Wegen en vaarwegen

De Provincie beheert provinciale wegen en bermen en de vaarweg het Kanaal door Walcheren. Wat wel en niet mag rondom de provinciale wegen en deze vaarweg staat in de Omgevingsverordening Zeeland.

Op en langs de wegen mogen niet zomaar borden, kabels, leidingen of kraampjes geplaatst of aangebracht worden. Dat geldt ook voor het aanbrengen, snoeien en verwijderen van beplanting. Voor sommige zaken kunt u een ontheffing aanvragen. Dit betekent dat u toestemming krijgt voor uw activiteit.

Kanaal door Walcheren

Het Kanaal door Walcheren is een vaarweg die wordt beheerd door de Provincie. Voor het gebruik van het Kanaal zijn er regels vastgelegd in de Omgevingsverordening Zeeland.

Op, langs, in of onder deze vaarweg mogen bijvoorbeeld niet zomaar borden, kabels, leidingen of constructies geplaatst of aangebracht worden. Hiervoor heeft u toestemming nodig. Ook zijn er regels voor de afmetingen van schepen die het Kanaal willen passeren.

Toestemming en vergunningen

Wilt u toestemming aanvragen voor het van het gebruik Kanaal door Walcheren? Stuur een e-mail naar ontheffingkdw@zeeland.nl.

Wilt u een vergunning aanvragen voor het gebruik van provinciale wegen? Stuur een e-mail naar meldingklachtinfrastructuur@zeeland.nl.

Contact

Voor andere vragen, meldingen, klachten over (vaar)wegen gebruikt u ons digitaal formulier om een melding te doen of mailt u naar meldingklachtinfrastructuur@zeeland.nl.