De Provincie Zeeland heeft een groot aantal agrarische percelen in eigendom, die jaarlijks in pacht worden uitgegeven. Bent u agrariër en wilt u in gronden pachten, dan kunt u uw belangstelling kenbaar maken bij ons. De pachtperiode loopt van 1 januari  tot en met 31 december.

Procedure

U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken met een registratieformulier.  Het formulier staat vanaf 15 juni tot en met 15 augustus online. Hier leest u ook de pachtvoorwaarden en toewijzingscriteria.

Aan de registratie van uw belangstelling kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen correcte en volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Pachters die het jaar voor de nieuwe uitgifte of eerder grond gebruikten dienen ook te reageren.

Toewijzingscriteria/pachtvoorwaarden

  • De belangstellende heeft zich ingeschreven bij de Provincie Zeeland via het registratieformulier op deze website.
  • De pachter heeft zijn hoofdberoep in de landbouw.
  • De pachter is voor de continuïteit van zijn bedrijfsvoering niet afhankelijk van de te pachten percelen.
  • De pachter accepteert het teeltplan voor bouwland, opgesteld door de provincie.
  • De pachter conformeert zich aan de relevante artikelen inzake het pachtrecht uit het Burgerlijk Wetboek.
  • De pachter accepteert, voor zover van toepassing, beperkende voorwaarden.
  • Bij de toewijzing van de percelen houdt de Provincie rekening met de afstand van de gronden ten opzichte van de ligging van het bedrijf.
  • Bij de gronden horen geen quota of rechten.
  • Uitgangspunt is een evenredige verdeling onder de (potentiële) pachters.

Contact

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met onze medewerkers van de Vastgoedadministratie. Zij zijn bereikbaar via het mailadres vastgoedadministratie@zeeland.nl