Grondbeleid

In de nieuwe Nota Grondbeleid Zeeland 2022 staan afspraken hoe we met ruimte en de grond in Zeeland omgaan. Zo koopt, verkoopt en ruilt de Provincie gronden om bijvoorbeeld wegen aan te leggen. Eén van de belangrijkste uitgangspunten is vrijwilligheid.

De skyline van Vlissingen met het strand op de voorgrond

Lees de nieuwe Nota Grondbeleid Zeeland 2022

De belangrijkste vernieuwingen in de nota zijn:

  • Bevorderen samenwerking tussen overheden en grondeigenaren in Zeeland
  • Vergroten van het areaal van ruilgronden (Grondbank Zeeland)
  • Introduceren van het nieuwe grondinstrument: Ontwikkelingsbank
  • Ontwikkelen ‘Kennisalliantie Grond & Eigendom’ om uitvoeringskracht te vergroten

Podcast 

De Provincie gaat de komende jaren samen met het Instituut voor Agrarisch Recht, de Rijksuniversiteit Groningen en Kadaster het initiatief van een kennis- en innovatiealliantie ‘Grond en Eigendom’ verder ontwikkelen.

Luister naar de afleveringen van de podcastserie ‘Van wie is Kennis’:

De nieuwe nota grondbeleid is tot stand gekomen op basis van podcasts en sessies met belanghebbenden. Ook de uitvoering van het beleid zal in samenspraak gebeuren.

Lees de nieuwe Nota Grondbeleid  

7 oktober 2022 heeft provinciale staten de Nota Grondbeleid 2022 vastgesteld.