Actuele en toekomstige berichten (BAS) over afsluitingen en de bediening van bruggen en sluizen over het Kanaal door Walcheren en de Zeelandbrug delen wij met de scheepvaart. 

Kanaal door Walcheren; Zeelandbrug; Bedieningstijden per 1 juni 2020 tijdens coronamaatregelen

De coronamaatregelen zijn de komende tijd vanuit de Rijksoverheid versoepeld. De verwachting is dat de recreatieve scheepvaart weer toeneemt. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen heeft de Provincie Zeeland besloten de bedieningstijden van de bruggen en sluizen te verruimen per 1 juni 2020.
Het personeel dat de bruggen en sluizen bedient moet zich ook houden aan de coronamaatregelen en de daarbij horende anderhalvemetersamenleving. Dat houdt in dat de ruimte van de bediencentrale is aangepast en er minder bedienaars op hetzelfde moment de bruggen en sluizen kunnen bedienen. Hierdoor zijn er minder bedientijden dan in de normale situatie.

Op 31 maart 2020 heeft de Provincie in verband met coronamaatregelen de dienstregeling van de bruggen en sluizen over het kanaal door Walcheren en de Zeelandbrug tot 1 juni aangepast. Naar aanleiding van de nieuwe ontwikkelingen zijn de bedieningstijden verruimd. Op deze manier wordt ook gehoor gegeven aan de eerdere oproep van de Watersportbond en de Hiswa om dienstverlening van bruggen- en sluizen binnen Nederland terug te verruimen. De komende periode blijven we eventuele knelpunten in de gaten houden. Het uitgangspunt is dat het nieuwe bedieningsregime wordt gehandhaafd tot 1 september 2020.

Door een toename van vragen over bedientijden hebben wij de informatie over nieuwe bedieningstijden verbeterd. Actuele berichten over stremmingen en bediening bruggen en sluizen over het Kanaal door Walcheren en de Zeelandbrug worden gedeeld met de scheepvaart en zijn te lezen op: bedieningstijden-sluizen-en-bruggen

Het scheepvaartbericht nr.PZL20b8 van 27 mei 2020 wordt met ingang van 29 juni 2020 ingetrokken.

Zeelandbrug

In verband met werkzaamheden, geldt het volgende:

  • Gedeeltelijke stremming, Zeelandbrug beweegbaar deel
    maandag 7 juni 2021 t/m woensdag 9 juni 2021, dagelijks 07:30 tot 17:30

Aanvullende inlichtingen
De hoogteligging van de onderkant van de vaste overspanningen varieert - van NAP + 11,50 m (voornoemde hoogtemaat ligt direct naast de pijlers) - tot NAP + 15,10 m (het midden tussen de twee pijlers van de overspanning).
 

Kanaal door Walcheren; Sloebrug Vlissingen

16 juni 2021

Er is maximaal 4 uur hinder voor de scheepvaart i.v.m. werkzaamheden aan de balans van de Sloebrug in Vlissingen op;

  • woensdag 16 juni 2021 van 19:00 uur tot 23:00 uur.

De onderdoorvaarthoogte van de Sloebrug is bij kp 0,9m. + NAP 5m..

Voor informatie kunt uw contact opnemen met de Nautische Centrale Vlissingen VHF22.

Melding/klacht/vraag

Urgente melding over bediening bruggen of sluizen? Bel direct +31(0)900-8844 (Meldkamer Politie).

Contact

Voor andere vragen, meldingen, klachten over bediening bruggen of sluizen of berichten aan de scheepvaart kunt u mailen naar meldingklachtwegen@zeeland.nl.