Vergadering Commissie Economie 13 oktober 2023

Datum: 13 oktober 2023
Starttijd: 14:00
Locatie: Statenzaal

Bekijk de uitzending van de vergadering:

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 12 september 2023 over Voortgangsrapportages grote projecten - 366210
  1. Brief GS van 12 september 2023 over Voortgangsrapportages grote projecten - 366210
  2. Brief GS (bijlage - Voortgangsrapportage Traverse Kapellebrug) van 12 september 2023 over Voortgangsrapportages grote projecten - 366210
  3. Brief GS (bijlage - Voortgangsrapportage Zanddijk) van 12 september 2023 over Voortgangsrapportages grote projecten - 366210
  4. Brief GS (bijlage - Voortgangsrapportage Waterdunen) van 12 september 2023 over Voortgangsrapportages grote projecten - 366210
  5. Brief GS (bijlage - Voortgangsrapportage NPW) van 12 september 2023 over Voortgangsrapportages grote projecten - 366210
  6. Brief GS (bijlage - Risicoparagraaf) van 12 september 2023 over Voortgangsrapportages grote projecten - 366210
  7. Vragen VVD en antwoorden over Brief GS over Voortgangsrapportages grote projecten - 366210, agendapunt 5
  8. Vragen BBB en antwoorden over Brief GS over Voortgangsrapportages grote projecten - 366210, agendapunt 5
 6. Brief Stichting Bewoners Belangen Wemeldinge van 14 juli 2023 over situatie openbaar vervoer - 359111
  1. Brief GS van 19 september 2023 over aanbesteding concessie grote bus - 367328
   1. Brief GS van 19 september 2023 over aanbesteding concessie grote bus - 367328
   2. Brief GS (bijlage) van 19 september 2023 over Publiek Vervoer - 367328
  1. Brief Stichting Bewoners Belangen Wemeldinge van 14 juli 2023 over situatie openbaar vervoer - 359111
  2. Vragen PvdA-GL en antwoorden over Brief Stichting Bewoners Belangen Wemeldinge van 14 juli 2023 over situatie openbaar vervoer - 359111
  3. Vragen BBB en antwoorden over Brief St. Bewoners Belangen Wemeldinge over situatie OV – 359111 en brief GS over aanbesteding concessie grote bus, agendapunten 6 en 6.1
 7. Antwoorden Statenvragen - VVD - berichtgeving stremming sluizencomplex Hansweert - 019 - 358829
  1. Antwoorden Statenvragen VVD over berichtgeving stremming sluizencomplex Hansweert - 019 - 358829
 8. Brief GS van 19 september 2023 over Campus Zeeland Voortgangsrapportage en appendix 2023-1 - 367074
  1. Brief GS van 19 september 2023 over Campus Zeeland Voortgangsrapportage en appendix 2023-1 - 367074
  2. Brief GS (bijlage - voortgangsrapportage) van 19 september 2023 over Campus Zeeland Voortgangsrapportage en appendix 2023-1 - 367074
  3. Brief GS (bijlage - voortgangsrapportage - appendix) van 19 september 2023 over Campus Zeeland Voortgangsrapportage en appendix 2023-1 - 367074
  4. Vragen VVD en antwoorden over Brief GS over Campus Zeeland Voortgangsrapportage en appendix 2023-1 - 367074, agendapunt 8
  5. Vragen BBB en antwoorden over Brief GS over Campus Zeeland Voortgangsrapp. en appendix 2023-1 367074 agendapunt 8
 9. Besluitenlijst (concept) commissie Economie van 8 september 2023
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Economie 8 september 2023
 10. Toezeggingenlijst (bijgewerkt)
  1. Brief GS van 19 september 2023 over Toezegging nr. 191 in PS mbt. Internationaal Onderwijs - 367076
   1. Brief GS van 19 september 2023 over Toezegging nr. 191 in PS mbt. Internationaal Onderwijs - 367076
   2. Brief GS (bijlage - eindrapportage) van 19 september 2023 over Toezegging nr. 191 in PS mbt. Internationaal Onderwijs - 367076 - AVG
   3. Brief GS (bijlage - analyse) van 19 september 2023 over Toezegging nr. 191 in PS mbt. Internationaal Onderwijs - 367076
