Bibliotheekwerk

Bibliotheekwerk is een onderdeel van het cultuurbeleid. Via ZB Bibliotheek van Zeeland ondersteunt de Provincie de lokale bibliotheken in Zeeland. ZB Bibliotheek van Zeeland helpt bibliotheken met het beheren van collecties en zorgt ervoor dat inwoners via de eigen bibliotheek ook iets kunnen lenen uit de collectie van een andere bibliotheek.

Boeken uitzoeken in Zeeuwse Bibliotheek

Kennis toegankelijk maken

Het doel van bibliotheekwerk is dat inwoners, bedrijven en onderwijsinstellingen zoveel mogelijk kunnen profiteren van de kennis en informatie van bibliotheken.

Taken van ZB Bibliotheek van Zeeland

ZB Bibliotheek van Zeeland voert op het terrein van bibliotheekwerk onder andere de volgende taken uit:

  • Ervoor zorgen dat de bibliotheken gebruik kunnen maken van elkaars collecties en van bibliotheekcollecties van buiten Zeeland. 
  • Ervoor zorgen dat de collecties afgestemd worden op de vraag van de inwoners.
  • Onderlinge uitwisseling tussen bibliotheken afstemmen op landelijk niveau.
  • Het sterk maken van het netwerk van bibliotheken en de contacten met maatschappelijke organisaties aanmoedigen zodat er slim gewerkt kan worden.
  • In overleg en afstemming met de Koninklijke Bibliotheek proefprojecten organiseren met nieuwe technieken en middelen. 
  • Beheren en onderhouden van een collectie die op HBO- en wetenschappelijk niveau is, die landelijk beschikbaar is en waar ook de HZ University of Applied Sciences en University College Roosevelt gebruik van kunnen maken.

Contact

Bert Zanting
+31 6 2112 4860
h.zanting@zeeland.nl