De Provincie beheert provinciale wegen en bermen en de vaarweg het Kanaal door Walcheren. Wat wel en niet mag rondom de provinciale wegen en deze vaarweg staat in de Omgevingsverordening Zeeland.

Op en langs de wegen mogen niet zomaar borden, kabels, leidingen of kraampjes geplaatst of aangebracht worden. Dat geldt ook voor het aanbrengen, snoeien en verwijderen van beplanting. Voor sommige zaken kunt u een ontheffing aanvragen.

Kanaal door Walcheren

Het Kanaal door Walcheren is een vaarweg die wordt beheerd door de Provincie. Voor het gebruik van het Kanaal zijn er regels vastgelegd in de Omgevingsverordening Zeeland en moet een ontheffing worden aangevraagd.

Op, langs, in of onder deze vaarweg mogen bijvoorbeeld niet zomaar borden, kabels, leidingen of constructies geplaatst of aangebracht worden. Ook zijn er regels voor de afmetingen van schepen die het Kanaal willen passeren.

Ontheffingen/vergunningen

Ontheffing gebruik Kanaal door Walcheren aanvragen? Mail naar ontheffingkdw@zeeland.nl.

Vergunning gebruik provinciale wegen aanvragen? Mail naar meldingklachtinfrastructuur@zeeland.nl.

Contact

Voor andere vragen, meldingen, klachten over (vaar)wegen gebruikt u ons digitaal formulier om een melding te doen of mailt u naar meldingklachtinfrastructuur@zeeland.nl.