Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
13:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
  1. Memo over werkbezoeken en andere bijeenkomsten Economie 18 mei 2018 - 18012212
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
  1. E-mail burger van 7 april 2018 met reactie op Statenvergadering van 6 april 2018 over B-tag - 18009917
   1. E-mail burger (oplegnotitie) reactie PS-vergadering B-tag - 18009973
   2. E-mail burger van 7 april 2018 met reactie op Statenvergaderingvergadering van 6 april 2018 over B-tag - 18009917
  2. E-mail burger van 11 april 2018 met bezwaar wijziging vervoersbewijs Fastferry van OV Chipkaart naar B-Tag per 01.05.2018 - 18010203
   1. E-mail burger (oplegnotitie) over b-tag studenten - 18011915
   2. E-mail burger van 11 april 2018 met bezwaar wijziging vervoersbewijs Fastferry van OV Chikaart naar B-Tag per 01.05.2018 - 18010203
  3. Brief GS van 17 april 2018 over tarieven studenten b-tag Westerschelde Ferry - 18011046
   1. Brief GS (oplegnotitie) tarieven studenten b-tag Westerschelde Ferry - 18011918
   2. Brief GS van 17 april 2018 over tarieven studenten b-tag Westerschelde Ferry - 18011046
  1. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen over het nieuws van de dag (actuele zaken)
  4. Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan (niet-actuele zaken)
 4. Informatie over de opgaven
  1. Brief GS van 17 april 2018 over voortgangsrapportage Campus Zeeland - derde en vierde kwartaal 2017, met bijlage - 18008711
   1. Brief GS (oplegnotitie) met voortgangsrapportage Campus Zeeland derde en vierde kwartaal 2017 - 18011902
   2. Brief GS van 17 april 2018 over voortgangsrapportage Campus Zeeland - derde en vierde kwartaal 2017, met bijlage - 18008711
  1. memo stavaza energietransitie 18 mei 2018
 5. Bijgewerkte toezeggingenlijst uitvoerig besproken - 18008902
  1. Brief GS met toezending Eindverslag commissie Toekomstige Zorg Zeeland - 18006278
   1. Brief GS (oplegnotitie) toezeggingen eindverslag CTZZ - 18007363
   2. Brief GS met eindverslag CommissieToekomstige Zorg Zeeland (CTZZ) - 18006278
  2. Brief GS van 30 januari 2018 over afdoening diverse toezeggingen en moties van gedeputeerde Van der Maas - 18001714
   1. Brief GS (oplegnotitie) afdoening toezeggingen en moties gedeputeerde v.d. Maas - 18003130
   2. Brief GS diverse toezeggingen en moties v.d. Maas - 18001714
  3. Brief GS van 27 februari 2018 ter afdoening van toezegging aan PS 88 over overlegstructuren - 18005124
   1. Brief GS (oplegnotitie) afdoening toezegging 88 overlegstructuren - 18005993
   2. Brief GS van 27 februari afdoening toezegging 88 overlegstructuren - 18005124
  4. Brief GS afdoening toezegging 38 inzake samenwerking Zeeuwse media - 18006298
   1. Brief GS (oplegnotitie) afdoening toezegging 38 inzake samenwerking Zeeuwse Media - 18007796
   2. Brief GS met afdoening toezegging nr. 38 Cie. Economie over samenwerking Zeeuwse Media - 18006298
  5. Brief GS van 6 maart 2018 over gezamenlijke informatiebrief van GS en College B&W Schouwen- Duiveland over Zuid-Hollandse N59 - 18006234
   1. Brief GS (oplegnotitie) gezamenlijke informatiebrief van GS en college B&W schouwen-duiveland over Zuid-Hollandse N59 - 18006814
   2. Brief GS van 6 maart 2018 over gezamenlijke informatiebrief van GS en College B&W Schouwen- Duiveland over Zuid-Hollandse N59 - 18006234
   1. Brief GS van 8 mei 2018 over Werkprogramma Energietransitie en Circulaire Economie, afdoening 32 - 18012546
    1. Brief GS (oplegnotitie) met werkprogramma energietransitie en circulaire economie van 8 mei 2018 - 18013690
    2. Brief GS van 8 mei 2018 over Werkprogramma Energietransitie en Circulaire Economie, afdoening 32 - 18012546
  1. Toezeggingenlijst Economie 18 mei 2018 - 18008902
  2. Toezeggingenlijst per Gedeputeerde
  3. Toezeggingenlijst per Gedep bijgewerkt 17 mei 2018
   1. Brief GS van 8 mei 2018 over Staat van Zeeland, met review - 18012549
    1. Brief GS (oplegnotitie) over Staat van Zeeland van 8 mei 2018 - 18013676
    2. Brief GS van 8 mei 2018 over Staat van Zeeland, met review - 18012549
  1. Brief GS van 17 april 2018 over Staat van Zeeland - 18008710
   1. Brief GS (oplegnotitie) over Staat van Zeeland van 17 april 2018 - 18012191
   2. Brief GS van 17 april 2018 over Staat van Zeeland - 18008710
  2. Brief GS van 13 maart 2018 over de vragen rapport Staat van Zeeland 2017 - 18006311
