Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
13:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
  1. Memo over werkbezoeken en andere bijeenkomsten Economie 15 juni 2018 - 18015543
  2. Memo Zeeuwse bijeenkomst Statushouders en Arbeidsmarkt - 18015719
  3. Publicatie - Programma werkconferentie Samen Doen 29 juni 2017 - Publicatie - Programma werkconferentie Samen Doen 29 juni 2017 - 18016361
  4. Publicatie - Opbrengsten conferentie statushouders WAZ van 12 september 2017- 18016364
  5. Uitnodiging - bezoek aan terminals WSF
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen over het nieuws van de dag (actuele zaken)
  3. Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan (niet-actuele zaken)
 5. Informatie over de opgaven
  1. Memo van gedeputeerde De Reu van 14 juni 20128 met stand van zaken energietransitie - 18016359
  1. Brief GS van 5 juni 2018 advies toekomstbestendigheid en exploitatie Westerschelde Ferry - 18014798
   1. Brief GS (oplegnotitie) over resultaten van extern onderzoek naar de versterking van de organisatie WSF BV toekomstbestendigheid - 18015546
   2. Brief GS van 5 juni 2018 over resultaten van extern onderzoek naar de versterking van de organisatie WSF BV toekomstbestendigheid - 18014798
   3. Publicatie - Jaarplan WSF BV 2018 - 18014303
   4. Publicatie - Eindrapport deel 1 Royal Haskoning WSF - 18015517
  2. Brief GS van 5 juni 2018 met jaarrekening 2017 Westerschelde Ferry B.V. - 18014800
   1. Brief GS van 5 juni 2018 met jaarrekening 2017 Westerschelde Ferry B.V. - 18014800
   2. Publicatie - Jaarrekening Westerschelde ferry 2017 - 18015530
   1. Brief TOZeeland van 13 juni 2018 over Westerschelde ferry - 18016145
    1. Brief (oplegnotitie) TOZeeland van 13 juni 2018 over WSF - 18016146
    2. Brief TOZeeland van 13 juni 2018 over Westerschelde ferry - 18016145
 6. Brief GS van 15 mei 2018 over Voortgangsrapportages 1e kwartaal 2018 projecten N62 Tractaatweg en N62 Sloeweg (fase 2), met bijlagen - 18012589
  1. Brief GS (oplegnotitie) N62 voortgangsrapportages eerste kwartaal 2018 - 18015014
  2. Brief GS over Financieel verslag 2017 Tractaatweg BV, met bijlage - 18013429
  3. Brief GS van 15 mei 2018 over Voortgangsrapportages 1e kwartaal 2018 projecten N62 Tractaatweg en N62 Sloeweg (fase 2), met bijlagen - 18012589
 7. E-mail van een burger van 14 maart 2018 over Drechtsteden IC-trein naar Breda - 18007119
  1. E-mail (oplegnotitie) van 14 maart 2018 burger over Drechtsteden IC-trein naar Breda - 18007356
  2. E-mail burger van 14 maart 2018 over Drechtsteden IC-trein naar Breda, met aanvulling (18007602) - 18007119
 8. Brief GS van 6 maart 2018 over de gebruikersenquête haltetaxi - 18006264
  1. Brief GS (oplegnotitie) over gebruikersenquete haltetaxi - 18007389
  2. Brief GS van 6 maart 2018 over de gebruikersenquête haltetaxi - 18006264
 9. Brief GS van 21 maart 2018 over de brief verkeersveiligheid van IPO/VNG - 18006981
  1. Brief GS (oplegnotitie) verkeersveiligheid IPO VNG - 18008542
  2. Brief GS van 21 maart 2018 over verkeersveiligheid IPO-VNG - 18006981
 10. E-mailberichten burger van 9 en 19 april 2018 aan Provinciale Staten over houtstook - 18010513 en 18011364
