Vergadering Commissie Economie 10 februari 2023

Datum: 10 februari 2023
Starttijd: 13:30
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 25 januari 2023 over Wensen en bedenkingenprocedure oprichting Zanddijk B.V - 269909
  1. Brief GS van 25 januari 2023 over Wensen en bedenkingenprocedure oprichting Zanddijk B.V - 269909
  2. Brief GS (bijlage - akte van oprichting) van 25 januari 2023 over Wensen en bedenkingenprocedure oprichting Zanddijk B.V - 269909
 6. Brief GS van 9 december 2022 over Kernenergie - 246839
  1. Brief GS van 9 december 2022 over Kernenergie - 246839
  2. Brief GS (Bijlage 1) - Brief EZK over uitwerking coalitieakkoord op het gebied van Kernenergie - 246839
  3. Brief GS (Bijlage) - Brief EZK (bijlage V) over uitwerking coalitieakkoord op het gebied van Kernenergie - Intentieverklaring bedrijfsduurverlenging Kerncentrale Borssele - 246839
  4. Brief GS (Bijlage) - Brief EZK (bijlage VI) over uitwerking coalitieakkoord op het gebied van Kernenergie - planningsanalyse - 246839
  5. Brief GS (Bijlage 2) - Brief I-W over nucleaire veiligheid bij de inzet nieuwe Kernenergie - 246839
  6. Vragen en antwoorden PvdA Brief Brief GS van 9 december 2022 over Kernenergie - 246839
  7. Vragen en antwoorden GroenLinks Brief Brief GS van 9 december 2022 over Kernenergie - 246839
 7. Brief GS van 8 november 2022 over indienen propositie Regio Deal - 229816
  1. Brief GS van 2 november 2022 over stand van zaken Regio Deal Zeeland in stroomversnelling 2.0 medio 2022 - 226157
   1. Brief GS van 2 november 2022 over stand van zaken Regio Deal Zeeland in stroomversnelling 2.0 medio 2022 - 226157
   2. Brief GS (bijlage 1) aan ministerie over voortgang Regio Deal Zeeland medio 2022 - 226157
   3. Brief GS (bijlage 2) behorend bij Brief aan ministerie voortgang regio deal Zeeland jul 2022 - 226157
   4. Vragen en antwoorden GroenLinks Brief GS van 2 november 2022 over stand van zaken Regio Deal Zeeland in stroomversnelling 2.0 medio 2022 - 226157
  1. Brief GS van 8 november 2022 over indienen propositie Regio Deal - 229816
  2. Brief GS (bijlage) van 8 november 2022 over REGIO DEAL - Op de grens van kracht en kwetsbaarheid naar noodzakelijke versterking van brede welvaart - 229816
  3. Vragen en antwoorden VVD Brief GS van 8 november 2022 over indienen propositie Regio Deal - 229816
 8. Brief GS van 20 december 2022 over Regiomarketing Zeeland - 253080
  1. Brief GS van 20 december 2022 over Regiomarketing Zeeland - 253080
  2. Vragen en antwoord SGP over Brief GS van 20 december 2022 over Regiomarketing Zeeland - 253080
  3. Bijlage vragen en antwoorden SGP: Beleidsregel sponsoring evenementen Zichtbaar Zeeland DEF 5-10
  4. Vragen en antwoorden D66 Brief GS van 20 december 2022 over Regiomarketing Zeeland - 253080
  5. Vragen en antwoorden PvdA Brief GS van 20 december 2022 over Regiomarketing Zeeland - 253080.
 9. Brief GS van 15 november 2022 over tandartsentekort in Zeeland - 232821
  1. Brief GS van 15 november 2022 over tandartsentekort in Zeeland - 232821
  2. Brief GS (bijlage) van 15 november 2022 over tandartsentekort in Zeeland, zaaknummer 98051 - 232821
 10. Brief GS van 13 december 2022 over informatiebrief aanbesteding busconcessie -248430
  1. Brief GS van 13 december 2022 over haalbaarheidsstudie busverbinding Gent-Terneuzen - 247931
   1. Brief GS van 13 december 2022 over haalbaarheidsstudie busverbinding Gent-Terneuzen - 247931
   2. Brief GS (bijlage) eindrapportage over haalbaarheidsonderzoek busverbinding Gent - Terneuzen - 247931
   3. Vragen en antwoorden PvdA Brief GS van 13 december 2022 over haalbaarheidsstudie busverbinding Gent-Terneuzen - 247931
   4. Vervolg Vragen en antwoorden PvdA over Brief GS van 13 december 2022 over haalbaarheidsstudie busverbinding Gent-Terneuzen - 247931.docx
   5. Vragen en antwoord VVD over Brief GS van 13 december 2022 over haalbaarheidsstudie busverbinding Gent-Terneuzen - 247931
   6. Vragen en antwoorden 50PLUS Brief GS van 13 december 2022 over haalbaarheidsstudie busverbinding Gent-Terneuzen - 247931
  1. Brief GS van 13 december 2022 over informatiebrief aanbesteding busconcessie -248430
  2. Vragen en antwoorden PvdA Brief GS van 13 december 2022 over informatiebrief aanbesteding busconcessie -248430
  3. Vervolg Vragen en antwoorden PvdA over Brief GS van 13 december 2022 over informatiebrief aanbesteding busconcessie -248430
  4. Vragen en antwoorden VVD over Brief GS van 13 december 2022 over informatiebrief aanbesteding busconcessie -248430
 11. Brief GS van 17 november 2022 over uitkomsten BO MIRT 2022 regio Zuidwest Nederland - 233972
  1. Brief GS van 17 november 2022 over uitkomsten BO MIRT 2022 regio Zuidwest Nederland - 233972
