Het klimaat verandert, daar kunnen we niet omheen. De kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen neemt toe. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en (water)veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan wateroverlast bij stortbuien of langdurige regenval. Maar ook als het lang erg warm is, kunnen bijvoorbeeld bruggen zo uitzetten dat ze niet meer dicht kunnen.

Gemeenten, Rijk, waterschap en Provincie hebben samen afgesproken dat zij ervoor gaan zorgen dat schade door hitte, wateroverlast, droogte en overstromingen zo min mogelijk toeneemt. Daarop letten ze bij de aanleg van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen, het opknappen van bestaande bebouwing, vervanging van rioleringen, groenbeheer en wegonderhoud. Hoe de overheden hiervoor gaan zorgen, leggen ze vast in een Klimaatadaptatiestrategie voor Zeeland. Deze moet in 2020 klaar zijn. Een eerste stap is het inzichtelijk makelijk van alle risico's. Die zijn onlangs vastgelegd in een lijst met 30 kwetsbaarheden en mogelijke oplossingen.

Zeeland verandert mee

Klimaatverandering treft ons allemaal en vraagt van alle Zeeuwen aanpassing. Overheden, inwoners, bedrijven, organisaties: iedereen kan en moet zijn steentje bijdragen. Van inwoners vraagt klimaatadapatatie vooral een aanpassing in denken en doen. Zo kun je je tuin vergroenen, zuinig omgaan met drinkwater of het plaatsen van een regenton. Wil je weten wat jij kunt doen? Kijk dan op www.zeelandverandertmee.nl