Locatie: 
Digitaal via Teams
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
   1. IPO Meerjarenbegroting 2022-2024 en boekwerk IPO begroting 2021
   2. Verslag vergadering IPO AV 17 november 2021
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 1 december 2020 over Voortgangsrapportage Wind in de zeilen - 20037707
  1. Brief GS van 1 december 2020 Voortgangsrapportage Wind in de zeilen - 20037707
  2. Brief GS van 1 december 2020 (bijlage) Voortgangsrapportage Wind in de zeilen - 20037708
  3. Vragen en antwoorden 50PLUS over brief GS van 1 december 2020 over Voortgangsrapportage Wind in de zeilen - 20037707
  4. Vragen en antwoorden CU over brief GS van 1 december 2020 over Voortgangsrapportage Wind in de zeilen - 20037707
  5. Vragen en antwoorden FvD over Brief GS van 1 december 2020 over Voortgangsrapportage Wind in de zeilen - 20037707
  6. Vragen en antwoorden PvdA over Brief GS van 1 december 2020 over Voortgangsrapportage Wind in de zeilen - 20037707
  7. Vragen (aanvullend) FVD over brief GS van 1 december 2020 over Voortgangsrapportage Wind in de zeilen - 20037707
 6. Statenvoorstel 5e wijziging Begroting 2021 Provincie Zeeland
  1. Statenvoorstel 5e wijziging begroting 2021 Provincie Zeeland - 17363
  2. Brief GS van 2 februari 2021 over statenvoorstel 5e wijziging begroting 2021 Provincie Zeeland - 17363
  3. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) Memorie van toelichting bij 5e wijziging begroting 2021 Provincie Zeeland - 17363
  4. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) over Recapitulatie bij 5e wijziging begroting 2021 Provincie Zeeland - 17363
  5. Vragen en antwoorden FvD - Statenvoorstel 5de begrotingswijziging
  6. Vragen - FvD - bijlage Statenvoorstel 5e begrotingswijziging
 7. Brief GS van 2 februari 2021 met Voortgangsrapportages grote projecten over november, december, januari 2020-2021 en risicoparagraaf - 17860
  1. Brief GS van 2 februari 2021 Voortgangsrapportages grote projecten over november, december, januari 2020-2021 en risicoparagraaf - 17860
  2. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) over Voortgangsrapportages grote projecten 2020 - risicoparagraaf - 17860
  3. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) over Voortgangsrapportage grote projecten 2020 - Thermphos - 17860
  4. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) over Voortgangsrapportage grote projecten 2020 - Waterdunen - 17860.
  5. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) over Voortgangsrapportage grote projecten 2020 - Zanddijk - 17860
  6. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) over Voortgangsrapportage grote projecten 2020 - Zeeuws Deltaplan Zoet Water - 17860
  7. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) over Voortgangsrapportage grote projecten 2020 - Natuurpakket Westerschelde - 17860
 8. Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 22 januari 2021
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 22 januari 2021
 9. Toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 9 februari 2021 over Toezeggingen Commissies Economie en Bestuur en moties februari 2021 - 21189
  1. Toezeggingenlijst commissie Bestuur 5 maart 2021
 10. Volgende vergadering: vrijdag 9 april 2021, 9.00 uur
 11. Sluiting
 12. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 13. Brief GS van 19 januari 2021 over decembercirculaire Provinciefonds 2020 - 11363
  1. Brief GS van 19 januari 2021 decembercirculaire Provinciefonds 2020 - 11363
  2. Brief GS (bijlage) van 19 januari 2021 over decembercirculaire Provinciefonds 2020 - 11363
  3. Vragen FVD en antwoorden over brief GS van 19 januari 2021 over decembercirculaire Provinciefonds 2020 - 11363
 14. Brief GS van 26 januari 2021 over BIJ12 - 14967
  1. Brief GS van 26 januari 2021 over BIJ12 - 14967
  2. Vragen FVD over Brief GS van 26 januari 2021 over BIJ12 - 14967
 15. Brief GS van 2 februari 2021 over stand van zaken fiche 1K Evides en PZEM - 17696
  1. Brief GS van 2 februari 2021 over stand van zaken fiche 1K Evides en PZEM - 17696
  2. Vragen FVD over Brief GS van 2 februari 2021 over stand van zaken fiche 1K Evides en PZEM - 17696
  3. Vragen SGP over brief GS inzake stand van zaken fiche 1K compensatiepakket Wind in de Zeilen
 16. Brief GS van 2 februari 2021 over Reactie op notitie Stichting Zeeland Tolvrij - 17725
  1. Brief GS van 2 februari 2021 over Reactie op notitie Stichting Zeeland Tolvrij - 17725
  2. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) over Reactie op notitie Stichting Zeeland Tolvrij - 17725
  3. Vragen FVD over Brief GS van 2 februari 2021 over Reactie op notitie Stichting Zeeland Tolvrij - 17725
 17. Brief Rekenkamer Zeeland 8 februari 2021 Onderzoeksprogramma 2021 -20033
  1. Brief Rekenkamer Zeeland 8 februari 2021 Onderzoeksprogramma 2021 -20033
  2. Brief Rekenkamer Zeeland 8 februari 2021 (Bijlage) Onderzoeksprogramma 2021 Rekenkamer Zeeland - 20033
 18. Besluitenlijst vergadering Auditcommissie van 12 februari 2021
  1. Besluitenlijst vergadering Auditcommissie van 12 februari 2021

Laatste wijziging 19-03-2021 23:23:01