Commissaris van de Koning

De commissaris van de Koning wordt op voorstel van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor zes jaar benoemd door de regering. Provinciale Staten hebben een rol bij de selectie van de kandidaten. Commissaris van de Koning in Zeeland is Han Polman.

Commissaris van de Koning in Zeeland de heer Han Polman

Wat doet de commissaris?

De commissaris is voorzitter en lid van het college van Gedeputeerde Staten (GS) en voorzitter van Provinciale Staten (PS). Hij ondertekent alle belangrijke documenten van GS. Als lid van GS heeft de commissaris als taak:

  • Bestuurlijke coördinatie
  • Verbeteren bestuurlijke integriteit (eerlijkheid en openheid)
  • Scheldemondraad

Daarnaast kan de commissaris van de Koning adviseren en bemiddelen bij bestuurlijke problemen of verschil van mening in gemeenten. Of wanneer de bestuurlijke integriteit van een gemeente in het geding is.

Verder heeft de commissaris  ‘rijkstaken’, zoals voordrachten voor de benoeming van burgemeesters. Ook bezoekt hij de gemeenten in de provincie regelmatig. Hij spreekt dan met de burgemeesters en wethouders, en vaak ook met de gemeenteraad. 

Ten slotte heeft de commissaris rijkstaken op het gebied van asielzaken en houdt hij toezicht op het functioneren van de Veiligheidsregio.

De commissaris schrijft ieder jaar over zijn werk in een digitaal jaarverslag. Het jaarverslag geeft een overzicht van zijn ‘rijkstaken’ en van zijn voorzitterschap van Provinciale Staten en van het college van Gedeputeerde Staten. 

Bij afwezigheid van de commissaris is een lid van GS zijn waarnemer. Op dit moment is Jo-Annes de Bat eerste waarnemer.