Vergadering Commissie Bestuur 11 maart 2022

Datum: 11 maart 2022
Starttijd: 10:30
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
   1. Brief (afschrift) Statenlidnu van 25 februari 2021 aan bestuur IPO met brandbrief samenwerking met beroepsvereniging van Statenleden - 123061
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel Wijziging Aanwijzingsbesluit Wet Markt en Overheid - 117162
  1. Statenvoorstel Wijziging Aanwijzingsbesluit Wet Markt en Overheid - 117162
  2. Statenvoorstel (bijlage) Wijziging aanwijzingsbesluit Wet Markt en Overheid - 117162
  3. Vragen PvdD en antwoorden over SV Wijziging Aanwijzingsbesluit Wet Markt en Overheid
 6. Brief GS van 15 februari 2022 met Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf (nov-dec-jan 2021/2022) -- 120981
  1. Brief GS van 15 februari 2022 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over november, december en januari 2021-2022 - 120981
  2. Brief GS (bijlage - memo beoordeling) van 15 februari 2022 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over november, december en januari 2021-2022 - 120981
  3. Brief GS (bijlage - NPW) van 15 februari 2022 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over november, december en januari 2021-2022 - 120981
  4. Brief GS (bijlage - risicoparagraaf) van 15 februari 2022 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over november, december en januari 2021-2022 - 120981
  5. Brief GS (bijlage - Traverse Kapellebrug) van 15 februari 2022 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over november, december en januari 2021-2022 - 120981
  6. Brief GS (bijlage - Waterdunen) van 15 februari 2022 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over november, december en januari 2021-2022 - 120981
  7. Brief GS (bijlage - Zanddijk) van 15 februari 2022 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over november, december en januari 2021-2022 - 120981
  8. Vragen PvdA en antwoorden over Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf
 7. Brief GS van 15 februari 2022 over Aanpassen referendumverordening - 120684
  1. Brief GS van 16 februari 2022 over aanpassen referendumverordening -120684
  2. Brief GS (bijlage - referendumverordening) van 16 februari 2022 over aanpassen referendumverordening -120684
  3. Vragen PvdD en antwoorden over Brief GS van 16 februari 2022 over aanpassen referendumverordening
 8. Brief GS van 21 december 2021 over Strategisch Plan North Sea Port - 110544
  1. Brief GS van 21 december 2021 Strategisch Plan North Sea Port - 110544
  2. Brief GS (bijlage) van 21 december 2021 Strategisch plan North Sea Port - 110544
  3. Brief GS (bijlage) van 21 december 2021 Meerjarenvisie Ondermijning 2021-2025 North Sea Port - 110544
  4. Brief GS (bijlage) van 21 december 2021 Notitie Transparante rolverdeling aanpak ondermijnende criminaliteit - 110544
  5. Brief GS (bijlage) van 21 december 2021 Rol North Sea Port als havenbedrijf in de aanpak van ondermijnende criminaliteit - 110544
  6. Vragen GL en antwoorden over Strategisch Plan North Sea Port
 9. Concept besluitenlijst van vergadering van 21 januari 2022
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 21 januari 2022
 10. Toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 15 februari 2022 over afdoening en voortgang toezeggingen en moties - 119693
   1. Brief GS van 15 februari 2022 over afdoening en voortgang toezeggingen en moties - 119693
   2. Brief GS (bijlage - Cie. Bestuur) van 15 februari 2022 over afdoening en voortgang toezeggingen en moties - 119693
   3. Brief GS (bijlage - Provinciale Staten) van 15 februari 2022 over afdoening en voortgang toezeggingen en moties - 119693
   4. Brief GS (bijlage bij afdoening PS-toez. 107 - startnotitie) van 15 februari 2022 over afdoening en voortgang toezeggingen en moties - 119693
  1. TOEZEGGINGENLIJST commissie Bestuur 11 maart 2022
 11. Volgende vergadering: vrijdag 14 april 2022, 19.00 uur
 12. Sluiting
 13. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 14. Brief GS over motie Tolvrije Westerscheldetunnel in het coalitieakkoord - 113664
  1. Brief GS over motie Tolvrije Westerscheldetunnel in het coalitieakkoord - 113664
  2. Brief GS van 11 januari 2022 Afschrift van brief aan Tweede Kamer over motie Tolvrije Westerscheldetunnel in het coalitieakkoord - 113664
 15. Brief GS van 18 januari 2022 - Jaarverantwoording Zeeuws Archief 2020 en Rapportage Audit Routinematige Vervanging Provincie Zeeland -114387
  1. Brief GS van 18 januari 2022 - Jaarverantwoording Zeeuws Archief 2020 en Rapportage Audit Routinematige Vervanging Provincie Zeeland -114387
  2. Brief GS (bijlage - rapportage) van 18 januari 2022 - Jaarverantwoording Zeeuws Archief 2020 en Rapportage Audit Routinematige Vervanging Provincie Zeeland -114387
  3. Brief GS (bijlage - jaarverantwoording) van 18 januari 2022 - Jaarverantwoording Zeeuws Archief 2020 en Rapportage Audit Routinematige Vervanging Provincie Zeeland -114387
  4. Vragen GL en antwoorden over Jaarverantwoording Zeeuws Archief 2020 en Rapportage Audit Routinematige Vervanging Provincie Zeeland -114387
 16. Brief GS van 18 januari 2022 over decembercirculaire provinciefonds 2021 - 114383
  1. Brief GS van 18 januari 2022 over decembercirculaire provinciefonds 2021 - 114383
  2. Brief GS (bijlage) van 18 januari 2022 over decembercirculaire provinciefonds 2021 - 114383
  3. Brief GS (origineel) van 18 januari 2022 over decembercirculaire provinciefonds 2021 - 114383
 17. Brief GS van 15 februari 2022 over Ontwikkelingen financiële positie gemeenten 2022 - 119695
  1. Brief GS (bijlage - verdieping Zeeuwse Gemeenten) van 15 februari 2022 over Ontwikkelingen financiële positie gemeenten 2022 - 119695
  2. Brief GS van 15 februari 2022 over Ontwikkelingen financiële positie gemeenten 2022 - 119695
 18. Brief GS van 15 februari 2022 over aanbieding Zeeuwse norm weerbare overheid - 120222
  1. Brief GS van 15 februari 2022 over aanbieding Zeeuwse norm weerbare overheid - 120222
  2. Brief GS (bijlage - intentieverklaring) van 15 februari 2022 over aanbieding Zeeuwse norm weerbare overheid - 120222
  3. Brief GS (bijlage - tekst besluit) van 15 februari 2022 over aanbieding Zeeuwse norm weerbare overheid - 120222
 19. Besluitenlijst Commissie Integriteit 10 december 2021
  1. Besluitenlijst Commissie Integriteit 10 december 2021

Laatste wijziging 25-03-2022 23:00:23