Drs. J.M.M. Polman, Han

Commissaris van de Koning

“De Oosterscheldekering beschermt en verbindt. Voor mij hét symbool van onze provincie, die prachtige verzameling van overzijden die samen één zijn. Het is een voorrecht me als commissaris iedere dag sterk te mogen maken voor Zeeland en de Zeeuwen.”

Commissaris van de Koning in Zeeland de heer Han Polman