Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

  1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 1. Vaststellen agenda
 2. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Brief GS van 10 april 2018 met voortgangsrapportages grote projecten, 1e kwartaal 2018 - 18008669
  1. Brief GS (oplegnotitie) over voortgang grote projecten 1e kwartaal 2018 (18008669) - 18012096
  2. Brief GS over Voortgangsrapportages grote projecten, met bijlagen - 18008669
  1. Brief GS van 8 mei 2018 over ontwerp begroting RUD Zeeland 2019, met bijlage - 18012552
   1. Brief GS (oplegnotitie) over ontwerp begroting RUD Zeeland 2019 (18012552) - 18013533
   2. Brief GS van 8 mei 2018 over ontwerp begroting RUD Zeeland 2019, met bijlage - 18012552
 5. Brief GS van 14 november 2017 over Zeeuwse Brzo inspecties 2016 en Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2016, met bijlagen - 17025048
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 14 november 2017 over Zeeuwse Brzo inspecties 2016 en Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2016, met bijlagen (17025048) - 18000308
  2. Brief GS van 14 november 2017 over Zeeuwse Brzo inspecties 2016 en Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2016, met bijlagen - 17025048
 6. Brief GS van 20 maart 2018 over strategische visie Waterbeheer 2050 - 18007018
  1. Brief GS (oplegnotitie) over strategische visie waterbeheer 2050 (18007575) - 18012311
  2. Brief GS van 20 maart 2018 over strategische visie Waterbeheer 2050 - 18007018
  3. Publicatie - Strategische visie Waterbeheer Zeeland 2050 - 18011904
  4. Publicatie - Achtergrond rapport Waterbeheer Zeeland 2050 - 18011905
 7. Besluitenlijst (concept) commissie Ruimte 9 maart 2018 - 18007451
  1. Besluitenlijst (concept) commissie Ruimte 9 maart 2018 - 18007451
 8. Toezeggingenlijst, bijgewerkt - 18009500
  1. Brief GS van 13 april 2018 over planning beleidsnota Natuurwetgeving - 18011298
   1. Brief (oplegnotitie) GS van 13 april 2018 over planning beleidsnota Natuurwetgeving (18011298) - 18011433
   2. Brief GS van 13 april 2018 over planning beleidsnota Natuurwetgeving - 18011298
  2. Brief GS van 20 maart 2018 met notitie over inzet RUD, handhaving Groene Wetten - 18006960
   1. Brief Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht (KNVvN) van 8 april 2018 over problematiek van groene BOA (buitengewoon opsporingsambtenaren) - 18009910
    1. Brief (oplegnotitie) Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht (KNVvN) van 8 april 2018 over problematiek van groene BOA (buitengewoon opsporingsambtenaren) (18009910) - 18010777
    2. Brief Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht (KNVvN) van 8 april 2018 over problematiek van groene BOA (buitengewoon opsporingsambtenaren) - 18009910
   2. Brief Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht (KNVvN) van 7 mei 2018 met reactie op notitie RUD - 18012956
   1. Brief (oplegnotitie) GS van 20 maart 2018 met notitie over inzet RUD, handhaving Groene Wetten (18006960) - 18011174
   2. Brief GS van 20 maart 2018 met notitie over inzet RUD, handhaving Groene Wetten - 18006960
  3. Brief GS van 17 april 2018 over Taskforce Verbod Varend Ontgassen, met bijlage - 18008707
   1. Brief (oplegnotitie) GS van 17 april 2018 over Taskforce Verbod Varend ontgassen (18008707) - 18011408
   2. Brief GS van 17 april 2018 over Taskforce Verbod Varend ontgassen, met bijlage - 18008707
  1. Toezeggingenlijst bijgewerkt, behandelen 18 mei - 18009500
 9. Volgende vergadering: 15 juni 2018 , aanvang 9:00 uur
 10. Sluiting
 11. Ingekomen stukken ter kennisneming
 12. Brief GS van 13 maart 2018 over Kennis- en innovatiecentrum Grond en Eigendom - 18006924
