Vergadering Commissie Bestuur 26 mei 2023

Datum: 26 mei 2023
Starttijd: 09:00
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Beëdigen van burger-commissieleden
 3. Vaststellen agenda
 4. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 5. Gelegenheid om in te spreken
  1. Brief GS van 14 februari 2023 over voortgangsrapportages Grote projecten en risicoparagraaf over november, december en januari 2022-2023 - 282284
   1. Brief GS van 14 februari 2023 over voortgangsrapportages Grote projecten en risicoparagraaf over november, december en januari 2022-2023 - 282284
   2. Brief GS (bijlage 1) over risicoparagraaf nov.-dec. 2022 en jan. -2023 - 282284
   3. Brief GS (bijlage 2) over Natuurpakket Westerschelde - 282284
   4. Brief GS (bijlage 3) over Traverse Kapellebrug - 282284
   5. Brief GS (bijlage 4) over Waterdunen - 282284
   6. Brief GS (bijlage 5) over Zanddijk - 282284
  2. Brief GS van 9 mei 2023 over Voortgangsrapportages Grote Projecten en risicoparagraaf over februari, maart en april 2023 - 327431
   1. Brief GS van 9 mei 2023 over Voortgangsrapportages Grote Projecten en risicoparagraaf over februari, maart en april 2023 - 327431
   2. Brief GS (bijlage 1) over risicoparagraaf februari, maart en april 2023 - 327431
   3. Brief GS (bijlage 2) over Waterdunen - 327431
   4. Brief GS (bijlage 3) over Zanddijk -327431
   5. brief GS (bijlage 4) over Natuurpakket Westerschelde - 327431
   6. Brief GS (bijlage 5) over Traverse Kapellebrug - 327431
   7. Vragen PvdA-GL en antwoorden over Voortgangsrapportage grote projecten - agendapunt 6.1 en 6.2
   8. Vragen VVD en antwoorden over Voortgangsrapportage grote projecten - agendapunt 6.2
 6. Concept besluitenlijst van vergadering van 10 februari 2023
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 10 februari 2023
 7. Toezeggingenlijst
  1. TOEZEGGINGENLIJST commissie Bestuur 26 mei 2023
 8. Volgende vergadering: vrijdag 23 juni 2023, 9.00 uur
 9. Sluiting
 10. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 11. Brief GS van 17 februari 2023 over Delta Climate Center (DCC) - 283307
  1. Brief GS van 17 februari 2023 over Delta Climate Center - 283307
  2. Brief GS (bijlage 1) Plan voor de oprichting van een Delta Climate Center - 283307
  3. Brief GS (bijlage 2) PERSBERICHT voortgang Delta Climate Center - 283307
  4. Vragen BBB en antwoorden over brief GS inzake Delta Climate Center (DCC) - 283307 - agendapunt 101
  5. Vragen (aanvullend) BBB en antwoorden over Brief GS van 17 februari 2023 over Delta Climate Center (DCC) - 283307
 12. Brief GS van 28 februari 2023 over Afronding verkoop Wholesale en officiële naamswijziging naar ZEH - 289115
  1. Brief GS van 28 februari 2023 over Afronding verkoop Wholesale en officiele naamswijziging naar ZEH - 289115
  2. Brief GS (bijlage - notitie) van 28 februari 2023 over Afronding verkoop Wholesale en officiele naamswijziging naar ZEH - 289115
 13. Brief GS van 28 februari 2022 over Begroting 2023 en Najaarsnota 2022 - 289463
  1. Brief GS van 28 februari 2023 over Begroting 2023 en Najaarsnota 2022 - 289463
  2. Brief GS (bijlage - toezichtsregime 2023 Zeeland ) van 28 februari 2023 over Begroting 2023 en Najaarsnota 2022 - 289463
 14. Brief GS van 14 maart 2023 over Stand van zaken financieringssystematiek, belastinggebied en provinciefonds - 297466
  1. Brief GS van 14 maart 2023 over Stand van zaken financieringssystematiek, belastinggebied en provinciefonds - 297466
  2. Vragen BBB en antwoorden over Brief GS Stand van zaken financieringssystematiek belastinggebied en provinciefonds - 297466 agendapunt 104
 15. Brief GS van 14 maart 2023 over Medewerkeronderzoek 2023 - 297926
  1. Brief GS van 14 maart 2023 over Medewerkeronderzoek 2023 - 297926
  2. Brief GS (bijlage) Rapport Medewerkeronderzoek 2023 Provincie Zeeland - 297926
  3. Vragen BBB en antwoorden over Brief GS over Medewerkeronderzoek 2023 - 297926 , agendapunt 105
 16. Brief GS van 4 april 2023 over Ontwikkeling financiële positie Zeeuwse gemeenten 2023 - 310862
  1. Brief GS van 4 april 2023 over Ontwikkeling financiële positie Zeeuwse gemeenten 2023 - 310862
  2. Brief GS (bijlage) Kerncijfers gemeentelijke begroting 2023 - 310862
 17. Brief GS van 11 april 2023 over Sociaal Jaarverslag 2022 - 312679
  1. Brief GS van 11 april 2023 over Sociaal Jaarverslag 2022 - 312679
  2. Brief GS (bijlage) Sociaal Jaarverslag 2022 Provincie Zeeland - 312679
  3. Vragen VVD en antwoorden over Sociaal Jaarverslag 2022 - 312679 - agendapunt 107
  4. Vragen BBB en antwoorden over Brief GS over Sociaal Jaarverslag 2022 - 312679, agendapunt 107
 18. Brief rekenkamer Zeeland van 28 april 2023 over jaarverslag 2022 rekenkamer Zeeland - 321323
  1. Brief Rekenkamer Zeeland van 28 april 2023 over jaarverslag 2022 rekenkamer Zeeland - 321323
  2. Brief rekenkamer Zeeland (bijlage jaarverslag 2022) van 28 april 2022 - 321323
 19. Brief GS van 9 mei 2023 over rapportage garantstelling North Sea Port 2022 - 326108
  1. Brief GS van 9 mei 2023 over rapportage garantstelling North Sea Port 2022 - 326108
  2. Brief GS (bijlage) over Rapportage garantstelling North Sea Port 2022 - 326108
  3. Vragen VVD en antwoorden over rapportage garantstelling North Sea Port 2022 - 326108, agendapunt 109
 20. Brief GS van 9 mei 2023 over Jaarverslag 2022 NV Westerscheldetunnel - 327164
  1. Brief GS van 9 mei 2023 over Jaarverslag 2022 NV Westerscheldetunnel - 327164
  2. Brief GS (bijlage - Jaarverslag) van 9 mei 2023 over Jaarverslag 2022 NV Westerscheldetunnel - 327164
 21. Brief GS van 17 mei 2023 over Kamerbrief voornemen overname aandelen GKN door de Staat - 330959
  1. Brief GS van 17 mei 2023 over Kamerbrief voornemen overname aandelen GKN door de Staat - 330959
  2. Brief GS (bijlage 1) van 17 mei 2023 over Kamerbrief voornemen overname aandelen GKN door de Staat -330959

Laatste wijziging 09-06-2023 23:20:22