Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
  1. Overige: Ontwerpwedstrijd Circulair Design’ van het Goese Lyceum
  2. Overige: Pich folder 'Circulair Design’ van het Goese Lyceum
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda - 17010839
  1. Agenda Statenvergadering 9 juni 2017 - 17010839
 4. Vaststellen notulen
  1. Notulen (concept) Statenvergadering 21 april 2017 - 17010820
 5. Ingekomen stukken
  1. Brief Aannemersbedrijf Van der Poel bv en Compagnie het Zout van 2 mei 2017 m.b.t. verhuurplicht - 17009372
   1. Brief (oplegnotitie) Aannemersbedrijf Van der Poel bv en Compagnie het Zout van 2 mei 2017 m.b.t. verhuurplicht (17009372) - 17011339
   2. Brief Aannemersbedrijf Van der Poel bv en Compagnie het Zout van 2 mei 2017 m.b.t. verhuurplicht, zonder persoonsgegevens - 17009372
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 18 april 2017 over statutenwijziging PZEM NV - 17007827
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 18 april 2017 over statutenwijziging PZEM NV - 17009948
   2. Brief GS van 18 april 2017 over statutenwijziging PZEM NV - 17007827
  2. Brief GS van 9 mei 2017 over Zeeuws Open Huis - 17009451
   1. Brief (oplegnotitie) van 9 mei 2017 over Zeeuws Open huis (17009451) - 17012154
   2. Brief GS van 9 mei 2017 over Zeeuws Open Huis - 17009451
   3. E-mail projectleider ZOH van 6 juni 2017 met vraag voor 9 juni aanmelden als gastheer of gastvrouw voor Zeeuws open huis - 17012487
  3. Brief GS van 18 april 2017 over concept begroting RUD Zeeland 2018 - 17008505
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 18 april 2017 over concept begroting RUD Zeeland 2018 (17008505) - 17009813
   2. Brief GS van 18 april 2017 over concept begroting RUD Zeeland 2018 - 17008505
  4. Brief GS van 23 mei 2017 met afschrift brief min. EZ aan Tennet m.b.t. opdracht bestaande 380kV hoogspanningsverbinding te verkabelen nabij Krabbendijke - 17010268
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 23 mei 2017 met afschrift brief min. EZ aan Tennet over opdracht bestaande 380kV hoogspanningsverbinding te verkabelen nabij Krabbendijke - 17011613
   2. Brief GS van 23 mei 2017 met afschrift brief min. EZ aan Tennet over opdracht bestaande 380kV hoogspanningsverbinding te verkabelen nabij Krabbendijke - 17010268
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel Project N62 Tractaatweg eerste voortgangsrapportage - DIO-135
   1. Brief GS (17010244) en Statenvoorstel (DIO-135) (oplegnotitie) projecten N62 - 17012165
   2. Statenvoorstel Project N62 Tractaatweg eerste voortgangsrapportage - DIO-135
  2. Statenvoorstel Project N62 Sloeweg (fase 2) overeenkomst van opdracht tussen Provincie Zeeland en de Tractaatweg BV vertrouwelijk ter kennisname-inzage - DIO-134
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) bekrachtiging geheimhouding - DIO-134
   2. Statenvoorstel Project N62 Sloeweg (fase 2) overeenkomst van opdracht tussen provincie Zeeland en de Tractaatweg BV vertrouwelijk ter kennisname-inzage - DIO-134
  3. Statenvoorstel 3e wijziging begroting 2017 Provincie Zeeland - DIO-131
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) 3e begrotingswijziging 2017 (DIO-131) - 17010070
   2. Statenvoorstel 3e wijziging begroting 2017 provincie Zeeland - DIO-131
  4. Statenvoorstel Investeringskrediet verbouw gebouw G (De Librije) - DIO-128
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Investeringskrediet verbouwing gebouw G (DIO-128) - 17010045
   2. Statenvoorstel Investeringskrediet verbouw gebouw G ( De Librije) - DIO-128
  5. Statenvoorstel bekrachtiging geheimhouding bijlagen GS-brief - DIO-132
  6. Statenvoorstel lidmaatschap Statenlidnu (17011960) - SGR-34