  1. Brief (oplegnotitie) GS van 13 maart 2018 over Kennis- en innovatiecentrum Grond en Eigendom(18006924) - 18010794
  2. Brief GS van 13 maart 2018 over Kennis- en innovatiecentrum Grond en Eigendom - 18006924
 13. Brief GS van 13 maart 2018 over openstellen zevende ronde subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen (PIW) - 18006923
  1. Brief (oplegnotitie) GS van 13 maart 2018 over openstellen zevende ronde subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen (PIW) (18006923) - 18011178
  2. Brief GS van 13 maart 2018 over openstellen zevende ronde subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen (PIW) - 18006923
 14. Brief Rekenkamer Zeeland van 12 maart 2018 over Startnotitie onderzoek Natuurbeheer, met bijlage - 18007387
  1. Brief (oplegnotitie) Rekenkamer Zeeland van 12 maart 2018 over Startnotitie onderzoek Natuurbeheer (18007387) - 18008951
  2. Brief Rekenkamer Zeeland van 12 maart 2018 over Startnotitie onderzoek Natuurbeheer, met bijlage - 18007387
 15. E-mail van Stichting Laagfrequent geluid van 3 april 2018 met Jaarrapportage 2017 - 18009571
  1. E-mail (oplegnotitie) Stichting Laagfrequent geluid van 3 april 2018 over jaarrapportage 2017 (18009571) - 18011108
  2. E-mail van Stichting Laagfrequent geluid van 3 april 2018 m.b.t. Jaarrapportage 2017 - 18009571
  3. Publicatie - Jaarrapportage 2017 Stichting Laagfrequentgeluid - 18009573
 16. Brief Dorpsraad Waarde van 11 april 2018 over woningbouw dorp Waarde - 18010308
  1. Brief (oplegnotitie) Dorpsraad Waarde van 11 april 2018 over woningbouw Waarde (18010308) - 18010775
  2. Brief Dorpsraad Waarde van 11 april 2018 over woningbouw dorp Waarde - 18010308
 17. E- mail SBNL Natuurfonds van 11 april 2018 m.b.t. "De boom van het jaar"- verkiezing - 18010608
  1. E-mail SBNL Natuurfonds van 11 april 2018 over De Boom van het Jaar-verkiezing, met afschrift brief aan de Provincies - 18010608
 18. Brief GS van 17 april 2018 over Jaarverslag 2017 Commissie Regionaal Overleg (CRO) Luchthaven Midden-Zeeland, met bijlage - 18008709
  1. Brief (oplegnotitie) GS van 17 april 2018 over Jaarverslag 2017 Commissie Regionaal Overleg (CRO) Luchthaven Midden-Zeeland (18008709) - 18011434
  2. Brief GS van 17 april 2018 over Jaarverslag 2017 Commissie Regionaal Overleg (CRO) Luchthaven Midden-Zeeland, met bijlage - 18008709
 19. Brief GS van 10 april 2018 over vaststelling programma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving plus Specialisaties (VTH+S) - 18008670
  1. Brief GS (oplegnotitie) over Programma VTH+S (18008670) - 18011976
  2. Brief GS van 10 april 2018 over vaststelling programma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving plus Specialisaties (VTH+S), met bijlage - 18008670
 20. Publicatie RLi-rapport "De stad als gezonde habitat", april 2018 - 18011718
  1. Publicatie - RLi rapport De stad als gezonde habitat - 18011718
 21. Brief GS van 8 mei 2018 met verantwoording RUD Zeeland over 2017 - 18012551
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 8 mei 2018 met verantwoording RUD Zeeland over 2017 (18012551) - 18013602
  2. Brief GS van 8 mei 2018 met verantwoording RUD Zeeland over 2017 - inclusief bijlagen - 18012551
  3. Brief GS: bijlage Accountantsverslag GR RUD Zeeland 2017
 22. Brief (afschrift) van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap aan ministers EZ en Klimaat en LNV over energietransitie - 18011632
  1. Brief afschrift (oplegnotitie) VNC aan ministers EZK en LNV over energietransitie en zonneparken (18011632) - 18012893
  2. Brief (afschrift) Vereniging NL Cultuurlandschap over zonneparken en gebruik van landbouwgronden - 18011632

Laatste wijziging 01-06-2018 18:14:49