Overzicht van berichten aan de scheepvaart (BAS bericht) over stremmingen vaarwegen en bediening bruggen en sluizen in Zeeland.

Kanaal door Walcheren; Kanaalpeilverlaging

23 februari 2019 t/m 6 april 2019

Ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan de kanaaloevers, e.d. wordt het kanaalpeil op het Kanaal door Walcheren met 0,60 m verlaagd naar N.A.P. + 0,30 m.
Deze kanaalpeilverlaging geldt voor de periode van zaterdag 23 februari 2019 tot zaterdag 6 april 2019.

Het aflaten van het water naar N.A.P. + 0,30m. is gepland op:

  • Zaterdagochtend 23 februari 2019, vanaf ca. 08:00 uur tot ca. 16:00 uur;

Het oplaten van het water naar N.A.P. + 0,90m. is gepland op:

  • Zaterdag 6 april 2019, vanaf ca. 01:00 uur ;

Met deze kanaalpeilverlaging wordt de maximum toegelaten diepgang voor de scheepvaart als volgt:

  • voor de doorgaande scheepvaart tussen Vlissingen en Veere: blijft onveranderd, m.u.v. de schepen die ontheffing hebben tot 4,30 m; dit wordt nu ook 3,70 m;
  • voor de scheepvaart tussen Vlissingen en het Zijkanaal naar Arnemuiden met inbegrip van het verbreed deel van het Zijkanaal naar Arnemuiden: 4,30 m;
  • voor de scheepvaart op het verbreed kanaal en het binnenhavengebied van Vlissingen, direct voor de grote schutsluis: 7,30 m en vanaf de 1e binnenhaven tot de binnenkeersluis: 6,40 m;
  • voor de scheepvaart naar Arnemuiden, vanaf de Arnebrug: 1,60 m;

Contact

Nautische Centrale Vlissingen
kanaal@zeeland.nl