Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op 26 oktober 2018
  1. Besluitenlijst (concept) PS 26 oktober 2018 - 18927158
  1. Benoeming en beëdiging nieuw Statenlid
 5. Ingekomen stukken
  1. E-mail van een burger van 26 oktober 2018 over studentensteden - 18927122
   1. E-mail van een burger van 26 oktober 2018 over studentensteden - 18927123
   2. E-mail van een burger van 26 oktober 2018 over studentensteden - 18927122
   1. E-mail Tuinderij Hoogendoorn B.V. van 30 oktober 2018 over Biovergister Bathpolder met reactie op brief gemeente, met bijlagen - 18927775
    1. E-mail (oplegnotitie) Tuinderij Hoogendoorn B.V. van 30 oktober 2018 over Biovergister Bathpolder met reactie op brief gemeente, met bijlagen (18927775) - 18928362
    2. E-mail Tuinderij Hoogendoorn B.V. van 30 oktober 2018 over Biovergister Bathpolder met reactie op brief gemeente, met bijlagen - 18927775
   1. E-mail Adviesgroep Borm en Huijgens van 30 oktober 2018 over Klimaatbestendigheid van Zeeland, met bijlagen - 18927780
    1. E-mail (oplegnotitie) Adviesgroep Borm en Huijgens van 30 oktober 2018 over Klimaatbestendigheid van Zeeland, met bijlagen (18927780) - 18928372
    2. E-mail Adviesgroep Borm en Huijgens over Klimaatbestendigheid van Zeeland, met bijlagen - 18927780
   1. E-mail Interjensen BV van 31 oktober 2018 over Green Deal 54 - PS Zeeland - De Rijksoverheid, Groene Poort project - 18927477
    1. E-mail (oplegnotitie) Interjensen B.V. van 31 oktober 2018 over Green Deal 54 - PS Zeeland - De Rijksoverheid, Groene Poort project (18927477) - 18928375
    2. E-mail Interjensen BV van 31 oktober 2018 over Green Deal 54 - PS Zeeland - De Rijksoverheid, Groene Poort project - 18927477
   1. E-mail Interjensen BV van 5 november 2018 m.b.t. EU-verordening en mest(co)vergistingsinstallatie GGR, met bijlage - 18928311
    1. E-mail (oplegnotitie) Interjensen B.V. van 5 november 2018 m.b.t. EU-verordening en mest(co)vergistingsinstallatie GGR, met bijlage (18928311) - 18928383
    2. E-mail Interjensen BV van 5 november 2018 m.b.t. EU-verordening en mest(co)vergistingsinstallatie GGR, met bijlage - 18928311
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 30 oktober 2018 met beantwoording vragen Begroting 2019, Najaarsnota 2018 en errata begrotingsboek 2019 - 18926311
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 30 oktober met beantwoording vragen Begroting 2019, Najaarsnota 2018 en errata begrotingsboek 2019 (18926311) - 18928413
   2. Brief GS van 30 oktober 2018 over Beantwoording vragen begroting 2019 en najaarsnota 2018 en errata begrotingsboek 2019 - 18926311
   3. Brief GS (Bijlage) - totaaloverzicht beantwoording vragen begroting 2019 - 18927412
   4. Brief GS (Bijlage) - Errata begroting 2019 Provincie Zeeland - 18927413
   1. Brief GS van 30 oktober 2018 over stand van zaken grote wegenprojecten, Midden Zeeland route, Zanddijk, N290 Terneuzen-Terhole, N62 en N254 Bernhardweg - 18926334
    1. Brief GS (oplegnotitie) van 30 oktober 2018 over stand van zaken grote wegenprojecten, Midden Zeeland route, Zanddijk, N290 Terneuzen-Terhole, N62 en N254 Bernhardweg (18926334) - 18928179
    2. Brief GS van 30 oktober 2018 over stand van zaken grote wegenprojecten, Midden Zeeland route, Zanddijk, N290 Terneuzen-Terhole, N62 en N254 Bernhardweg - OUD
    3. Publicatie - Rapport Verkenning haalbaarheid verbreding N254 - 18927215
   1. Brief GS van 6 november 2018 over Beantwoording technische vragen begroting 2019 en najaarsnota 2018 - 18927687
    1. Brief GS (oplegnotitie) van 6 november 2018 over Beantwoording technische vragen begroting en najaarsnota 2018 - 18928610
    2. Brief GS van 6 november 2018 over Beantwoording technische vragen begroting 2019 en najaarsnota 2018 - 18927687
 7. Behandelstukken
   1. Statenvoorstel Wijziging samenstelling commissie Integriteit - 18928600
    1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Wijziging samenstelling commissie Integriteit (18928600) - 18928743
    2. Statenvoorstel Wijziging samenstelling commissie Integriteit - 18928600
  1. Brief GS van 25 september 2018 met Begroting 2019, Najaarsnota 2018 en Begroting Provinciaal Fonds Nazorg Stortplaatsen 2019 -18923999
   1. Ingediende Moties
    1. Motie 1 - 50PLUS over gratis bus voor 65+, verworpen - 18928876
    2. Motie 2 - 50PLUS over Werkgroep Gezondheidszorg, verworpen - 18928877
    3. Motie 3 (nieuw) - PvdA, 50PLUS, GL, D66 en SP over Wonen, verworpen - 18928878
    4. Motie 4 - PvdA, D66, GL, CDA, 50PLUS, SGP en VVD over Oosterschelde, aangenomen - 18928879
    5. Motie 5 (nieuw) - PvdA, GL. D66 en SP over Cultuurbus, ingetrokken - 18928880
    6. Motie 6 - D66 over Provinciale regie elektrische laadinfrastructuur, verworpen - 18928881
