Landschapsbescherming

In de Omgevingsverordening staan verboden op borden, vlaggen, informatiezuilen, spandoeken en andere (reclame)uitingen om het Zeeuwse landschap te beschermen. 

Bord

De Omgevingsverordening Zeeland geldt buiten de bebouwde kom, maar niet op bedrijventerreinen. Binnen de bebouwde kom gelden de regels van de gemeente waar u een activiteit wilt uitvoeren. In afdeling 8.3 (artikelen 8.5 tot en met 8.9) leest u waar wel borden, vlaggen, informatiezuilen en spandoeken geplaats mogen worden.

Toestemming

Voldoet een bord aan de genoemde vrijstellingen, dan heeft u geen toestemming nodig. Voor verwijsborden naar toeristische bestemmingen heeft u wel toestemming nodig. In de artikelen 8.5 tot en met 8.9 staan ook de voorwaarden genoemd waaraan borden, vlaggen, informatiezuilen en spandoeken moeten voldoen. Denk aan het aantal borden, de maximale afmeting of plaats van een bord. U moet altijd toestemming vragen aan de eigenaar van de grond waar u het bord wilt plaatsen.

Het kan verplicht zijn om toestemming te vragen om verwijsborden naar een toeristische bestemming te plaatsen. Alleen doelen voor toerisme en ontspanning komen in aanmerking voor verwijsborden. U kunt toestemming vragen om langs provinciale wegen verwijsborden te plaatsen. In het hoofdstuk Wegen en vaarwegen staan de voorwaarden waaraan bewegwijzering moet voldoen.

Handhaving

De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) controleert de uitvoering van de Omgevingsverordening Zeeland. U kunt de afdeling bereiken via lsv@rud-zeeland.nl.

Contact

Kees van der Vlugt
+31 6 55484501
c.vander.vlugt@zeeland.nl
 

Voorwaarden toeristische bewegwijzering langs provinciale wegen

Roeland Alders
+31 118 631059
rm.alders@zeeland.nl