Exotenbeheer

In de Zeeuwse natuur zien we steeds meer exoten. Exoten zijn verschillende soorten planten, dieren en organisme die van nature niet voorkomen in Europa (uitheemse soorten).

Aziatische Hornaar

Een deel van deze soorten kan een schadelijk effect hebben op de van Zeeland. Dit noemen we invasieve exoten. Invasieve exoten groeien zo sterk dat andere soorten worden onderdrukt, of de leefomgeving verstoord. Dit kan leiden tot een lagere biodiversiteit en daarmee een bedreiging vormen voor inheemse soorten. Het is belangrijk dat de Provincie Zeeland hier iets aan doet, omdat wij op deze manier de biodiversiteit van Zeeland kunnen behouden. Biodiversiteit staat voor een diversiteit van alle levende wezens. Het belangrijkste motief van deze bescherming is het behoud van de inheemse soorten. Daarnaast is het ook belangrijk voor de Europese regelgeving dat ecosysteemdiensten behouden blijven. Ecosysteemdiensten zijn de diensten die de natuur aan de mens levert, zoals waterzuivering, klimaatregulatie en kustbescherming

Verspreiding van exoten

Exoten zijn de Europese Unie binnengedrongen door de mens die de exoten uitzetten, ontsnappen of vrijlating. Een klein deel van deze exoten vindt in Zeeland een perfecte leefomgeving zonder effect van  een natuurlijke vijand. Het ontbreken van een natuurlijke vijand brengt onze inheemse soorten in gevaar en zorgt  voor overlast.

Europese regelgeving

De Europese Unie heeft in 2016 een Unielijst gemaakt met alle invasieve soorten die bestreden moeten worden. Op deze lijst staan planten, zoogdieren, vogels, reptielen/amfibieën, ongewervelden en vissen. Nederland is verplicht om deze soorten  uit te roeien of te beheersen. De Provincie heeft een plan opgesteld om deze doelen in Zeeland te behalen. De uitvoering vindt plaats in afstemming met andere overheden, terreinbeheerders en andere .

Voorbeelden

De reuzenberenklauw is een voorbeeld van een invasieve exoot. Deze plant is in de 19de eeuw naar Europa verhuisd als sierplant. De verspreiding vindt plaats via de zaden, die tot wel 7 jaar kiemkrachtig blijven. Naast overlast voor mensen, creëert de reuzenberenklauw ook een moeilijke leefomgeving voor andere planten.

Een andere sterke invasieve exoot is de Japanse duizendknoop, die ook in de 19de eeuw is overgebracht. Deze plant is een van de snelst verspreidende exoten. De wortels kunnen schade veroorzaken aan de infrastructuur van Zeeland, zoals aan wegen en leidingen. De Japanse duizendknoop kan zich op veel verschillende plekken vestigen, zoals op braakliggende terreinen en  in slootkanten. Voorkomen van een uitbraak bespaart kosten en moeite, resulterend in een effectievere aanpak.

Helpt u ons om de natuur te beschermen?

U kunt de Provincie helpen zodat we samen de biodiversiteit van Zeeland beschermen. Voor ons is het belangrijk om een volledig overzicht te krijgen van de groei en uitbraakplaatsen van invasieve exoten. Alleen dan kunnen wij gericht te werk gaan en de natuur en zijn biodiversiteit beschermen. Loopt u graag in de natuur en herkent u  invasieve exoten? Registreer dan de soort en locatie op Waarnemingen.nl of gebruik de app ObsIdentify.

Wilt u de natuur graag helpen en de handen uit de mouwen steken? Neem dan contact op met Stichting Landschapsbeheer Zeeland en word vrijwilliger bij een van de projecten. Bij deze professionele vrijwilligersorganisatie lopen meer projecten tegen invasieve exoten door verschillende gebieden in Zeeland. Na een korte opleiding bent u klaar voor de exotenbestrijding en helpt u  de Zeeuwse natuur!

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar invasieve-exoten@zeeland.nl.  Heeft u interesse in vrijwilligerswerk? Stuur dan een e-mail naar info@lanschapsbeheerzeeland.nl