Vergadering Commissie Ruimte 20 januari 2023

Datum: 20 januari 2023
Starttijd: 09:00
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen Petit Comité samenwerking milieutaakveld
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel Milieuprogramma 2023-2027 - 253409
  1. Statenvoorstel Milieuprogramma 2023-2027 - 253409
  2. Statenvoorstel (bijlage) Milieuprogramma 2023-2027 - 253409
  3. Statenvoorstel (bijlage) Nota van Antwoord Milieuprogramma 2023-2027 - 253409 -
  4. Statenvoorstel (bijlage 1) Inwoner Burg-Haamstede - reactie op milieuprogramma 2023-2027 van de Provincie Zeeland - 253409
  5. Statenvoorstel (bijlage 2) Zeeuws Platform Stralingsrisico - m.b.t. het ontwerp milieuprogramma 2023-2027 van de Provincie Zeeland - 253409
  6. Statenvoorstel (bijlage 3) Medisch-Mileukunde - inspraak ontwerp milieuprogramma 2023-2027 - 253409
  7. Statenvoorstel (bijlage 4) De Steltkluut - ontwerp milieuprogramma Zeeland 2023 - 2027 - 253409
  8. Statenvoorstel (bijlage 5) Ontwerp-Milieuprogramma 2023 -2027 van de provincie Zeeland - 253409
  9. Statenvoorstel (bijlage 6) Zeeland Refinery - Ontwerp-Milieuprogramma 2023-2027 - 253409
  10. Statenvoorstel (bijlage 7) ZMF - Ontwerp Milieuprogramma 2023-2027 - 253409
  11. Statenvoorstel (bijlage 8) VNO NCW Brabant Zeeland - Ontwerp Milieuprogramma 2023-2027 - 253409
  12. Statenvoorstel (bijlage 9) Trinseo Zeeland Refinery - Dow- Ontwerp-Milieuprogramma - 253409
  13. Statenvoorstel (bijlage 10) LSNED Leidingenstraat Nederland - Reactie op het ontwerp MIlieuprogramma 2023-2027 van provincie Zeeland - 253409
  14. Statenvoorstel (bijlage 11) Cargill Milieuprogramma 2023-2027 - 253409
  15. Statenvoorstel (bijlage 12) Evos - Ontwerp-Milieuprogramma 2023-2027 - 253409
  16. Brief GS van 21 december 2022 over Milieuprogramma 2022-2026 - 253409
  17. technische vragen PvdA en beantwoording OKTOBER 2022
  18. Vragen D66 en beantwoording (agendapunt 5) SV Milieuprogramma 2023-2027 -253409
  19. Vragen GL en beantwoording (agendapunt 5) SV Milieuprogramma 2023-2027 -253409
  20. Vragen PvdD en beantwoording (agendapunt 5) SV Milieuprogramma 2023-2027 -253409
 6. Statenvoorstel voordracht nieuwe voorzitter CRO luchthaven Midden-Zeeland - 248426
  1. Statenvoorstel voordracht nieuwe voorzitter CRO luchthaven Midden-Zeeland - 248426
  2. Statenvoorstel (bijlage 1) - Brief CRO voordracht voorzitter CRO - 248426
  3. Statenvoorstel (bijlage 2) - benoemingsprocedure voorzitter CRO vliegveld Midden Zeeland - 248426
  4. Brief GS van 13 december 2022 over voordracht voorzitterschap CRO (Luchthaven Midden Zeeland - 248426
 7. Brief GS van 8 november 2022 over eindrapport onderzoek Kanaalzone en vervolg - 230904
  1. Brief GS van 8 november 2022 over eindrapport onderzoek Kanaalzone en vervolg - 230904
  2. Brief GS (bijlage 1) van 8 november 2022 over adviesrapport onderzoek beleving Kanaalzone - 230904
  3. Brief GS (bijlage 2) tabel vervolg acties kanaalzone - 230904
  4. Vragen D66 en antwoorden over onderzoek Kanaalzone en vervolg - 230904
  5. Vragen PvdA en antwoorden over onderzoek Kanaalzone en vervolg - 230904
 8. Brief GS van 8 november 2022 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over aug. sept. okt. 2022 - 229847
  1. Brief GS van 8 november 2022 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over aug. sept. okt. 2022 - 229847
  2. Brief GS (bijlage 1) van 8 november 2022 over risicoparagraaf over aug. sept. okt. 2022 - 229847
  3. Brief GS (bijlage 3)van 8 november 2022 over voortgangsrapportage Waterdunen over aug. sept.okt. 2022 - 229847
  4. Brief GS (bijlage 5) van 8 november 2022 over voortgangsrapportage Natuurpakket Westerschelde (NPW) - over aug. sept. okt. 2022 - 229847
  5. Brief GS (bijlage 2) van 8 november 2022 over voortgangsrapportage Zanddijk aug. sept. okt. 2022 - 229847
  6. Brief GS (bijlage 4) van 8 november 2022 over voortgangsrapportage traverse Kapellebrug over aug. sept. okt. 2022 - 229847
  7. Vragen D66 en beantwoording over voortgangsrapportages grote projecten - 229847
  8. Vragen VVD en antwoorden over voortgangsrapportages grote projecten - 229847
  9. Vragen (VVD) en beantwoording (agendapunt 8) - voortgangsrapportage grote projecten aug-okt. 2022 - 229847
 9. Antwoorden Statenvragen - CDA - Zorgen toekomst zeegroentensnijders - 306 - 184142
