Duurzame en Slimme mobiliteit

Wanneer we de auto of het openbaar vervoer nemen, komen er (meestal) broeikasgassen, stikstof en fijnstof vrij. Dit is slecht voor mens en milieu, daarom zet de Provincie Zeeland zich in om de verplaatsingen van mensen en goederen duurzamer te maken. Een overgang naar een uitstootvrije mobiliteit dus. 

Elektrische auto Provincie Zeeland

Uitstootvrije mobiliteit voor iedereen

Het doel van de Provincie Zeeland is om in 2030 de uitstoot van onze bewegingen met 49% verminderd te hebben. In 2050 moeten onze verplaatsingen volledig uitstootvrij zijn. Daarvoor zullen we onszelf en onze goederen schoner en slimmer moeten gaan vervoeren. Dat vereist een overgang naar voertuigen zonder uitstoot en van bezit naar gebruik. Dat laatste zorgt namelijk voor minder voertuigen die slimmer gebruikt worden! Collega’s uit verschillende teams werken samen om die veranderingen aan te moedigen en te vormen.

Zeeuws Energie Akkoord

Wereldwijd zorgen menselijke activiteiten voor de uitstoot van broeikasgassen. Daardoor wordt het steeds warmer. Om dit tegen te gaan ondertekenden vele landen het klimaatakkoord van Parijs. In 2020 is in Zeeland samen met partners, inwoners en bedrijven het Zeeuws Energie Akkoord opgezet. Daaruit is de Regionale Energie Strategie (RES) gevormd. In de RES staan de plannen voor de opwekking en transport van duurzame energie, het verwarmen van gebouwen, en voor schone en slimme mobiliteit. Mobiliteit zal in de toekomst een belangrijk onderdeel uitmaken van ons energiesysteem. Auto’s worden batterijen op wielen die ons kunnen vervoeren, maar ook onze duurzame energie op kunnen slaan. Die energie kan later weer gebruikt worden en daarmee balanceren we ons elektriciteitsnet. Op de website van Zeeuws Energieakkoord vindt u hier meer informatie over.

Schone Mobiliteit

Elektrische voertuigen zijn in de meeste gevallen de beste oplossing. De overgang naar elektrisch vervoer is in volle gang. Daarom maakt Provincie Zeeland zich samen met de gemeenten, netbeheerder en marktpartijen hard voor een dekkend (snel)laadnetwerk. Dit doen we door uitvoering van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Zeeland en Zuid-Holland werken hierin samen en ondersteunen inwoners, gemeenten en bedrijven in de regio met uitbreiding van de laad mogelijkheden. Meer informatie over de NAL is te vinden op de website!

In 2025 zijn alle Zeeuwse bussen in het openbaar vervoer uitstootvrij. Tegelijkertijd wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor een duurzame Westerschelde Ferry. We kijken naar de marktontwikkelingen voor elektrisch en alternatieve energie mogelijkheden, zoals groene waterstof.

Duurzame Grond, Weg en Waterbouw (GWW)

De Provincie  is verantwoordelijk voor het beheer en de aanleg van het vaar- en wegennetwerk. Dit doen we zo duurzaam mogelijk. Daarom hebben we in 2017 de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 ondertekend. Zo gebruiken we onder andere de CO2-prestatieladder. Hiermee worden opdrachtgevers en opdrachtnemers geholpen de uitstoot zichtbaar en kleiner te maken. Ook gebruiken we DuboCalc (Duurzaam Bouwen Calculator) om de effecten van het materiaal- en energiegebruik te berekenen voor aanbestedingen. Als resultaat worden de effecten uitgedrukt in euro’s: de Milieukostenindicator (MKI). Zo komen we tot de meest duurzame oplossing.

Technologische Ontwikkelingen

De techniek ontwikkelt zich snel. Batterijen worden steeds beter waardoor elektrische auto’s verder kunnen rijden en ook zwaarder vervoer elektrisch kan rijden. Naast accu’s is ook zelfrijdend vervoer in opkomst. In Zeeland lopen hiervoor verschillende proeven, bijvoorbeeld op een containerterminal en bij het stationsgebied in Vlissingen. Zodra zelfrijdende auto’s beschikbaar zijn, is dit een grote stap voorwaarts in slimme mobiliteit: de stap van bezit naar gebruik wordt dan steeds makkelijker.

Slimme Mobiliteit

In Zeeland gaan we voor Schoon, Slim en Veilig als het gaat om de toekomst van mobiliteit. We zullen namelijk niet alleen schoner, maar ook slimmer en veiliger moeten reizen. Daarin staat de reiziger centraal. We werken aan een reis van deur tot deur die zo slim, schoon en veilig mogelijk is. Het gebruik van applicaties voor plannen, betalen en toegang tot vervoer zullen we steeds meer vanzelfsprekend vinden. In de opgave Slimme Mobiliteit geven we invulling aan het doel om de bereikbaarheid en leefbaarheid van Zeeland te verbeteren. Dat doen we met Mobility as a Service, waarin het openbaar vervoer en deelmobiliteit centraal staan. Neem een kijkje op de pagina van Slimme Mobiliteit om hier meer over te weten te komen.

Alle hulp is welkom!

We staan voor een enorme uitdaging: de overgang naar schone, slimme en veilige mobiliteit. Die overgang moeten we samen maken. Daarom zoeken we naar samenwerking met inwoners, marktpartijen, instellingen, andere overheden en opleidingen. Samen kunnen we de transitie het best vormgeven!

Daarom de oproep: heeft u een goed idee of een vraag, neem dan contact met ons op.

Contact

Remi van Riet

+31 6 55484520

rc.van.riet@zeeland.nl