    7. Motie 7 - D66, GL en PvdA over Begroting 2019 lees- en hoorbaar voor iedereen, verworpen - 18928882
    8. Motie 8, gewijzigd - VVD, PVV, 50PLUS, PvZ en ZL over verdubbeling Bernhardweg-west N254, verworpen - 18928883
    9. Motie 9 (nieuw) - SGP, CDA, PvdA Waterstof als energiedrager, aangenomen - 18928884
    10. Motie 10 - SGP over vrijwillige realisatie Natuurnetwerk Zeeland, ingetrokken - 18928885
    11. Motie 11 - SGP over Agro functionaris Zeeland, ingetrokken - 18928886
    12. Motie 12 - CDA, GL, SGP, VVD, PvdA, D66 over toegankelijke bushaltes, aangenomen - 18928887
    13. Motie 13 - CDA, PvdA, SGP en VVD over Westerscheldetunnel, aangenomen - 18928889
    14. Motie 14 - CDA, GL, SGP, GL, PvdA en CU over regeling zonnepanelen en asbestsanering, aangenomen - 18928890
   1. Brief GS (oplegnotitie) over Najaarsnota 2018, Begroting 2019 en Begroting Provinciaal Fonds Nazorg Stortplaatsen 2019, gewijzigd (18923999) - 18927364
   2. Brief GS van 25 september 2018 met Begroting 2019, Najaarsnota 2018 en Begroting Provinciaal Fonds Nazorg Stortplaatsen 2019 - 18923999
   3. Statenvoorstel Begroting 2019 - 18924200
   4. Publicatie - Begroting 2019 Provincie Zeeland met de wijzigingen - 18924201
   5. Statenvoorstel Najaarsnota 2018 - 18924192
   6. Publicatie - Najaarsnota 2018 - 18924193
   7. Statenvoorstel (Bijlage) Uitvoeringsstrategie Elektrotechnische Verkeersvoorzieningen 2019-2023 - 18924195
   8. Statenvoorstel (Bijlage) Uitvoeringsstrategie verhardingen 2019 - 2023 - 18924196
   9. Statenvoorstel (Bijlage) Uitvoeringstrategie Droge kunstwerken 2019 - 2023 - 18924194
   10. Brief GS (Bijlage) - totaaloverzicht beantwoording vragen begroting 2019 - 18927412
   11. Statenvoorstel (oplegnotitie) Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen - 18925246
   12. Statenvoorstel Fonds Nazorgfonds Gesloten stortplaatsen Zeeland - 18924197
 8. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel Financieel overzicht Thermphos - Bekrachtiging geheimhouding - 18927357
  2. Brief GS van 30 oktober 2018 over 9e wijziging begroting 2018 en 1e wijziging begroting 2019 - 18926318
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) 9e wijziging begroting 2018 en 1e wijziging begroting 2019 (18926318) - 18928356
   2. Brief GS van 30 oktober 2018 over 9e wijziging begroting 2018 en 1e wijziging begroting 2019 - 18926318
   3. Statenvoorstel 9e wijziging begroting 2018 en 1e wijziging begroting 2019 - 18927445
   4. Statenvoorstel (bijlage 1) Memorie van toelichting 9e wijziging begroting 2018 - 18927447
   5. Statenvoorstel (bijlage 2) Recapitulatie 9e BWN 2018 - 18927448
   6. Statenvoostel (bijlage 3) Memorie van toelichting 1e BWN 2019 - 18927449
   7. Statenvoostel (bijlage 4) Recapitulatie 1e BWN 2019, gewijzigd per 04-11-2018 - 18927450
  3. Brief GS van 30 oktober 2018 over Statenvoorstel Wijziging Financiële verordening Provincie Zeeland 2017 - 18926317
   1. Brief GS van 30 oktober 2018 over Statenvoorstel Wijziging Financiele verordening Provincie Zeeland 2017 - 18926317
   2. Statenvoorstel Wijziging Financiële verordening Provincie Zeeland 2017 - 18927455
   1. Statenvoorstel Projecten N62 Tractaatweg en N62 Sloeweg (fase 2) voortgangsrapportages derde kwartaal 2018 - Bekrachtiging geheimhouding - 18928393
    1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Projecten N62 Tractaatweg en N62 Sloeweg (fase 2) voortgangsrapportages derde kwartaal 2018 - 18928468
    2. Statenvoorstel Projecten N62 Tractaatweg en N62 Sloeweg (fase 2) voortgangsrapportages derde kwartaal 2018 - Bekrachtiging geheimhouding - 18928393
   1. Statenvoorstel Bekrachtigen geheimhouding GREX Waterdunen - 18927717
    1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Bekrachtiging geheimhouding GREX Waterdunen (18927717) - 18928736
    2. Brief GS over statenvoorstel Bekrachtigen geheimhouding GREX Waterdunen - 18927713
    3. Statenvoorstel Waterdunen GREX 2019, bekrachtigen geheim houding - 18927717
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
 11. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 12. Sluiting
 13. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 9 november 2018
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming
 15. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden statenvragen van CDA over Proefproject Hyperloop naar Zeeland - 274
  2. Antwoorden statenvragen van GL over Instandhouding diversiteit aanbod recreatieverblijven - 275
 16. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen
  1. Brief GS van 30 oktober 2018 over verdaging beantwoording statenvragen van J.L. de Visser en J. van de Velde (SGP) - 18926315

Laatste wijziging 18-04-2020 10:30:58