IN ZEELAND najaar 2022

‘In Zeeland’ is het gratis magazine van de Provincie Zeeland. Het verschijnt vier keer per jaar en wordt verstuurd aan lezers die zich hierop abonneren.

Meerdere magazines IN ZEELAND op de leestafel

Altijd open

En dan staan er opeens vijftien mensen op je werkkamer. Om een praatje te maken of om gewoon even rond te kijken. Sommige bezoekers willen alles weten over wat je nou eigenlijk doet als commissaris, anderen zijn geïnteresseerd in de kunst die er hangt en soms wil een kindje even in je stoel zitten… Het kon allemaal tijdens de Open Dag van de Provincie op 10 september.

Wat is het toch altijd geweldig, als de deuren van de Abdij in Middelburg voor iedereen opengaan. Dit keer was ervoor gekozen om onze Open Dag te laten samenvallen met Open Monumentendag. En ondanks de hoosbuien die tot een uur of half 2 vielen, kwamen er toch nog zo’n duizend mensen op af – meest Zeeuwen, een enkele buutendieker.

De vergaderingen van zijn zowel fysiek als digitaal te volgen maar het werk van de ambtenaren onttrekt zich veelal aan het zicht. Behalve tijdens onze Open Dag. Dan is er een markt waar je kunt zien, horen en beleven wat wij doen op het gebied van mobiliteit, natuur, wonen, energie, klimaat, infrastructuur, cultuur en meer. In gesprekken met de ambtenaren, Statenleden (over het functioneren van het provinciale parlement) en gedeputeerden (ook hun kamers waren open!) tonen de Zeeuwen zich nieuwsgierig en gaan ze graag het gesprek aan. En dat is precies waarom wij het doen. We laten graag zien waaraan wij werken, waarom beslissingen worden genomen en welke argumenten daarbij een rol hebben gespeeld.

Ik schrijf dit voorwoord een dag nadat de Koning in de Troonrede zijn zorg heeft uitgesproken over het tanende vertrouwen van de mensen in politiek en bestuur. Dat afnemende vertrouwen kan, ook in deze voor velen zo moeilijke tijden, alleen worden herwonnen door als vertegenwoordigers van het openbaar bestuur open en eerlijk te zijn. Door te staan voor onze keuzes en mensen te betrekken en mee te nemen bij het maken van die keuzes. Want alles wat we doen, moeten we kunnen uitleggen. Moet controleerbaar zijn. We kunnen het nooit iedereen naar de zin maken maar we kunnen er wel voor zorgen dat iedereen de keuzes begrijpt.

Van begrip naar vertrouwen. Van een dag open naar altijd open.

Han Polman

Commissaris van de Koning