoner van 17 februari 2015 met reactie op brief GS van 27 januari 2015 m.b.t. geen gebruik maken van aanbod perceel Lovenpolderstraat 18 te Hoek - 15002748
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 24 februari 2015 met afschrift reactie op ingekomen brief MOB over kwikverontreiniging Noordzee en Waddenzee - 15002998
  2. Brief GS van 3 maart 2015 over 380 kV hoogspanningsverbinding - 15003595
  3. Brief GS van 10 maart 2015 met beantwoording toezegging in de commissie REW inzake Yara - 15003861
  4. Brief GS van 10 maart 2015 over actualisatie normenkader accountantscontrole - 15003855
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel Procedurebesluit bezwaar, beroep en klachten Provincie Zeeland 2015 - SERV-196
  2. Statenvoorstel opheffen geheimhouding vertrouwelijke bedrijfs-/persoonsgegevens Scoop-ZB - BLD-197
 8. Vragensessie
 9. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. Motie van PBZ met hart en ziel voor het Zeeuws belang
 10. Onderzoek geloofsbrieven
 11. Afscheid Statenleden die niet terugkeren na verkiezingen
 12. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 13. Sluiting

Ingekomen stukken ter kennisneming

 1. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 10 februari 2015 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Haaze (PVV) over totstandkoming Kennis- en Informatieplatform Zeeland - Aanhangsel 505
 2. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 10 februari 2015 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Robesin (PBZ) over groeiende onvrede busvervoer - Aanhangsel 506
 3. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 10 februari 2015 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Robesin (PBZ) over (schijn-) veiligheid van de Westerschelde - Aanhangsel 507
 4. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 10 februari 2015 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Van Tilborg (SP) over nieuwe dienstregeling Connexxion - Aanhangsel 508
 5. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 10 februari 2015 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Harpe (GL) over opruimen radioactief afval Thermphos - Aanhangsel 509
 6. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 24 februari 2015 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Muste (PvZ) over 380 kV hoogspanningsverbinding - Aanhangsel 510
 7. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 24 februari 2015 op schriftelijke (art. 44) vragen van de leden Van Haperen en Evertz (PvdA) over de ontmanteling van de kerncentrale Borssele - Aanhangsel 511
 8. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 24 februari 2015 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Harpe (GL) over toekomstige kosten KC Borssele - Aanhangsel 512
 9. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 24 februari 2015 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Harpe (GL) over geuroverlast door styreen na scheepsongeval op Westerschelde - Aanhangsel 513
 10. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 24 februari 2015 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Colijn (CU) over huisvesting vluchtelingen (statushouders) in Zeeland - Aanhangsel 514
 11. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 24 februari 2015 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Van Tilborg (SP) over besloten bijeenkomst openbaar vervoer in Hulst - Aanhangsel 515
 12. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 3 maart 2015 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Otte (CU) over scheepswerf Reimerswaal - Aanhangsel 516
 13. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 3 maart 2015 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Haaze (PVV) over natuurambitie Grote Wateren EZ - Aanhangsel 517
 14. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 17 maart 2015 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Robesin (PBZ) met aanvullende vragen over (schijn-) veiligheid van de Westerschelde - Aanhangsel 518
 15. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 17 maart 2015 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Robesin (PBZ) over boorwerkzaamheden in het Nederlands gedeelte van de vaargeul "Wielingen" - Aanhangsel 519
 16. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 17 maart 2015 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Harpe (GL) over haatscheurtjes reactorvaten kerncentrale, advies FANC - Aanhangsel 520
 17. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 17 maart 2015 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Van Tilborg (SP) over verkeersleiders onder druk - Aanhangsel 521
 18. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 17 maart 2015 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Harpe (GL) over het Swapschandaal - Aanhangsel 522
 19. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 17 maart 2015 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Robesin (PBZ) over botsing Zorgverzekeraar CZ met Gedeputeerde Van Heukelom - Aanhangsel 523
 20. Brief van inwoner uit Breskens van 19 februari van 2015 over geestelijk geweld bij de gemeente Vlissingen (ligt ter inzage bij de Statengriffie) - 15002741
 21. Afschrift brief van Cliëntenraad ADRZ en Emergis aan GS van 19 februari 2015 over nieuwe dienstregeling busvervoer - 15002720