Wat wel en niet mag rondom de provinciale wegen staat in de Omgevingsverordening Zeeland. Voor sommige zaken kunt u een ontheffing aanvragen.

De Provincie beheert de provinciale wegen en bermen. Op en langs de wegen mogen niet zomaar borden, kabels, leidingen of kraampjes geplaatst of aangebracht worden. Dat geldt ook voor het aanbrengen, snoeien en verwijderen van beplanting. Wat wel en niet mag rondom de provinciale wegen staat in de Omgevingsverordening Zeeland. Voor sommige zaken kunt u een ontheffing aanvragen. Voor meer informatie en het aanvragen van een ontheffing kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen.

Kanaal door Walcheren

Het Kanaal door Walcheren is een vaarweg die wordt beheerd door de Provincie. Voor het gebruik van het Kanaal zijn een aantal regels vastgelegd in de Omgevingsverordening.

Op, langs, in of onder deze vaarweg mogen bijvoorbeeld niet zomaar activiteiten plaatsvinden, zoals het aanbrengen van borden, kabels, leidingen of constructies. Voor dit soort zaken dient u een ontheffing bij ons aan te vragen. Ook zijn er regels voor de afmetingen van schepen die het Kanaal willen passeren.

Contact

Secretariaat Beheer en Onderhoud
+31 118 631530

Informatie en ontheffingen Kanaal door Walcheren
Leo van Driel
+31 118 412840
l.v.driel@zeeland.nl