  1. E-mail (oplegnotitie) burger over houtstook - 18014981
  2. E-mail burger over houtstook, met bijlage - 18010513
  3. E-mail burger over houtstook, met bijlagen - 18011364
 11. Bijgewerkte toezeggingenlijst - 18014275
  1. Brief GS van 5 juni 2018 over Detailhandel in Zeeland - 18014769
   1. Brief GS (oplegnotitie) detailhandel in Zeeland - 18015353
   2. Brief GS van 5 juni 2018 over Detailhandel in Zeeland - 18014769
   3. Publicatie - bijlage 1 bij detailhandel in Zeeland - Middelburg Positionering en Actieplan binnenstad - 18015250
   4. Publicatie - bijlage 3 bij detailhandel in Zeeland - detailhandelvisie Goes 2017 - 18015252
   5. Publicatie - bijlage 4 detailhandel in Zeeland - detailhandelsvisie Vlissingen 2014 - 18015253
   6. Publicatie - bijlage 5 Format Retaildeal gemeenten - 18015254
   7. Publicatie - bijlage 6 bij detailhandel in Zeeland - NRW publicatie regionale afstemming - 18015255
   8. Publicatie - bijlage 7 bij detailhandel in Zeeland - provinciale retaildeal - 18015256
  1. Toezeggingenlijst per 15 juni 2018 - 18014275
  1. Brief GS van 14 mei 2018 over Investeringsstrategie wegen Provincie Zeeland, met bijlagen - 18012587
   1. Brief GS (oplegnotitie) investeringsstrategie wegen - 18015016
   2. Brief GS van 14 mei 2018 over Investeringsstrategie wegen Provincie Zeeland, met bijlagen - 18012587
  2. E-mail Dorpsraad Kruiningen over de ontsluiting van Yerseke - 18013695
   1. E-mail (oplegnotitie) Dorpsraad Kruiningen over ontsluiting Yerseke - 18015107
   2. E-mail Dorpsraad Kruiningen over ontsluiting Yerseke - Veiligheid Zanddijk, met bijlage - 18013695
 12. Stukken die aanvankelijk ter kennisneming waren geagendeerd, en ter behandeling zijn teruggevraagd (zie voor uitleg de uitnodigingsbrief)
  1. Besluitenlijst concept commissie Economie van 18 mei 2018 - 18014489
  2. Besluitenlijst concept commissie Economie 24 mei 2018 -18014545
 13. Volgende vergadering: 31 augustus 2018
 14. Sluiting
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
 16. Brief GS van 29 mei 2018 met financieel verslag 2017 Tractaatweg B.V. - 18015128
  1. Brief GS (oplegnotitie) financieel verslag 2017 Tractaatweg B.V - 18015128
  2. Brief GS van 29 mei 2018 met financieel verslag 2017 Tractaatweg B.V., met bijlage - 18013429
 17. Brief GS van 5 juni 2018 over Jaarstukken NV Economische Impuls Zeeland - 18014770
  1. Brief GS (oplegnotitie) jaarstukken N.V. EIZ - 18015408
  2. Brief GS van 5 juni 2018 over Jaarstukken NV Economische Impuls Zeeland - 18014770
  3. Publicatie - Jaarverslag 2017 NV Economische Impuls Zeeland - 18015247
  4. Publicatie - Jaarrekening 2017 NV Economische Impuls Zeeland - 18015246
  5. Publicatie - Jaarrekening 2017 Investeringsfonds Zeeland BV - 18015245
 18. Brief (afschrift) GS van 5 juni 2018 met reactie opTransitieplan VO Zeeuws-Vlaanderen - 18014778
  1. Brief GS (oplegnotitie) afschrift brief aan scholen reactie op transitieplan VO Zeeuws-Vlaanderen - 18015402
  2. Brief (afschrift) GS van 5 juni 2018 met reactie opTransitieplan VO Zeeuws-Vlaanderen - 18014778

Laatste wijziging 29-06-2018 18:16:05