Uitslag verkiezingen Provinciale Staten

De leden van de Provinciale Staten worden een keer in de vier jaar rechtstreeks gekozen. In Zeeland zijn er 39 zetels beschikbaar en deden er 13 politieke partijen mee aan de verkiezingen op 20 maart 2019. Inmiddels zijn er 15 politieke partijen in de Staten vertegenwoordigd.

Nederland telt twaalf provincies. In de Grondwet staat dat het hoogste gezag in de provincies ligt bij de Provinciale Staten. Een bijzondere bevoegdheid van PS is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. Dit gebeurt binnen drie maanden na de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Op 15 maart 2023 vinden opnieuw de Provinciale Verkiezingen plaats.

Proces verbaal van de provinciale verkiezingen van 20 maart 2019