Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
14:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
  1. Memo met bijeenkomsten e.d. update januari 2017
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
  1. Inspreekbijdrage de heer Boxmeer
 4. Informatie uitwisseling, d.w.z.
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
  3. Vragen over het nieuws van de dag
  1. Brief GS van 1 november 2016 met tussenrapportage commissie Toekomstige Zorg Zeeland, toegelicht door de voorzitter - 16015997
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 1 november 2016 met tussenrapportage commissie Toekomstige Zorg Zeeland, toegelicht door de voorzitter - 16015997
   2. Brief GS van 1 november 2016 met tussenrapportage commissie Toekomstige Zorg Zeeland, toegelicht door de voorzitter - 16015997
  2. Brief met Reactie van de Klankbordgroep Toekomstige Zorg op de tussenrapportage - 17000630
   1. Brief (oplegnotitie) evaluatie klankbordgroep cie toekomstige zorg - 17000630
   2. Brief met Reactie van de Klankbordgroep Toekomstige Zorg op de tussenrapportage - 17000630
  3. Brief van actiegroep ZAAP in reactie op tussenrapportage Toekomstige Zorg - 17000641
   1. brief oplegnotitie actiegroep ZAAP nav tussenrapportage toekomstige zorg - 17000641
   2. bericht actiegroep ZAAP op tussenrapportage cie toekomstig zorg - 17000641
   3. beantw art 44 vragen SP PAAZ afdelingen - 17000835
 5. Brief namens ondertekenaars petitie "Zeeland verdient een snellere treinverbinding" - 17000526
  1. brief oplegnotitie over snellere treinverbinding - 17000526
  2. Brief inspreker over snellere treinverbinding - 17000526
 6. Brief GS van 13 december 2016 met Uitvoeringsprogramma cultuur 2016 en 2017 - 16020474
  1. Brief GS uitvoeringsprogramma cultuur 2016 en 2017
  2. brief GS oplegnotitie uitvoeringsprogramma cultuur 2016 en 2017
  1. Brief GS over cultuurevenementen en Zichtbaar Zeeland - 17001062
   1. brief GS oplegnotitie cultuurevenementen zichbaar zeeland - 17001062
   2. GS brief 17 januari 2017 over cultuur - 17001062
 7. Brief GS van 27 september 2016 over evaluatie ZB Planbureau en Bibliotheek - 16013969
  1. brief GS oplegnotitie evaluatie ZB Planbureau - 16013969
  2. Brief GS over evaluatie ZB Planbureau - 16013969
  3. Brief GS over evaluatie ZB Planbureau - 16013969
 8. Bijgewerkte toezeggingenlijst
  1. Brief GS over toezegging PS nummer 65 met informatie over Strategic Board Delta Region - 16021067
   1. brief GS (oplegnotitie) toezegging PS 65 strategic board - 16021067
   2. brief GS toezegging PS 65 informatie strategic board - 16021067
  1. toezeggingen Economie 20 januari 2017- 17000465
 9. Conceptverslag commissie Economie 25 november 2016
  1. verslag oplegnotitie concept Economie 25 november 2016
  2. concept verslag Economie 25 november 2016.docx
 10. Sluiting en volgende vergadering
  1. Informatieblad Tractaatweg najaar 2016 - 16019332
   1. brief oplegnotitie infoblad Tractaatweg
   2. Infoblad Tractaatweg najaar 2016
  2. Brief GS van 6 december 2016 met Jaarplan 2017 Westerschelde Ferry - 16020479
   1. brief GS oplegnotitie jaarplan 2017 Westerschelde Ferry B.V. - 16020479
   2. Brief GS Jaarplan 2017 Westerschelde Ferry - 16020479
  3. Email en persbericht van 22 december 2016 over voortgang aanbesteding Tractaatweg - 16021341
   1. Email GS en persbericht over voortgang aanbesteding Tractaatweg - 16021341
   2. email gedeputeerde v.d. Maas over gunning Tractaatweg
  4. Email van gedeputeerde De Bat over commissie Structuurversterking - 16020827
   1. Email gedeputeerde De Bat over structuurversterking - 16020827
   2. Email over nieuwsbrief Structuurversterking - 16020827
  5. Brief GS van 6 december 2016 met voortgangsrapportage N62 tractaatweg - 16017889
  6. Verslag Overleg Platform Openbaar Vervoer van 16 december 2016 - 16021339
   1. verslag oplegnotitie OPOV december 2016 - 16021339
   2. versslag OPOV december 2016 - 16021339
  7. Jaarplan en begroting 2017 Economische Impuls Zeeland - 16021096
   1. verslag begroting oplegnotitie Economische Impuls - 16021096
   2. jaarplan en begroting 2017 Economische Impuls - 16021096
  8. Brief GS van 21 december 2016 over Oostkerk Middelburg - 16021098
   1. Brief GS ( oplegnotitie) over Oostkerk Middelburg - 16021099
   2. Brief GS van 21 december 2016 over Oostkerk Middelburg - 16021325
  9. Brief Zeeuwse Concertzaal over benoeming directeur - 17000290
   1. brief oplegnotitie Zeeuwse concertzaal directeur - 17000290
   2. brief Zeeuwse concertzaal directeur
  10. Brief Fietsersbond over verkeerslicht Deltaweg Nieuwe Rijksweg - 16014595
   1. brief oplegnotitie Fietsersbond
   2. brief Fietsersbond over Deltaweg - 16014594
  11. Email over bewegwijzering - 16020828
   1. brief oplegnotitie bewegwijzering - 16020828
   2. 20161213 BEWEGWIJZERING INNAAR ZEELAND_S_16020828_1
   3. Bewegwijzering 20161217
  12. Email afschrift aan Rijkswaterstaat van Top Gemeentebelangen m.b.t. matrixbord Sas van Gent - 17000648
   1. brief oplegnotitie matrixbord Sas van Gent - 17000648
   2. Brief RWS 13 dec 2016 (002)

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:37