Overzicht van berichten aan de scheepvaart (BAS bericht) over stremmingen vaarwegen en bediening bruggen en sluizen in Zeeland.

Grote sluis Vlissingen; Kanaal door Walcheren; Geen bediening op 14 en 15 maart 2017

De grote sluis in Vlissingen wordt niet bediend voor de scheepvaart op;

  • Dinsdag 14 maart van 13:00 uur tot 16:30 uur
  • Woensdag 15 maart van 14:00 uur tot 17:00 uur
Sloebrug; Kanaal door Walcheren; Geen bediening van 20 februari 2017 tot 21 april 2017

Maandag 20 februari 2017 7.30 uur tot vrijdag 31 maart 2017 17.00 uur.
Sloebrug wordt niet bediend.
De maximale onderdoorvaarthoogte is 5,00 meter.

Maandag 27 maart 2017 7.30 uur tot vrijdag 31 maart 2017 17.00 uur.
Sloebrug wordt niet bediend.
De maximale onderdoorvaarthoogte is 5,00 meter.
Onderdoorvaart alleen toegestaan voor schepen niet breder dan 11,4 meter.

Vrijdag 31 maart 2017 17.00 uur tot vrijdag 21 april 2017 17.00 uur.
Sloebrug wordt bediend tussen 16.51 uur en 7.27 uur.
Doorvaart alleen toegestaan voor schepen niet breder dan 11,4 meter.

Kanaal door Walcheren; Kanaalpeilverlaging van 18 februari 2017 tot 1 april 2017

Ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan de kanaaloevers, e.d. wordt het kanaalpeil op het Kanaal door Walcheren met 0,60 m verlaagd naar N.A.P. + 0,30 m.
Deze kanaalpeilverlaging geldt voor de periode van zaterdag 18 februari tot zaterdag 1april 2017.

Het aflaten van het water is gepland op:

  • Zaterdagochtend 18 februari, vanaf ca. 01:00 uur tot ca. 4:00 uur; tot NAP +0,55m
  • Zaterdagmiddag  18 februari, vanaf ca. 12.00 uur tot ca. 16.00 uur; tot NAP + 0,30m

Het oplaten van het waternaar N.A.P. + 0,90 m is gepland op:

  • Zaterdag 1 april 2017, vanaf ca. 01:00 uur ;

Met deze kanaalpeilverlaging wordt de maximum toegelaten diepgang voor de scheepvaart als volgt:

  • voor de doorgaande scheepvaart tussen Vlissingen en Veere: blijft onveranderd, m.u.v. de schepen die ontheffing hebben tot 4,30 m; dit wordt nu ook 3,70 m;
  • voor de scheepvaart tussen Vlissingen en het Zijkanaal naar Arnemuiden met inbegrip van het verbreed deel van het Zijkanaal naar Arnemuiden: 4,30 m;
  • voor de scheepvaart op het verbreed kanaal en het binnenhavengebied van Vlissingen, direct voor de grote schutsluis: 7,30 m en vanaf de 1e binnenhaven tot de binnenkeersluis: 6,40 m;
  • voor de scheepvaart naar Arnemuiden, vanaf de Arnebrug: 1,60 m;
Grote sluis Veere; Kanaal door Walcheren; Geen bediening van 30 januari 2017 tot 17 februari 2017

De grote sluis in Veere wordt niet bediend voor de scheepvaart van maandag 30 januari  07:30 uur tot vrijdag 17 februari 2017 17:00 uur.

Keersluisbrug Vlissingen; Kanaal door Walcheren; Geen bediening en waterpeil (overzicht)

Zaterdag 11 februari 2017 van 12:30 tot 19:30 uur.

Tevens zal in deze periode het waterpeil in de binnenhaven van Vlissingen verhoogd worden naar 1,40m + NAP.

Vanaf 17.15 uur zal  begonnen worden met het aflaten van het water naar het streefpeil van 0,90m + NAP.

Zaterdag 4 maart 2017 van 16:00 tot 23:00 uur.

Tevens zal in deze periode het waterpeil in de binnenhaven van Vlissingen verhoogd worden naar 1,40m + NAP.

Vanaf 21.30 uur zal  begonnen worden met het aflaten van het water naar het streefpeil van 0,30m + NAP.

Zaterdag 11 maart 2017 van 11:15 tot 18:30 uur.

Tevens zal in deze periode het waterpeil in de binnenhaven van Vlissingen verhoogd worden naar 1,40m + NAP.

Vanaf 17.00 uur zal  begonnen worden met het aflaten van het water naar het streefpeil van 0,30m + NAP.

Zaterdag 15 april 2017 van 15:45 tot 23:00 uur.

Tevens zal in deze periode het waterpeil in de binnenhaven van Vlissingen verhoogd worden naar 1,40m + NAP.

Vanaf 20.15 uur zal  begonnen worden met het aflaten van het water naar het streefpeil van 0,90m + NAP.

 

 

Voor verdere informatie kunt uw contact opnemen met Nautische Centrale Vlissingen op VHF 22.