Onderhoud aan de Zeelandbrug

Op de Zeelandbrug voeren we regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit. Dat plannen we één keer per maand 's nachts. De brug is dan gesloten voor verkeer. U kunt omrijden via de Stormvloedkering; bij de Zeelandbrug en de toeleidingswegen worden informatieborden geplaatst.

Zeelandbrug

De werkzaamheden stellen we alleen uit bij slecht weer. Als we van de planning afwijken, maken we dat bekend via deze website, Twitter en de regionale media. In bijzondere situaties is het mogelijk ambulances voor te laten gaan. Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) in Goes weet hiervan.

Geplande stremmingen Zeelandbrug in 2024

Soort stremming Datum Vanaf Tot uiterlijk
  7 mei 2024 00.00 uur 05.00 uur
  4 juni 2024 00.00 uur 05.00 uur
  2 juli 2024 00.00 uur 05.00 uur
  6 augustus 2024 00.00 uur 05.00 uur
  3 september 2024 00.00 uur 05.00 uur
  8 oktober 2024 00.00 uur 05.00 uur
  5 november 2024 00.00 uur 05.00 uur
  3 december 2024 00.00 uur 05.00 uur