Bericht aan de scheepvaart

Actuele en toekomstige berichten (BAS) over afsluitingen en de bediening van bruggen en sluizen over het Kanaal door Walcheren en de Zeelandbrug delen wij met de scheepvaart. 

Binnenhaven Vlissingen; Onderhoudswerkzaamheden Dokbrug van 7 januari tot en met 14 januari 2022
Onderdeel uitklappen inklappen

De Dokbrug in Vlissingen wordt i.v.m. onderhoudswerkzaamheden niet bediend voor de scheepvaart van;
- Vrijdag 7 januari 2022 vanaf 08:00 uur tot vrijdag 14 januari 2022 09:00 uur
De onderdoorvaarthoogte van de Dokbrug is bij kp 0,9m. + NAP 2m..
Voor informatie kunt uw contact opnemen met de Nautische Centrale Vlissingen VHF22.

Kanaal door Walcheren; stremming op 7, 8 en 9 februari 2022 Sluis Vlissingen
Onderdeel uitklappen inklappen

In week 6 / 2022 wordt in opdracht van Provincie Zeeland de trek-duwstangen van de buitenvloeddeuren van de grote sluis in Vlissingen vervangen.
De grote sluis in Vlissingen is gestremd voor de scheepvaart op;
- Maandag 7 februari 2022 van 22:00u tot dinsdag 8 februari 2022 06:00u
- Dinsdag 8 februari 2022 van 22:00u tot woensdag 9 februari 2022 06:00u
- Woensdag 9 februari 2022 van 22:00u tot donderdag 10 februari 2022 06:00u.

 

Kanaal door Walcheren: Kanaalpeilverlaging 19 februari en 2 april 2022
Onderdeel uitklappen inklappen

Ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan de kanaaloevers, e.d. wordt het waterpeil in het Kanaal door Walcheren met 0,60 m verlaagd naar NAP + 0,30 m.
Deze kanaalpeilverlaging geldt voor de periode van zaterdag 19 februari 2022 tot en met zaterdag 2 april 2022.
Het aflaten van het water naar NAP + 0,50m. is gepland op: Zaterdag 19 februari 2022, vanaf ca. 07:30 uur tot ca. 14:00 uur;

Het aflaten van het water naar NAP + 0,30m. is gepland op:
Zaterdag 19 februari 2022, vanaf ca. 19:00 uur tot ca. 22:00 uur.

Het oplaten van het water naar NAP + 0,90m. is gepland op; Zaterdag 2 april 2022, vanaf ca. 13:00 uur.
Met deze kanaalpeilverlaging wordt de maximum toegelaten diepgang voor de scheepvaart als volgt:
• voor de doorgaande scheepvaart tussen Vlissingen en Veere: blijft onveranderd, m.u.v. de schepen die ontheffing hebben tot 4,30 m; dit wordt nu ook 3,70 m;
• voor de scheepvaart tussen Vlissingen en het Zijkanaal naar Arnemuiden met inbegrip van het verbreed deel van het Zijkanaal naar Arnemuiden: 4,30 m;
• voor de scheepvaart op het verbreed kanaal en het binnenhavengebied van Vlissingen, direct voor de grote schutsluis: 7,30 m en vanaf de 1e binnenhaven tot de binnenkeersluis:
6,40 m; voor de scheepvaart naar Arnemuiden, vanaf de Arnebrug: 1,60 m;

Melding/klacht/vraag

Urgente melding over bediening bruggen of sluizen? Bel direct +31(0)900-8844 (Meldkamer Politie).

Contact

Voor andere vragen, meldingen, klachten over bediening bruggen of sluizen of berichten aan de scheepvaart kunt u mailen naar meldingklachtwegen@zeeland.nl.