Vergadering Commissie Strategische Opgaven 22 oktober 2021

Datum: 22 oktober 2021
Starttijd: 09:00
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
  1. Brief Stichting Zeeuws Platform Stralingsrisico van 18 oktober 2021 over ontwerp Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 - 100795
  2. Brief Vekabo van 20 oktober 2021 Inspraak op Zeeuwse Omgevingsvisie - 101162
  3. Brief Stichting Duinbehoud van 22 oktober 2021 Inspraak mbt antwoordnota Zeeuwse Omgevingsvisie - 101218
 4. Statenvoorstel Zeeuwse Omgevingsvisie - 97960
  1. Brief GS van 12 oktober 2021 Zeeuwse Omgevingsvisie - 99729
   1. Brief GS van 12 oktober 2021 Zeeuwse Omgevingsvisie - 99729
   2. Brief GS (bijlage) van 12 oktober 2021 aangevulde Antwoordnota Zeeuwse Omgevingsvisie - 99729
  2. Brief GS van 12 oktober 2021 over beantwoording vragen cie SO 24-9-21 - 99468
  1. Statenvoorstel Zeeuwse Omgevingsvisie - 97960
  2. Brief GS van 28 september 2021 met Statenvoorstel Zeeuwse Omgevingsvisie - 97960
  3. Brief GS (bijlage) van 28 september 2021 Deel A Zeeuwse Omgevingsvisie - 97960
  4. Brief GS (bijlage) van 28 september 2021 Deel B Zeeuwse Omgevingsvisie - 97960
  5. Brief GS (bijlage) van 28 september 2021 Antwoordnota Zeeuwse Omgevingsvisie - 97960
  6. Brief GS (bijlage) van 28 september 2021 MER Zeeuwse Omgevingsvisie - 97960
  7. Brief GS (bijlage) van 28 september 2021 Passende Beoordeling Zeeuwse Omgevingsvisie - 97960
  8. Brief GS (bijlage) van 28 september 2021 Advies commissie MER - 97960
  9. Brief GS (bijlage) van 28 september 2021 Reactie GS op advies Commissie MER - 97960
  10. Vragen GL en PvdD en antwoorden (agendapunt 4) Zeeuwse Omgevingsvisie 97960
 5. Toezeggingenlijst commissie Strategische Opgaven te behandelen in commissie Strategische Opgaven 22 oktober 2021
  1. Toezeggingenlijst commissie Strategische Opgaven te behandelen in commissie Strategische Opgaven 22 oktober 2021
 6. Besluitenlijst (concept) Commissie Strategische Opgaven 24 september 2021
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Strategische Opgaven 24 september 2021
 7. Volgende vergadering: 3 december 2021
 8. Sluiting
 9. Stukken ter kennisneming

Laatste wijziging 17-02-2022 17:33:22