  2. Vragen VVD en antwoorden over Brief GS over uitkomsten BO MIRT 2022 regio Zuidwest Nederland - 233972
  3. Vragen CU en antwoorden over Brief GS over uitkomsten BO MIRT 2022 regio Zuidwest Nederland - 233972
 12. Brief GS van 20 december 2022 over onderzoek binnenvaart - 253015
  1. Brief GS van 20 december 2022 over onderzoek binnenvaart - 253015
 13. Concept besluitenlijst commissie Economie van 13 januari 2023
  1. (Concept) Besluitenlijst commissie Economie 13 januari 2023
 14. Bijgewerkte toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 17 januari 2023 over afdoening en voortgang moties en toezeggingen - 265421
   1. Brief GS van 17 januari 2023 over afdoening en voortgang moties en toezeggingen - 265421
   2. Brief GS (bijlage 1) over Provinciale Staten moties en toezeggingen - 265421
   3. Brief GS (bijlage 2) over Commissie Economie moties en toezeggingen - 265421
  2. Brief GS van 13 december 2022 over motie op de bres voor het MKB en Maatschappelijke organisaties - 248432
   1. Brief GS van 13 december 2022 over motie op de bres voor het MKB en Maatschappelijke organisaties - 248432
   2. Brief GS (bijlage 1) Motie 13 - 2e herziening - op de bres voor het MKB en maatschappelijke organisaties - 248432
   3. Brief GS (bijlage 2) beslisnota GS over overzicht aanpak energiearmoede - 248432
  3. Brief GS van 13 december 2022 over motie slimme mobiliteit - 248429
   1. Brief GS van 13 december 2022 over motie slimme mobiliteit - 248429
   2. Vragen VVD Brief GS van 13 december 2022 over motie slimme mobiliteit - 248429
  1. TOEZEGGINGENLIJST commissie Economie van 10 februari 2023
 15. Volgende vergadering: 26 mei 2023
 16. Sluiting
 17. Ingekomen stukken ter kennisneming
 18. Brief GS van 10 januari 2023 over Ontwerp Programma van Eisen busconcessie - 260735
  1. Brief GS van 10 januari 2023 over inzake ontwerp Programma van Eisen busconcessie - 260735
  2. Brief GS (bijlage 1) over ontwerp Programma van Eisen Openbaar vervoer per bus en auto provincie Zeeland 2025 - 260735
  3. Brief GS (bijlage 2) over Bijlagen bij Ontwerp Programma van Eisen busconcessie Zeeland 2025 - 260735
 19. Brief GS van 17 januari 2023 over Jongerenparlement 2022 - 264902
  1. Brief GS van 17 januari 2023 over Jongerenparlement 2022 - 264902
 20. Brief GS van 17 januari 2023 over Jaarboek Jouw Zeeland 2022-2023 - 264900
  1. Brief GS van 17 januari 2023 over Jaarboek Jouw Zeeland 2022-2023 - 264900
  2. Brief GS (bijlage) over Jaarboek Jouw Zeeland 2022-2023 - 264900
 21. Brief GS van 20 januari 2023 over Geschenkwoningen in Zeeland - 266972
  1. Brief GS van 20 januari 2023 over Geschenkwoningen in Zeeland - 266972
 22. Brief Stichting Caudicaria van 16 januari 2023 over project Zeilend met Romeinse vrachtvaarder naar London - 241103
  1. Brief Stichting Caudicaria van 16 januari 2023 over project Zeilend met Romeinse vrachtvaarder naar London - 241103
  2. Brief Stichting Caudicaria (bijlage) inspraakreactie met begroting - 241103
 23. Brief GS van 27 januari 2023 over uitvoering POP3 en NSP - 271329
  1. Brief GS van 27 januari 2023 over uitvoering POP3 en NSP - 271329
  2. Vragen en antwoorden PvdA Brief GS van 27 januari 2023 over uitvoering POP3 en NSP - 271329
 24. Brief Borsele tot de Kern van 13 januari 2023 over inspreken Commissie Economie - 274595
  1. Brief Borsele tot de Kern van 13 januari 2023 over inspreken Commissie Economie - 274595
  1. Brief burger van 30 januari 2023 over Wat is er precies aan de hand met ons milieu - 276976
   1. Brief burger van 30 januari 2023 over Wat is er precies aan de hand met ons milieu - 276976
   2. Brief burger (bijlage - presentatie) van 30 januari 2023 over Wat is er precies aan de hand met ons milieu - 276976
  1. Brief Stichting Borsele tot de Kern van 7 februari 2023 over Gevolgen van bouw twee nieuwe kerncentrales in onze provincie - 276912
   1. Brief Stichting Borsele tot de Kern van 7 februari 2023 over Gevolgen van bouw twee nieuwe kerncentrales in onze provincie - 276912
   2. Brief Stichting Borsele tot de Kern (bijlage - Brandbrief) van 7 februari 2023 over Gevolgen van bouw twee nieuwe kerncentrales in onze provincie - 276912
  1. Brief GS van 16 januari 2023 over Jaarplan 2023, begroting 2023, toelichting op begroting 2023 NV EIZ en begroting 2023 IFZ BV - 266841
   1. Brief GS van 16 januari 2023 over Jaarplan 2023, begroting 2023, toelichting op begroting 2023 NV EIZ en begroting 2023 IFZ BV - 266841
   2. Brief GS (bijlage 1) over Begroting en toelichting 2023 Investeringsfonds Zeeland BV - 266841
   3. Brief GS (bijlage 2) over Begroting 2023 Impuls - 266841
   4. Brief GS (bijlage 3) over Toelichting begroting 2023 Impuls Zeeland - 266841
   5. Brief GS (bijlage 4) Jaarplan 2023 Impuls Zeeland - 266841

Laatste wijziging 24-02-2023 23:20:54