Slim waterbeleid om droogte en wateroverlast te voorkomen

Klimaatverandering zorgt voor extremer weer, zowel qua temperatuur als neerslag. Hoe voorkomen we dat we bij droogte uitdrogen of bij extreme regenbuien wegspoelen?

Klimaatverandering zorgt voor extremer weer, zowel qua temperatuur als neerslag. Hoe voorkomen we dat we bij droogte uitdrogen of bij extreme regenbuien wegspoelen?

Daarvoor is waterbeleid nodig. In afstemming met waterschap en gemeenten coördineert de Provincie het waterbeleid in Zeeland. We vertalen Europese richtlijnen naar regionaal niveau. We vergelijken weerscenario's en proberen ons een beeld te vormen van de gevolgen, om daar vervolgens ons waterbeleid op af te stemmen: slim waterbeleid. Het beperken van wateroverlast in het landelijk gebied gebeurt overigens door het waterschap en binnen de bebouwde kom door de gemeenten.

Zoetwaterbellen

Hoewel wateroverlast op dit moment de aandacht heeft, vragen droogte en verzilting ook om aandacht. Dit vergt vooral goed voorraadbeheer. Zeeland mag omgeven zijn door water, voor zoet water zijn we aangewezen op neerslag in het eigen gebied. Hoe zorgen we ervoor dat de regen die 's winters valt, in de zomer beschikbaar is? De elegantste manier is het regenwater op te slaan in de ondergrond. Daar zit over het algemeen veel zout water, maar met gerichte maatregelen zoals het infiltreren van zoet water in de ondergrond en het draineren van zout water daaruit, kan dat worden vervangen door zoet water. We noemen ze zoetwaterbellen. Het zoete water is er dan wel en zelfs beschikbaar voor benutting, maar je merkt er eigenlijk niks van. Zeeland heeft overal zandige kreekruggen waarin zulke opslag plaatsvindt. De grootste in de Zak van Zuid-Beveland.

Trends en proefprojecten

De Provincie ziet verschillende rollen voor zichzelf in het zoetwaterbeleid. De zoetwaterbellen worden namelijk niet vanzelf groter en wellicht zijn er ook andere manieren om de zoetwatersituatie te verbeteren. De eerste rol is het bewust maken van het probleem: wat zijn de trends en hoeveel tijd hebben we nodig om erop in te spelen? Ten tweede stimuleren we zowel onderzoek naar de mogelijkheden om de voorraad te vergroten als om het gebruik te verminderen. Dat gebeurt in verschillende proefprojecten, zoals bij de Freshmaker in Ovezande, de kreekruginfiltratieproef in Serooskerke (Walcheren) en Drains2Buffer bij Kerkwerve. Een derde rol is regionale invulling te geven aan landelijk zoetwaterbeleid. Zo regisseren we het proces waarin overheden en gebruikers in onze provincie afspraken maken over de toekomstige zoetwatersituatie.