  1. Antwoorden Statenvragen - CDA - Zorgen toekomst zeegroentensnijders - aanvullende vragen - 321 - 184142
  2. Brief (afschrift) college B en W Tholen aan GS van 11 oktober 2022 op besluit provincie zeegroente - 218363
  1. Antwoorden Statenvragen - CDA - Zorgen toekomst zeegroentensnijders - 306 - 184142
  2. Vragen VVD en antwoorden over snijden zeegroenten - 184142
  3. Vragen D66 en antwoorden over snijden zeegroenten - 184142
  4. Bijlage rapport Bureau Waardenburg, passende beoordeling snijden zeegroenten ... in provincie Zeeland - 184142
  5. Vragen VVD en beantwoording (agendapunt 9) - zeegroenten snijden - 184142 - AP
 10. Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van 2 december 2022 met bijlagen
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Ruimte 2 december 2022
  2. Besluitenlijst (bijlage 1 - Brief GS van 1 november 2022 over actualisatie schelpdierbeleid 2023-2032)
  3. Besluitenlijst (bijlage - 20220905 Definitief concept actualisatie schelpdierbeleid innovatierichtlijn)
 11. Toezeggingenlijst - 243120
  1. Brief ZMf van 24 november 2022 over reactie op amendement omgevingsverordening Zeeland – uitbreiding kleinschalig kamperen - 239286
   1. Brief ZMf van 24 november 2022 over reactie op amendement omgevingsverordening Zeeland - uitbreiding kleinschalig kamperen - 239286
   2. Vragen PvdA en bentwoording (agendapunt 11.1) - nav brief ZMf reactie amendement Omgevingsverordening -kleinschalig kamperen - 239286
  2. Brief GS van 15 november 2022 over Natura 2000 beheerplannen en natuurdoelanalyses - 232818
   1. Brief GS van 15 november 2022 over Natura 2000 beheerplannen en natuurdoelanalyses - 232818
   2. Vragen PvdA en beantwoording (agendapunt 11.2) - brief GS N2000 beheerplannen en natuurdoelanalyses - 232818
  3. Brief GS van 22 december 2022 over wolf in Zeeland - 253607
   1. Brief GS van 22 december 2022 over wolf in Zeeland - 253607
   2. Brief GS (bijlage 1) Motie 14 herzien de wolf in Zeeland - 253607
   3. Brief GS (bijlage 2) - Brief Ministerie van Landvbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over appreciatie t.a.v. het standpunt namens de EU inzake het verdrag van Bern - 253607
  1. Toezeggingenlijst Ruimte, behandelen 20-1-2023 - 243120
 12. Volgende vergadering: 17 februari 2023, aanvang 09:00 uur
 13. Sluiting
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming
 15. E-mail burger van 10 december 2022 over het wolvenprobleem - 248327
  1. E-mail burger van 10 december 2022 over het wolvenprobleem - 248327
  2. E-mail burger (bijlage) van 10 december 2002 over het wolvenprobleem - 248327
 16. Brief GS van 6 december 2022 over Getij Grevelingen - 244901
  1. Brief GS van 6 december 2022 over Getij Grevelingen - 244901
  2. Brief GS (bijlage) brief Raden van Staten m.b.t. Getij Grevelingen november 2022 - 244901
 17. Brief GS van 24 november 2022 over traject totstandkoming Zeeuwse Woondeal - 237965
  1. Brief GS van 24 november 2022 over traject totstandkoming Zeeuwse Woondeal - 237965
 18. Brief GS van 20 december 2022 over werkplan 2023 DCMR - 253046
  1. Brief GS van 20 december 2022 over werkplan 2023 DCMR - 253046
  2. Brief GS (bijlage) Werkplan 2023 DCMR Milieudienst Rijnmond Provincie Zeeland - 253046
 19. Brief GS van 20 december 2022 over natuurdoelanalyses drie Natura 2000- gebieden - 253013
  1. Brief GS van 20 december 2022 over natuurdoelanalyses drie Natura 2000- gebieden - 253013
  2. Brief GS (bijlage 1) Natuurdoelanalyse Natura 2000-gebied Yerseke en Kapelse Moer - 253013
  3. Brief GS (bijlage 2) Natuurdoelanalyse 2022 Canisvliet - 253013
  4. Brief GS (bijlage 3) Natuurdoelanalyse 2022 Groote Gat - 253013
 20. Brief GS van 20 december 2022 over Realisatiestrategie Natuurnetwerk Zeeland - 252023
  1. Brief GS van 20 december 2022 over Realisatiestrategie Natuurnetwerk Zeeland - 252023
  2. Brief GS (bijlage) over Realisatiestrategie Natuurnetwerk Zeeland 2023-2027 - 252023
  3. Vragen VVD en beantwoording (agendapunt 106, tkn) - brief GS over realisatiestrategie NNZ - 252023 - AP
 21. Brief GS van 20 december 2022 over Hedwigepolder (Natuurpakket Westerschelde, NPW) - 253014
  1. Brief GS van 20 december 2022 over Hedwigepolder (Natuurpakket Westerschelde, NPW) - 253014
  2. Brief GS (bijlage) - Brief Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over bestuurlijk overleg 13 juli 2022 - 253014

Laatste wijziging 03-02-2023 23:05:23