Grondbeleid

De Zeeuwse regio staat voor grote uitdagingen. De vier grote opdrachten gaan we benoemen in de Zeeuwse Omgevingsvisie:

  • Uitstekend Wonen & Leven in Zeeland
  • Balans in Grote Wateren & Landelijk gebied
  • Klimaatbestendig & CO2 Neutraal Zeeland
  • Duurzame & Innovatieve Economie
De skyline van Vlissingen met het strand op de voorgrond

Deze vier opdrachten passen goed bij de uitdagingen die het Rijk noemde in haar Nationale Omgevingsvisie. Wij geven er een Zeeuwse invulling aan.

Podcast Van wie is Zeeland?

Bezit jij eigendom in Zeeland? een huis? grond? Of huur, pacht je? Of ben je (vak)inhoudelijk geïnteresseerd in het onderwerp eigendom en gebruik. Dan heb je een belangrijke sleutel in handen! Jouw keuzes hebben impact op de toekomst van Zeeland.

Wil je meedenken wat jouw rol kan zijn? En… wat verwacht je van de overheid? We nodigen iedereen – dus ook jou- van harte uit om de podcast serie ‘Van Wie is Zeeland’ te luisteren en vernemen graag wat jij denkt!

Wij zijn begonnen met de voorbereidingen om het provinciale grondbeleid bij te werken. Dat doen we omdat de thema’s en opdrachten vorm krijgen door het bespreken van de Omgevingsvisie.

Het doel van het bijwerken is om een modern grondbeleid te ontwikkelen. Dit grondbeleid sluit aan op het wetsvoorstel dat ervoor zorgt dat een aantal hulpmiddelen een plaats krijgen in de organisatie rond de Omgevingswet. Verder sluit het grondbeleid aan op de (toekomstige) thema’s en uitdagingen van de Zeeuwse Omgevingsvisie. 

Eén van de vragen in het grondbeleid is welke rol de Provincie in kan nemen op het gebied van grondzaken en vastgoed.

Meedoen met het provinciaal grondbeleid

Wij vinden het belangrijk om het provinciaal grondbeleid samen met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen op te stellen. We voeren ook gesprekken met medeoverheden en belangenorganisaties zoals de ZLTO en Zeeuws Particulier Grondbezit. Naast deze gesprekken zetten wij ook in op een creatieve, meer digitale manier van meedoen. Zo gaan wij het gesprek aan met mensen die interesse hebben via podcasts. Op 10 december 2021 organiseren we voor hen een bijeenkomst ter afsluiting. Mensen kunnen (zonder naam) reageren en meedenken. De eerst uitzending van de podcast staat gepland in september 2021.

Waar staan we nu?

Op 20 april 2021 gaf Gedeputeerde Staten akkoord voor het bijwerken van het provinciale grondbeleid in Zeeland. 

Hoe gaan we dit doen?

De eerste stap naar een nieuw grondbeleid is een uitgebreid onderzoek door het Kadaster. Uit dit onderzoek zullen gegevens over eigendom en het gebruik van grond komen. Dit geldt voor zowel landelijk als bebouwd gebied. Daarna ontwikkelen we een pakket van hulpmiddelen die de basis vormt voor het nieuwe grondbeleid. Bij het ontwikkelen van het nieuwe grondbeleid maken we gebruik van de kennis en ervaringen van onder andere het Instituut voor Agrarisch Recht, de Rijksuniversiteit Groningen, TU Delft en Platform 31.

Planning

We sluiten de planning voor het ontwikkelen van het grondbeleid aan bij de planning voor de Omgevingsvisie. De beslissing over de Omgevingsvisie staat gepland in het najaar van 2021. We willen het nieuwe grondbeleid in mei 2022 voor akkoord voorleggen aan Provinciale Staten.

In gesprek

Heeft u ideeën die u graag met ons wil delen? Wij horen ze graag via grondbeleid@zeeland.nl