Vergadering Commissie Economie 13 oktober 2023

Datum: 13 oktober 2023
Starttijd: 13:30
Locatie: Statenzaal

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 12 september 2023 over Voortgangsrapportages grote projecten - 366210
  1. Brief GS van 12 september 2023 over Voortgangsrapportages grote projecten - 366210
  2. Brief GS (bijlage - Voortgangsrapportage Traverse Kapellebrug) van 12 september 2023 over Voortgangsrapportages grote projecten - 366210
  3. Brief GS (bijlage - Voortgangsrapportage Zanddijk) van 12 september 2023 over Voortgangsrapportages grote projecten - 366210
  4. Brief GS (bijlage - Voortgangsrapportage Waterdunen) van 12 september 2023 over Voortgangsrapportages grote projecten - 366210
  5. Brief GS (bijlage - Voortgangsrapportage NPW) van 12 september 2023 over Voortgangsrapportages grote projecten - 366210
  6. Brief GS (bijlage - Risicoparagraaf) van 12 september 2023 over Voortgangsrapportages grote projecten - 366210
 6. Brief Stichting Bewoners Belangen Wemeldinge van 14 juli 2023 over situatie openbaar vervoer - 359111
  1. Brief Stichting Bewoners Belangen Wemeldinge van 14 juli 2023 over situatie openbaar vervoer - 359111
  2. Vragen PvdA-GL en antwoorden over Brief Stichting Bewoners Belangen Wemeldinge van 14 juli 2023 over situatie openbaar vervoer - 359111
 7. Besluitenlijst (concept) commissie Economie van 8 september 2023
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Economie 8 september 2023
 8. Toezeggingenlijst (bijgewerkt)
  1. Brief GS van 19 september 2023 over Toezegging nr. 191 in PS mbt. Internationaal Onderwijs - 367076
   1. Brief GS van 19 september 2023 over Toezegging nr. 191 in PS mbt. Internationaal Onderwijs - 367076
   2. Brief GS (bijlage - eindrapportage) van 19 september 2023 over Toezegging nr. 191 in PS mbt. Internationaal Onderwijs - 367076 - AVG
   3. Brief GS (bijlage - analyse) van 19 september 2023 over Toezegging nr. 191 in PS mbt. Internationaal Onderwijs - 367076
 9. Volgende vergadering: 24 november 2023, aanvang 09.00 uur
 10. Sluiting
 11. Ingekomen stukken ter kennisneming
 12. Brief GS van 6 september 2023 over Fair Practice Code inventarisatie - 365114
  1. Brief GS van 6 september 2023 over Fair Practice Code inventarisatie - 365114
 13. Brief GS van 12 september 2023 over klanttevredenheid en klachtenafhandeling OV 2022 - 366071
  1. Brief GS van 12 september 2023 over klanttevredenheid en klachtenafhandeling OV 2022 - 366071
  2. Brief GS (bijlage Factsheet Connexxion) van 12 september 2023 over klanttevredenheid en klachtenafhandeling OV 2022 - 366071
  3. Brief GS (bijlage Factsheet Westerscheldeferry) van 12 september 2023 over klanttevredenheid en klachtenafhandeling OV 2022 - 366071
 14. Brief GS van 12 september 2023 over Regio Deal Zeeuwen zelf aan zet - Zeeuws-Vlaanderen- 366072
  1. Brief GS van 12 september 2023 over Regio Deal Zeeuwen zelf aan zet - Zeeuws-Vlaanderen- 366072
  2. Brief GS (bijlage - 5e voortgangsrapportage) van 12 september 2023 over Regio Deal Zeeuwen zelf aan zet - Zeeuws-Vlaanderen- 366072
 15. E-mail burger van 18 september 2023 over Klacht NS 15 september 2023 - 367537
  1. E-mail burger van 18 september 2023 over Klacht NS 15 september 2023 - 367537
  2. E-mail burger (bijlage - Brief) van 18 september 2023 over Klacht NS 15 september 2023 - 367537
 16. Brief GS van 19 september 2023 over Campus Zeeland Voortgangsrapportage en appendix 2023-1 - 367074
  1. Brief GS van 19 september 2023 over Campus Zeeland Voortgangsrapportage en appendix 2023-1 - 367074
  2. Brief GS (bijlage - voortgangsrapportage) van 19 september 2023 over Campus Zeeland Voortgangsrapportage en appendix 2023-1 - 367074
  3. Brief GS (bijlage - voortgangsrapportage - appendix) van 19 september 2023 over Campus Zeeland Voortgangsrapportage en appendix 2023-1 - 367074
 17. Brief GS van 19 september 2023 over aanbesteding concessie grote bus - 367328
  1. Brief GS van 19 september 2023 over aanbesteding concessie grote bus - 367328
  2. Brief GS (bijlage) van 19 september 2023 over Publiek Vervoer - 367328

Laatste wijziging 26-09-2023 16:06:29