Uitslag verkiezingen Provinciale Staten

De leden van de provinciale staten worden eenmaal in de vier jaar rechtstreeks gekozen. In Zeeland zijn er 39 zetels te verdelen en deden er 13 politieke partijen mee aan de verkiezingen op 20 maart 2019. Inmiddels zijn er 15 politieke partijen in de Staten vertegenwoordigd.

De leden van Provinciale Staten kiezen ook de leden van de Eerste Kamer.

Nederland telt twaalf provincies. In de Grondwet is bepaald dat het hoogste gezag in de provincies ligt bij de provinciale staten. Een bijzondere bevoegdheid van de provinciale staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. Dit gebeurt binnen drie maanden na de verkiezingen voor de provinciale staten.

Op 15 maart 2023 vinden wederom de Provinciale Verkiezingen plaats.

Proces verbaal van de provinciale verkiezingen van 20 maart 2019