Gebiedsgerichte Aanpak Wonen

De subsidieregeling Gebiedsgerichte Aanpak Wonen is bedoeld om een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendige woningvoorraad.

Woningen aan het water in de wijk Othene in Terneuzen

Wanneer kan er worden aangevraagd?

Subsidie kan worden aangevraagd in de periode 11 april tot en met 11 september 2024, via het aanvraagformulier op deze pagina onder 'Hoe vraag ik deze subsidie aan'.

Voor wie is de subsidieregeling?

De subsidie is bedoeld voor gemeenten waarbinnen de gebiedsgerichte aanpak plaatsvindt.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

U kunt subsidie aanvragen voor de kosten van een gebiedsgerichte aanpak gericht op:

  • Renovatie.
  • Transformatie.
  • Herstructurering.
  • Kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte in combinatie met een van bovenstaande activiteiten.

Welke voorwaarden gelden er?

De Provincie beoordeelt de projecten op een aantal aspecten. Deze aspecten zijn het toevoegen van de juiste woningen, het toevoegen van betaalbare woningen, de aard van de aanpak (renovatie, transformatie, herstructurering) en de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte gericht op het bevorderen van gezondheid. Daarnaast vraagt de Provincie om een extra bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit door maatregelen door te voeren gericht op bevorderen van de  , circulaire economie,   en/of beeldkwaliteit. Elk project krijgt punten op bovengenoemde aspecten en de projecten met de meeste punten kunnen subsidie krijgen vanuit de regeling. Wilt u meer weten over de subsidieregeling, de eisen en de subsidiabele kosten? Lees dan hoofdstuk 26 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023. Het openstellingsbesluit van deze regeling vindt u terug op overheid.nl.

Wat is de maximale vergoeding?

De maximale subsidie is 750.000 euro, waarbij maximaal 50% van de subsidiabele kosten vergoed wordt en niet meer dan het financieel tekort op het project. De minimale subsidie is 50.000 euro.

Voor deze subsidie is in totaal 2,025 miljoen euro beschikbaar.

Hoe vraag ik deze subsidie aan?

Vanaf 2023 kunt u de subsidieaanvraag volledig digitaal indienen. Hiervoor is inloggen met eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 (eH3) vereist. Heeft uw bedrijf of organisatie nog niet eerder met eHerkenning gewerkt? Een instructie leest u hier: eHerkenning aanvragen

Aanvraagformulier Gebiedsgerichte Aanpak Wonen.

Voor uw kunt u gebruik maken van het onderstaande voorbeeld Plan van Aanpak:

PDF bestand
Dummy Plan van aanpak GAW 2024 (002).pdf
345.31 KB

 

Waarom deze subsidieregeling?

In Zeeland behoren ruim 5600 woningen tot de kwetsbare woningvoorraad. Dat zijn woningen waaraan nu of in de nabije toekomst geen behoefte meer is. Het minst kwetsbare deel kan door aanpassingen (energiemaatregelen, levensloopbestendigheid) weer aantrekkelijk gemaakt worden. Voor het meest kwetsbare deel heeft sloop vaak de voorkeur. Wanneer zich een grote concentratie van kwetsbare woningen in een klein gebied bevindt, kan een gebiedsgerichte aanpak helpen deze woningen te verbeteren of te vervangen en tegelijkertijd een forse impuls te geven aan de kwaliteit van de omgeving.

Daarnaast zijn er typen woningen waar een gebrek aan is, zoals nultreden woningen en zorggeschikte woningen, al dan niet in geclusterde vorm, of flexwoningen. Via gebiedsgerichte herstructurering en transformatie van (leegstaande) gebouwen kunnen deze “juiste” woningen worden toegevoegd.

Deze regeling is bedoeld om de gebiedsgerichte aanpak te voor de verbetering van de woningvoorraad in combinatie met het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte.

Heeft u nog vragen over deze subsidieregeling?

Neem dan contact met ons op met:
wonen@zeeland.nl

Leo van den Brand
l.vd.brand@zeeland.nl
+31 6 2890 4133

Welmoed Hollemans
wa.hollemans@zeeland.nl
+31 6 2890 4195

Ondermijning

Wanneer u aanvraagt kan de Provincie Zeeland gebruik maken van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Bibob). Deze wet dient te voorkomen dat de provincie criminele activiteit(en) faciliteert door subsidie te verlenen.

Wanneer het Bibob-onderzoek op u van toepassing is ontvangt u van ons een brief waarin het Bibob-onderzoek verder wordt uitgelegd. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide vragenlijst die u moet invullen.

Op de pagina over Ondermijning leest u wat we bedoelen met ondermijning.

Voor vragen over Bibob-onderzoeken kunt u terecht bij team Bibob van de Provincie Zeeland bereikbaar via bibob@zeeland.nl.