Vergadering Commissie Economie 13 januari 2023

Datum: 13 januari 2023
Starttijd: 13:30
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 9 december 2022 over Kernenergie - 246839
  1. Brief GS van 9 december 2022 over Kernenergie - 246839
  2. Brief GS (Bijlage 1) - Brief EZK over uitwerking coalitieakkoord op het gebied van Kernenergie - 246839
  3. Brief GS (Bijlage) - Brief EZK (bijlage V) over uitwerking coalitieakkoord op het gebied van Kernenergie - Intentieverklaring bedrijfsduurverlenging Kerncentrale Borssele - 246839
  4. Brief GS (Bijlage) - Brief EZK (bijlage VI) over uitwerking coalitieakkoord op het gebied van Kernenergie - planningsanalyse - 246839
  5. Brief GS (Bijlage 2) - Brief I-W over nucleaire veiligheid bij de inzet nieuwe Kernenergie - 246839
  6. Vragen en antwoorden PvdA Brief Brief GS van 9 december 2022 over Kernenergie - 246839
  7. Vragen en antwoorden GroenLinks Brief Brief GS van 9 december 2022 over Kernenergie - 246839
 6. Brief GS van 4 november 2022 over Nationaal Strategisch Plan - Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vanaf 2023 - 228362
  1. Brief GS van 4 november 2022 over Nationaal Strategisch Plan - Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vanaf 2023 - 228362
  2. Vragen en antwoord PvdA over Brief GS van 4 november 2022 over Nationaal Strategisch Plan - Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vanaf 2023 - 228362
 7. Brief GS van 8 november 2022 over indienen propositie Regio Deal - 229816
   1. Brief GS van 2 november 2022 over stand van zaken Regio Deal Zeeland in stroomversnelling 2.0 medio 2022 - 226157
    1. Brief GS van 2 november 2022 over stand van zaken Regio Deal Zeeland in stroomversnelling 2.0 medio 2022 - 226157
    2. Brief GS (bijlage 1) aan ministerie over voortgang Regio Deal Zeeland medio 2022 - 226157
    3. Brief GS (bijlage 2) behorend bij Brief aan ministerie voortgang regio deal Zeeland jul 2022 - 226157
    4. Vragen en antwoorden GroenLinks Brief GS van 2 november 2022 over stand van zaken Regio Deal Zeeland in stroomversnelling 2.0 medio 2022 - 226157
  1. Brief GS van 8 november 2022 over indienen propositie Regio Deal - 229816
  2. Brief GS (bijlage) van 8 november 2022 over REGIO DEAL - Op de grens van kracht en kwetsbaarheid naar noodzakelijke versterking van brede welvaart - 229816
  3. Vragen en antwoorden VVD Brief GS van 8 november 2022 over indienen propositie Regio Deal - 229816
 8. Brief GS van 15 november 2022 over tandartsentekort in Zeeland - 232821
  1. Brief GS van 15 november 2022 over tandartsentekort in Zeeland - 232821
  2. Brief GS (bijlage) van 15 november 2022 over tandartsentekort in Zeeland, zaaknummer 98051 - 232821
 9. Concept besluitenlijst commissie Economie van 25 november 2022
  1. (concept) Besluitenlijst commissie Economie 25 november 2022
 10. Bijgewerkte toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 13 december 2022 over motie op de bres voor het MKB en Maatschappelijke organisaties - 248432
   1. Brief GS van 13 december 2022 over motie op de bres voor het MKB en Maatschappelijke organisaties - 248432
   2. Brief GS (bijlage 1) Motie 13 - 2e herziening - op de bres voor het MKB en maatschappelijke organisaties - 248432
   3. Brief GS (bijlage 2) beslisnota GS over overzicht aanpak energiearmoede - 248432
  2. Brief GS van 13 december 2022 over motie slimme mobiliteit - 248429
   1. Brief GS van 13 december 2022 over motie slimme mobiliteit - 248429
   2. Vragen VVD Brief GS van 13 december 2022 over motie slimme mobiliteit - 248429
  1. Toezeggingenlijst commissie Economie van 13 januari 2023
 11. Volgende vergadering: 10 februari 2023
 12. Sluiting
 13. Ingekomen stukken ter kennisneming
 14. Brief GS van 6 december 2022 over toekenningen subsidieregeling samen in Zee II - 244900
