Actuele en toekomstige berichten (BAS) over stremmingen en bediening bruggen en sluizen over het Kanaal door Walcheren en de Zeelandbrug wordt gedeeld met de scheepvaart.

Kanaal door Walcheren; Bedieningstijden

De coronamaatregelen worden vanuit de Rijksoverheid de komende tijd versoepeld. De verwachting is dat de recreatieve scheepvaart de komende tijd weer toe zal nemen. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen heeft de Provincie Zeeland besloten de bedieningstijden van de bruggen en sluizen te verruimen per 1 juni 2020 waarbij rekening wordt gehouden met de coronamaatregelen en de daarbij horende anderhalve meter samenleving.

Op 31 maart 2020 heeft de Provincie in verband met coronamaatregelen de dienstregeling van de bruggen en sluizen over het kanaal door Walcheren en de Zeelandbrug tot 1 juni aangepast. Naar aanleiding van de nieuwe ontwikkelingen zijn de bedieningstijden verruimd. Op deze manier wordt ook gehoor gegeven aan de eerdere oproep van de Watersportbond en de Hiswa om dienstverlening van bruggen- en sluizen binnen Nederland terug te verruimen. De komende periode blijven we eventuele knelpunten in de gaten houden. Het uitgangspunt is dat het nieuwe bedieningsregime wordt gehandhaafd tot 1 september 2020.

Actuele berichten over stremmingen en bediening bruggen en sluizen over het Kanaal door Walcheren en de Zeelandbrug worden gedeeld met de scheepvaart en zijn te lezen op: bedieningstijden-sluizen-en-bruggen

Kanaal door Walcheren; Bedieningstijden 2020 tijdens coronamaatregelen

Naar aanleiding van de Corona crisis (COVID-19)  heeft Gedeputeerde Staten op 31 maart jl. besloten de dienstregeling in relatie tot de bruggen over het kanaal door Walcheren en de Zeelandbrug per direct tot 1 juni aan te passen. Dit ook in de lijn van de afgekondigde rijks en regionale maatregelen. Dit betekent concreet het volgende voor onze Nautische dienstverlening tot 1 juni:

 • Een doorvaart van 4x per werkdag van het Kanaal door Walcheren en 2x per dag gedurende weekend en feestdagen. Waarbij openingstijden na 16 april van de Stationsbrug Middelburg aangehouden worden als die van de huidige vastgestelde bedieningstijden van de noodbrug Middelburg. Specifiek zijn dit:
  • Tijdens werkdagen 4 openingstijden, namelijk: de draaitijden 07.07 uur; 11.37 uur; 15.37 uur en 19.37 uur. De brugopening van 7:07 uur moet men de dag ervoor aanvragen bij de Nautische Centrale Vlissingen voor 22:00 uur via telefoonnummer 06-55484448. Deze tijden sluiten aan op de huidige blauwe golftijden van het de overige bruggen over het kanaal door Walcheren.
  • Tijdens weekend en feestdagen zijn dit 2 openingstijden, namelijk: 10.07 uur en 15.37 uur.
 • 24/7:  Bediening van de sluis Vlissingen en Veere.
 • Na 22:00 passage kanaal door Walcheren, enkel voor beroepsvaart.
 • 24/7: Minimaal 1x per uur de bediening van de Zeelandbrug.
 • Bediening van de Arne spoorbrug.
 • Het verder afschalen van bovenstaande dienstverlening tot enkel een 24/7 bereikbaarheid van de haven van Vlissingen kan noodzakelijk zijn i.r.t. tot COVID-19 maatregelen, zoals uitval van personeel.
 • Door de minimale bezetting kan er mogelijk enige wachttijd ontstaan voor het schutten.
Kanaal door Walcheren; Sluizen Veere

Van 11 mei 2020 tot en met 1 juli 2020

Het geleide steiger voor het buitenhoofd van de kleine sluis in Veere en de remstoel voor het binnenhoofd van de grote sluis in Veere zullen hersteld worden. De herstelwerkzaamheden zouden starten op 2 maart 2020 maar zijn door onvoorziene omstandigheden uitgesteld.

De werkzaamheden zullen nu starten op 11 mei 2020 en zijn gereed op 1 juli 2020.

Tijdens deze periode ;

 • is het verboden schepen af te meren aan het geleide steiger voor het buitenhoofd van de kleine sluis.
 • is het kolkkeuzelicht en de verlichting gedoofd op de remstoel voor het binnenhoofd van de grote sluis.

Melding/klacht/vraag

Urgente melding over bediening bruggen of sluizen? Bel direct +31(0)900-8844 (Meldkamer Politie).

Contact

Voor andere vragen, meldingen, klachten over bediening bruggen of sluizen of berichten aan de scheepvaart kunt u mailen naar meldingklachtwegen@zeeland.nl.