Actuele en toekomstige berichten (BAS) over stremmingen en bediening bruggen en sluizen over het Kanaal door Walcheren en de Zeelandbrug wordt gedeeld met de scheepvaart.

Kanaal door Walcheren; Sluis Vlissingen

In april en mei 2021 worden in opdracht van Provincie Zeeland de deurbewegingswerken van de binnenebdeuren van de Grote Sluis in Vlissingen compleet vervangen,
Dit omvangrijke werk gaat met hinder en stremming gepaard.
Wij vragen uw begrip daarvoor.

April 2021

 • Vanaf maandag 12 april 2021 7.00 uur t/m maandag 19 april 2021 7.00 uur:
  Uitsluitend schutten met vloeddeuren van de grote sluis (hinder).
 • Vanaf maandag 19 april 2021 7.00 uur t/m donderdag 22 april 2021 19.00 uur:
  Stremming van de gehele grote sluis.
 • Vanaf donderdag 22 april 2021 19.00 uur t/m maandag 3 mei 2021 7.00 uur
  Uitsluitend schutten met vloeddeuren van de grote sluis (hinder).

Mei 2021

 • Vanaf maandag 3 mei 2021 7.00 uur t/m donderdag 6 mei 2021 17.00 uur:
  Stremming van de gehele grote sluis.
 • Vanaf donderdag 6 mei 2021 17.00 uur t/m donderdag 13 mei 2021 17.00 uur
  Uitsluitend schutten met vloeddeuren van de grote sluis (hinder).
Kanaal door Walcheren; Sloebrug Vlissingen

12 maart 2021 - 20 maart 2021

De Sloebrug in Vlissingen wordt, i.v.m. het vervangen van de software, niet bediend voor de scheepvaart van;

 • Vrijdag 12 maart 2021 18:00 uur tot zaterdag 20 maart 2021 06:00 uur

De onderdoorvaarthoogte van de Sloebrug is bij kp 0,9m. + NAP 5m.


Voor informatie kunt uw contact opnemen met de dhr. M. Hoosemans op telnr. 0118 – 631011 of de Nautische Centrale Vlissingen VHF22.

Kanaal door Walcheren; Kanaalpeilverlaging

6 februari tot en met 20 maart 2021

Ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan de kanaaloevers, e.d. wordt het kanaalpeil op het Kanaal door Walcheren met 0,60 m verlaagd naar N.A.P. + 0,30 m.
Deze kanaalpeilverlaging geldt voor de periode van zaterdag 6 februari 2021 tot en met zaterdag 20 maart 2021.

 • Het aflaten van het water naar N.A.P. + 0,50m. is gepland op: Zaterdag 6 februari 2021, vanaf ca. 01:00 uur tot ca. 04:00 uur;
 • Het aflaten van het water naar N.A.P. + 0,30m. is gepland op: Zaterdag 6 februari 2021, vanaf ca. 14:00 uur tot ca. 16:00 uur.
 • Het oplaten van het water naar N.A.P. + 0,90m. is gepland op; Zaterdag 20 maart 2021, vanaf ca. 04:00 uur.

Met deze kanaalpeilverlaging wordt de maximum toegelaten diepgang voor de scheepvaart als volgt:

 • voor de doorgaande scheepvaart tussen Vlissingen en Veere: blijft onveranderd, m.u.v. de schepen die ontheffing hebben tot 4,30 m; dit wordt nu ook 3,70 m;
 • voor de scheepvaart tussen Vlissingen en het Zijkanaal naar Arnemuiden met inbegrip van het verbreed deel van het Zijkanaal naar Arnemuiden: 4,30 m;
 • voor de scheepvaart op het verbreed kanaal en het binnenhavengebied van Vlissingen, direct voor de grote schutsluis: 7,30 m en vanaf de 1e binnenhaven tot de binnenkeersluis: 6,40 m; voor de scheepvaart naar Arnemuiden, vanaf de Arnebrug: 1,60 m;
Kanaal door Walcheren; Zeelandbrug; Bedieningstijden per 1 juni 2020 tijdens coronamaatregelen

De coronamaatregelen zijn de komende tijd vanuit de Rijksoverheid versoepeld. De verwachting is dat de recreatieve scheepvaart weer toeneemt. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen heeft de Provincie Zeeland besloten de bedieningstijden van de bruggen en sluizen te verruimen per 1 juni 2020.
Het personeel dat de bruggen en sluizen bedient moet zich ook houden aan de coronamaatregelen en de daarbij horende anderhalvemetersamenleving. Dat houdt in dat de ruimte van de bediencentrale is aangepast en er minder bedienaars op hetzelfde moment de bruggen en sluizen kunnen bedienen. Hierdoor zijn er minder bedientijden dan in de normale situatie.

Op 31 maart 2020 heeft de Provincie in verband met coronamaatregelen de dienstregeling van de bruggen en sluizen over het kanaal door Walcheren en de Zeelandbrug tot 1 juni aangepast. Naar aanleiding van de nieuwe ontwikkelingen zijn de bedieningstijden verruimd. Op deze manier wordt ook gehoor gegeven aan de eerdere oproep van de Watersportbond en de Hiswa om dienstverlening van bruggen- en sluizen binnen Nederland terug te verruimen. De komende periode blijven we eventuele knelpunten in de gaten houden. Het uitgangspunt is dat het nieuwe bedieningsregime wordt gehandhaafd tot 1 september 2020.

Door een toename van vragen over bedientijden hebben wij de informatie over nieuwe bedieningstijden verbeterd. Actuele berichten over stremmingen en bediening bruggen en sluizen over het Kanaal door Walcheren en de Zeelandbrug worden gedeeld met de scheepvaart en zijn te lezen op: bedieningstijden-sluizen-en-bruggen

Het scheepvaartbericht nr.PZL20b8 van 27 mei 2020 wordt met ingang van 29 juni 2020 ingetrokken.

Melding/klacht/vraag

Urgente melding over bediening bruggen of sluizen? Bel direct +31(0)900-8844 (Meldkamer Politie).

Contact

Voor andere vragen, meldingen, klachten over bediening bruggen of sluizen of berichten aan de scheepvaart kunt u mailen naar meldingklachtwegen@zeeland.nl.