   1. Brief GS (oplegnotitie) vragen inzake rapport Staat van Zeeland 2017 - 18007785
   2. Brief GS met antwoorden schriftelijke vragen CDA-fractie inzake rapport Staat van Zeeland 2017 - 18006311
 6. Presentatie over Jouw Zeeland, naar aanleiding van het Jaarboek Jouw Zeeland 2017
  1. publicatie (oplegnotitie) Jaarboek Jouw Zeeland - 18005984
  2. Publicatie - Jaarboek Jouw Zeeland 2017 - 18005983
 7. Brief Rekenkamer Zeeland van 26 maart 2018 over bekendmaken onderzoek energietransitie - 18008870
  1. Brief (oplegnotitie) Rekenkamer bekendmaken onderzoek Energietransitie - 18008942
  2. Brief van de Rekenkamer Zeeland van 26 maart 2018 over bekendmaken onderzoek energietransitie, met bijlage - 18008870
  1. Brief van de gemeente Middelburg over de aangenomen motie van LPM over overstaptijd station Roosendaal - 18005549
   1. Brief (oplegnotitie) gemeente Middelburg over motie LPM overstaptijd Roosendaal - 18005549
   2. Brief gemeente Middelburg met aangenomen motie van de Lokale Partij Middelburg (LPM) over overstaptijd station Roosendaal - 18004509.PDF
  2. Brief afschrift gemeente Tholen over aangenomen motie gemeente Middelburg over overstaptijd station Roosendaal - 18012189
   1. Brief (oplegnotitie) gemeente Tholen over overstaptijd station Roosendaal - 18012193
   2. Brief (afschrift) gemeente Tholen over aangenomen motie overstaptijd station Roosendaal van gemeente Middelburg - 18012189
 8. Brief GS van 10 april 2018 met voortgangsrapportages grote projecten, met bijlagen - 18008669
  1. Brief GS (oplegnotitie) over voortgang grote projecten 1e kwartaal 2018 (18008669) - 18012096
  2. Brief GS van 10 april 2018 met voortgangsrapportages grote projecten, met bijlagen - 18008669
 9. Besluitenlijst concept van commissie Economie van 9 maart 2018 - 18007803
  1. Besluitenlijst concept van commissie Economie van 9 maart 2018 - 18007803
 10. Volgende vergadering: 15 juni 2018
 11. Sluiting
 12. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. E-mail burger van 8 maart 2018 over Drechtsteden IC-trein naar Breda - 18007119
   1. E-mail (oplegnotitie) van 14 maart 2018 burger over Drechtsteden IC-trein naar Breda - 18007356
   2. E-mail burger van 14 maart 2018 over Drechtsteden IC-trein naar Breda, met aanvulling (18007602) - 18007119
 13. Brief GS van 6 maart 2018 over gebruikersenquête haltetaxi - 18006264
  1. Brief GS (oplegnotitie) over gebruikersenquete haltetaxi - 18007389
  2. Brief GS over enquete haltetaxi - 18006264
  1. Brief GS van 21 maart 2018 over verkeersveiligheid IPO/VNG - 18006981
   1. Brief GS (oplegnotitie) verkeersveiligheid IPO VNG - 18008542
   2. Brief GS van 21 maart 2018 over verkeersveiligheid IPO-VNG - 18006981
  2. Brief GS van 18 april 2018 over Werkplan verkeersveiligheid 2018 ROVZ, met bijlage - 18011268
   1. Brief GS (oplegnotitie) werkplan verkeersveiligheid 2018 ROVZ - 18011892
   2. Brief GS van 18 april 2018 over Werkplan verkeersveiligheid 2018 ROVZ, met bijlage - 18011268
 14. E-mail Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) van 3 april 2018 met rapport Duurzaam en Gezond : Samen naar een houdbaar voedselsysteem - 18009738
  1. E-mail oplegnotitie Raad voor leefomgeving rapport duurzaam en gezond - 18009974
  2. E-mail van Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) van 3 april 2018 met rapport Duurzaam en Gezond : Samen naar een houdbaar voedselsysteem - 18009738
 15. Brief GS (afschrift aan BW gemeente Sluis) van 17 april 2018 over Voortgang bushalte IJzendijke - 18010321
  1. Brief GS (oplegnotitie) aan gemeente Sluis over bushalte IJzendijke - 18011924
  2. Brief GS (afschrift aan BW gemeente Sluis) van 17 april 2018 over Voortgang bushalte IJzendijke - 18010321
  1. E-mail Woordvoerder Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) van 7 mei 2018 over verdwijnen binnenvaartvloot, met bijlagen - 18012959
   1. E-mail (oplegnotitie) verdwijnen binnenvaartvloot - 18013675
   2. E-mail van Woordvoerder Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) van 7 mei 2018 over verdwijnen binnenvaartvloot, met bijlagen - 18012959
  1. E-mail Bomenstichting Achterhoek van 7 mei 2018 met afschrift brief aan Minister van IW over veiligheid N-wegen - 18012985
   1. E-mail (oplegnotitie) bomenstichting Achterhoek - 18013680
   2. E-mail Bomenstichting Achterhoek van 7 mei 2018 met afschrift brief aan Minister van IW over veiligheid N-wegen - 18012985

Laatste wijziging 01-06-2018 18:14:51