Bibob beleid

De Provincie Zeeland wil voorkomen dat haar diensten en/of producten worden misbruikt. Daarom passen wij de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) toe.

Met de inzet van de Wet Bibob beoordeelt de Provincie Zeeland de achtergrond van een persoon of bedrijf en zijn zakelijke partners. Als uit het onderzoek blijkt dat er gevaar bestaat dat er misbruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld een vergunning, kan de Provincie de aanvraag daarvan weigeren.

Vanuit de wet heeft de Provincie Zeeland veel ruimte om Bibob-onderzoeken uit te voeren, alle diensten en/of producten die vallen onder de Wet Bibob mag de Provincie Zeeland aan een Bibob-onderzoek onderwerpen. Het is echter niet haalbaar, en niet wenselijk om alle aanvragen die hier onder vallen te onderzoeken. De Provincie Zeeland heeft op 31 juli 2021 de Beleidsregel Bibob Provincie Zeeland 2021 inzake omgevingsvergunningen, subsidies, vastgoedtransacties en overheidsopdrachten vastgesteld waarin de prioritaire categorieën zijn opgenomen. De lijst is aan de hand van risicoprofielen opgesteld om zo doelmatig de Wet Bibob in te zetten.

De Provincie Zeeland heeft gezamenlijk met de andere Zeeuwse overheden deze lijst met belangrijkste categorieën opgesteld. Op deze manier kan het beleid Zeeland breed een preventieve werking hebben. In deze infographic vindt u een korte weergave van het Bibob-beleid.