  1. Brief GS van 6 december 2022 over toekenningen subsidieregeling samen in Zee II - 244900
  2. Brief GS (bijlage) over lijst met toekenningen en korte toelichting - 244900
 15. E-mail Stichting Caudicaria van 30 november 2022 over project Zeilend met Romeinse vrachtvaarder naar London - 241103
  1. E-mail Stichting Caudicaria van 30 november 2022 over project Zeilend met Romeinse vrachtvaarder naar London - 241103
 16. E-mail Stichting Caudicaria van 7 december 2022 over verzoek voor inspreekmogelijkheid - 245134
  1. E-mail Stichting Caudicaria van 7 december 2022 over verzoek voor inspreekmogelijkheid - 245134
 17. Brief GS van 13 december 2022 over haalbaarheidsstudie busverbinding Gent-Terneuzen - 247931
  1. Brief GS van 13 december 2022 over haalbaarheidsstudie busverbinding Gent-Terneuzen - 247931
  2. Brief GS (bijlage) eindrapportage over haalbaarheidsonderzoek busverbinding Gent - Terneuzen - 247931
  3. Vragen en antwoorden PvdA Brief GS van 13 december 2022 over haalbaarheidsstudie busverbinding Gent-Terneuzen - 247931
  4. Vervolg Vragen en antwoorden PvdA over Brief GS van 13 december 2022 over haalbaarheidsstudie busverbinding Gent-Terneuzen - 247931.docx
  5. Vragen en antwoord VVD over Brief GS van 13 december 2022 over haalbaarheidsstudie busverbinding Gent-Terneuzen - 247931.docx
 18. Brief GS van 13 december 2022 over informatiebrief aanbesteding busconcessie -248430
  1. Brief GS van 13 december 2022 over informatiebrief aanbesteding busconcessie -248430
  2. Vragen en antwoorden PvdA Brief GS van 13 december 2022 over informatiebrief aanbesteding busconcessie -248430
  3. Vervolg Vragen en antwoorden PvdA over Brief GS van 13 december 2022 over informatiebrief aanbesteding busconcessie -248430
  4. Vragen en antwoorden VVD over Brief GS van 13 december 2022 over informatiebrief aanbesteding busconcessie -248430
 19. Brief GS van 22 november 2022 over Cluster Energiestrategie 2.0 - 236843
  1. Brief GS van 22 november 2022 over Cluster Energiestrategie 2.0 - 236843
  2. Brief GS (bijlage) van 22 november 2022 over Cluster Energie Strategie CES-rapport 2022 - 236843
 20. Brief GS van 6 december 2022 over beleidsplan Westerschelde Ferry B.V. 2023 - 244898
  1. Brief GS van 6 december 2022 over beleidsplan Westerschelde Ferry B.V. 2023 - 244898
  2. Brief GS (bijlage) Westerschelde Ferry B.V. beleidsplan 2023 - 244898
 21. Brief GS van 17 november 2022 over uitkomsten BO MIRT 2022 regio Zuidwest Nederland - 233972
  1. Vragen VVD en antwoorden over Brief GS over uitkomsten BO MIRT 2022 regio Zuidwest Nederland - 233972
  2. Brief GS van 17 november 2022 over uitkomsten BO MIRT 2022 regio Zuidwest Nederland - 233972
  3. Vragen CU en antwoorden over Brief GS over uitkomsten BO MIRT 2022 regio Zuidwest Nederland - 233972
 22. Brief GS van 20 december 2022 over ontwikkelagenda cultuurveld 2022-2024 uitvoeringsprogramma 2023 - 252490
  1. Brief GS van 20 december 2022 over ontwikkelagenda cultuurveld 2022-2024 uitvoeringsprogramma 2023 - 252490
  2. Brief GS (bijlage) ontwikkelagenda cultuurveld 2022-2024, uitvoeringsprogramma 2023 - 252490
  3. Vragen D66 en antwoorden over Brief GS van 20 december 2022 over ontwikkelagenda cultuurveld 2022-2024 uitvoeringsprogramma 2023 - 252490
 23. Brief GS van 20 december 2022 over onderzoek binnenvaart - 253015
  1. Brief GS van 20 december 2022 over onderzoek binnenvaart - 253015
 24. Brief GS van 20 december 2022 over Regiomarketing Zeeland - 253080
  1. Brief GS van 20 december 2022 over Regiomarketing Zeeland - 253080
  2. Vragen en antwoord SGP over Brief GS van 20 december 2022 over Regiomarketing Zeeland - 253080
  3. Bijlage vragen en antwoorden SGP: Beleidsregel sponsoring evenementen Zichtbaar Zeeland DEF 5-10

Laatste wijziging 27-01-2023 23:00:55