   4. Vragen BBB en antwoorden over Brief GS over Toezegging nr. 191 in PS mbt. Internationaal Onderwijs - 367076, agendapunt 10.1 AP
  1. TOEZEGGINGENLIJST commissie Economie
 11. Volgende vergadering: 24 november 2023, aanvang 13.30 uur
 12. Sluiting
 13. Ingekomen stukken ter kennisneming
 14. Brief GS van 6 september 2023 over Fair Practice Code inventarisatie - 365114
  1. Brief GS van 6 september 2023 over Fair Practice Code inventarisatie - 365114
 15. Brief GS van 12 september 2023 over klanttevredenheid en klachtenafhandeling OV 2022 - 366071
  1. Brief GS van 12 september 2023 over klanttevredenheid en klachtenafhandeling OV 2022 - 366071
  2. Brief GS (bijlage Factsheet Connexxion) van 12 september 2023 over klanttevredenheid en klachtenafhandeling OV 2022 - 366071
  3. Brief GS (bijlage Factsheet Westerscheldeferry) van 12 september 2023 over klanttevredenheid en klachtenafhandeling OV 2022 - 366071
 16. Brief GS van 12 september 2023 over Regio Deal Zeeuwen zelf aan zet - Zeeuws-Vlaanderen- 366072
  1. Brief GS van 12 september 2023 over Regio Deal Zeeuwen zelf aan zet - Zeeuws-Vlaanderen- 366072
  2. Brief GS (bijlage - 5e voortgangsrapportage) van 12 september 2023 over Regio Deal Zeeuwen zelf aan zet - Zeeuws-Vlaanderen- 366072
 17. E-mail burger van 18 september 2023 over Klacht NS 15 september 2023 - 367537
  1. E-mail burger van 18 september 2023 over Klacht NS 15 september 2023 - 367537
  2. E-mail burger (bijlage - Brief) van 18 september 2023 over Klacht NS 15 september 2023 - 367537
 18. E-mail Nederlandse Archeologievereniging van 23 september 2023 over Verwachtingen en vragen provinciale overheden - 368678
  1. E-mail Nederlandse Archeologievereniging van 23 september 2023 over Verwachtingen en vragen provinciale overheden - 368678
  2. E-mail Nederlandse Archeologievereniging (bijlage - Brief) van 23 september 2023 over Verwachtingen en vragen provinciale overheden - 368678
 19. Brief GS van 26 september 2023 over uitvoeringsagenda cultuur en erfgoed 2025-2032- 368423
  1. Brief GS van 26 september 2023 over uitvoeringsagenda cultuur en erfgoed 2025-2032- 368423
 20. Brief GS van 26 september 2023 over Ondertekening Regio Deal North Sea Port District - 368222
  1. Brief GS van 26 september 2023 over Ondertekening Regio Deal North Sea Port District - 368222
  2. Brief GS (bijlage - convenant) van 26 september 2023 over Ondertekening Regio Deal North Sea Port District - 368222
  3. Brief GS (bijlage - investeringsprogramma) van 26 september 2023 over Ondertekening Regio Deal North Sea Port District - 368222
 21. Brief GS van 26 september 2023 over najaarsopenstelling OP Zuid 2021-2027 cofinancieringsbudget - 368421
  1. Brief GS van 26 september 2023 over najaarsopenstelling OP Zuid 2021-2027 cofinancieringsbudget - 368421
 22. Brief GS van 26 september 2023 over voorjaarsopenstelling OP Zuid 2021-2027, verhoging cofinancieringsplafond - 368419
  1. Brief GS van 26 september 2023 over voorjaarsopenstelling OP Zuid 2021-2027, verhoging cofinancieringsplafond - 368419
 23. E-mail ZMF, namens de deelnemers Challenge 2050 van 27 september 2023 over Toekomst van Zeeland in 2050 - 368629
  1. E-mail ZMF, namens de deelnemers Challenge 2050 van 27 september 2023 over Toekomst van Zeeland in 2050 - 368629
  2. E-mail ZMF, namens de deelnemers Challenge 2050 (bijlage - Brief met vraag aan Statenleden) van 27 september 2023 over Toekomst van Zeeland in 2050 - 368629
 24. Brief GS van 3 oktober 2023 over inschrijving op busconcessie - 369801
  1. Brief GS van 4 oktober 2023 over inschrijving op busconcessie - 369801

Laatste wijziging 27-10-2023 23:02:35