Vergadering Commissie Bestuur 26 mei 2023

Datum: 26 mei 2023
Starttijd: 09:00
Locatie: Statenzaal

Agenda

 1. Brief GS van 17 februari 2023 over Delta Climate Center (DCC) - 283307
  1. Brief GS van 17 februari 2023 over Delta Climate Center - 283307
  2. Brief GS (bijlage 1) Plan voor de oprichting van een Delta Climate Center - 283307
  3. Brief GS (bijlage 2) PERSBERICHT voortgang Delta Climate Center - 283307
 2. Opening en mededelingen van de voorzitter
 3. Vaststellen agenda
 4. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 5. Gelegenheid om in te spreken
 6. Concept besluitenlijst van vergadering van ... 2021
 7. Toezeggingenlijst
 8. Volgende vergadering: vrijdag xxxxx, 9.00 uur
 9. Sluiting
 10. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 11. Brief GS van 28 februari 2023 over Afronding verkoop Wholesale en officiële naamswijziging naar ZEH - 289115
  1. Brief GS van 28 februari 2023 over Afronding verkoop Wholesale en officiele naamswijziging naar ZEH - 289115
  2. Brief GS (bijlage - notitie) van 28 februari 2023 over Afronding verkoop Wholesale en officiele naamswijziging naar ZEH - 289115
 12. Brief GS van 28 februari 2022 over Begroting 2023 en Najaarsnota 2022 - 289463
  1. Brief GS van 28 februari 2023 over Begroting 2023 en Najaarsnota 2022 - 289463
  2. Brief GS (bijlage - toezichtsregime 2023 Zeeland ) van 28 februari 2023 over Begroting 2023 en Najaarsnota 2022 - 289463
 13. Brief GS van 14 maart 2023 over Stand van zaken financieringssystematiek, belastinggebied en provinciefonds - 297466
  1. Brief GS van 14 maart 2023 over Stand van zaken financieringssystematiek, belastinggebied en provinciefonds - 297466
 14. Brief GS van 14 maart 2023 over Medewerkeronderzoek 2023 - 297926
  1. Brief GS van 14 maart 2023 over Medewerkeronderzoek 2023 - 297926
  2. Brief GS (bijlage) Rapport Medewerkeronderzoek 2023 Provincie Zeeland - 297926

Laatste wijziging 30-03-2023 06:27:49