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Collectief lidmaatschap vereniging Statenlidnu (SGR-34) - 17012140
   2. Statenvoorstel lidmaatschap Statenlidnu (17011960) - SGR-34
   3. Brief (bijlage bij statenvoorstel SGR-34) Statenlidnu voorzitter PS - 17012942
  7. Statenvoorstel 4e wijziging begroting 2017 Provincie Zeeland - DIO-138
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) 4e begrotingswijziging 2017 (DIO-138) - 17011216
   2. Statenvoorstel 4e wijziging begroting 2017 Provincie Zeeland - DIO-138
   1. Brief GS van 7 juni 2017 (17012352) met Statenvoorstel bekrachtiging geheimhouding Thermphos - financiële verantwoording uitgaven VCB t.e.m. april 2017 - ONTW-144
   1. Statenvoorstel Geheimhouding jaarstukken 2016 - DIO-146
 8. Voorstellen
  1. Statenvoorstel Thermphos - DIP-137
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Thermphos (DIP-137) - 17010846
   2. Statenvoorstel Thermphos - DIP-137
   3. Motie D66 over Commissariaat VCB (Aangenomen) - 17012783
   4. Motie PVV over uitnodiging Eurocommissaris Handel omtrent dossier Thermphos (Ingetrokken) - 17012781
  2. Brief GS van 18 april 2017 over verkoop Netwerkgroep DNWG (PZEM NV) - 17007828
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 18 april 2017 over verkoop Netwerkgroep DNWG (PZEM NV) - 17009887
   2. Brief GS van 18 april 2017 over verkoop Netwerkgroep DNWG (PZEM NV) - 17007828
   3. Overige: Bijlage 3 bestuurlijk traject herstructurering PZEM
   4. Overige: Verkoopdocumentatie DNWG
   5. Overige: Notitie RvB en RvC PZEM aan aandeelhouders over verkoop ZNH (INFRA en Enduris)
   6. Overige: presentatie Informatiebijeenkomst aandeelhouders PZEM mei 2017 (openbare versie)
   7. Motie D66, SGP, CDA, VVD, PVV en CU over wensen n.a.v. het voorstel verkoop DNWG (Aangenomen) - 17012788
   8. Motie GL over onderzoek nieuwe Zeeuwse Energie Maatschappij (Ingetrokken) - 17012793
   9. Motie GL over veiligstelling restant innovatiefonds Borssele-convenant (Verworpen) - 17012794
   10. Motie GL over wens verhangen Evides-aandelen (Verworpen) - 17012795
  3. Statenvoorstel Verbod varend ontgassen opnemen in de Provinciale milieuverordening (PMV) - DIO-123
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie na ciebehandeling 12 mei) Verbod varend ontgassen (DIO-123) - 17012184
   2. Statenvoorstel Verbod op varend ontgassen opnemen in de Provinciale Milieuverordening (PMV) - DIO-123
   3. Motie SP behorende bij Statenvoorstel Verbod op varend ontgassen (DIO-123) (Aangenomen) - 17012812
   4. Motie SGP, CDA, CU, VVD en PVV over Inspanning tot realisatie ontgassingsinstallatie (Aangenomen) - 17012823
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. Motie CDA, PVV, 50PLUS, PvZ, ZL, PvdA en D66 over subsidieverstrekking pont Sluiskil, gewijzigd (Aangenomen) - 17012832
 11. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 12. Sluiting
 13. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 9 juni 2017
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming
 15. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoord statenvragen van GL over bomenkap abelen Vogeldijk - 170
  2. Antwoorden statenvragen GL over ZMf en visie op Deltawateren - 171
  3. Antwoorden statenvragen GL over Bomenkap Prooijenseweg Middelburg in broedseizoen - 172
  4. Antwoorden statenvragen CDA over Krapte op de Zeeuwse arbeidsmarkt - 173
  5. Antwoorden statenvragen GL over Werkzaamheden spoor - 174
  6. Antwoorden statenvragen SP over plan Brouwershaven - 175
  7. Antwoorden statenvragen 50PLUS over elektrisch vissen / Pulskorvissen - 176
  8. Antwoorden statenvragen PVV over toenemende drugscriminaliteit in Zeeland - 177
  9. Antwoorden statenvragen SP over knelpunten Campus Zeeland - 178
 16. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:57