Bibob beleid

De Provincie Zeeland wil voorkomen dat haar diensten en/of producten misbruikt worden. Daarom passen wij de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) toe.

Met de inzet van de Wet Bibob beoordeelt de Provincie Zeeland de achtergrond van een persoon of bedrijf en zijn zakelijke partners. Als uit het onderzoek blijkt dat er gevaar bestaat dat er misbruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld een vergunning, kan de Provincie de aanvraag daarvan weigeren.

Vanuit de wet heeft de Provincie Zeeland veel ruimte om Bibob-onderzoeken uit te voeren. Op alle diensten en/of producten die vallen onder de Wet Bibob mag de Provincie Zeeland een Bibob-onderzoek uitvoeren. Om deze bevoegdheid in te kaderen heeft de Provincie Zeeland op 31 juli 2021 de Beleidsregel Bibob Provincie Zeeland 2021 inzake omgevingsvergunningen, subsidies, vastgoedtransacties en overheidsopdrachten vastgesteld. Hierin staan categorieën die voorrang hebben. De lijst is op basis van risicoprofielen opgesteld. Zo kunnen we de Wet Bibob op een effectieve manier inzetten.

De Provincie Zeeland heeft samen met de andere Zeeuwse overheden deze lijst met belangrijkste categorieën opgesteld. Op deze manier kan het beleid in heel Zeeland worden toepast. In deze infographic vindt u een korte weergave van het Bibob-beleid.

Voor vragen over Bibob-onderzoeken kunt u terecht bij team Bibob van de Provincie Zeeland bereikbaar op bibob@zeeland.nl