Vergadering Commissie Economie 22 april 2022

Datum: 22 april 2022
Starttijd: 14:00
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel Project N290 Traverse Kapellebrug definitief ontwerp-eindefasedocument-projectplan - 135634
  1. Statenvoorstel Afsluiten definitie- en ontwerpfase N290 Traverse Kapellebrug - 135634
  2. Statenvoorstel (bijlage - Projectplan) Afsluiten definitie- en ontwerpfase N290 Traverse Kapellebrug - 135634
  3. Statenvoorstel (bijlage - definitief ontwerp-blad 1) Afsluiten definitie- en ontwerpfase N290 Traverse Kapellebrug - 135634
  4. Statenvoorstel (bijlage - definitief ontwerp-blad 2) Afsluiten definitie- en ontwerpfase N290 Traverse Kapellebrug - 135634
  5. Statenvoorstel (bijlage - definitief ontwerp-blad 3) Afsluiten definitie- en ontwerpfase N290 Traverse Kapellebrug - 135634
  6. Statenvoorstel (bijlage - Toelichting op Ontwerp) Afsluiten definitie- en ontwerpfase N290 Traverse Kapellebrug - 135634.
  7. Statenvoorstel (bijlage - Eindfasedocument) Afsluiten definitie- en ontwerpfase N290 Traverse Kapellebrug - 135634
  8. Brief GS van 29 maart 2022 over N290 Traverse Kapellebrug - 135634
  9. Vragen en antwoorden FVD over Statenvoorstel Project N290 Traverse Kapellebrug definitief ontwerp-eindefasedocument-projectplan - 22 april 2022
  10. Vragen en antwoorden VVD over Statenvoorstel Project N290 Traverse Kapellebrug definitief ontwerp-eindefasedocument-projectplan - 22 april 2022
  11. Vragen en antwoorden 50Plus over Statenvoorstel Project N290 Traverse Kapellebrug definitief ontwerp-eindefasedocument-projectplan - 22 April 2022
 6. Brief GS van 15 maart 2002 over voortgangsrapportage Campus Zeeland 2021 - 129628
  1. Brief GS van 15 maart 2002 over voortgangsrapportage Campus Zeeland 2021 - 129628
  2. Brief GS (bijlage - voortgangsrapportage) van 15 maart 2002 over voortgangsrapportage Campus Zeeland 2021 - 129628
  3. Brief GS (bijlage - appendix) van 15 maart 2002 over voortgangsrapportage Campus Zeeland 2021 - 129628
  4. Vragen en antwoorden 50Plus over Brief GS van 15 maart 2002 over voortgangsrapportage Campus Zeeland 2021 - 129628
 7. Brief GS (bijlage - startnotitie) van 15 februari 2022 over afdoening en voortgang toezeggingen en moties - 119693
  1. Brief GS (bijlage - startnotitie) van 15 februari 2022 over afdoening en voortgang toezeggingen en moties - 119693.
 8. Brief GS van 29 maart 2022 over Stand van zaken RES 1.0 en procesvoorstel aanpak RES 2.0 - 135623
  1. Brief GS van 29 maart 2022 over Stand van zaken RES 1.0 en procesvoorstel aanpak RES 2.0 - 135623
  2. Brief GS (bijlage - Procesvoorstel) van 29 maart 2022 over Stand van zaken RES 1.0 en procesvoorstel aanpak RES 2.0 - 135623
  3. Brief GS (bijlage - aanvullende informatie) van 29 maart 2022 over Stand van zaken RES 1.0 en procesvoorstel aanpak RES 2.0 - 135623.
  4. Brief GS (bijlage - Jaarrapportage 2021) van 29 maart 2022 over Stand van zaken RES 1.0 en procesvoorstel aanpak RES 2.0 - 135623
  5. Vragen en antwoorden VVD over Brief GS van 29 maart 2022 over Stand van zaken RES 1.0 en procesvoorstel aanpak RES 2.0 - 135623
  6. Vragen en antwoorden PvdA over Brief GS van 29 maart 2022 over Stand van zaken RES 1.0 en procesvoorstel aanpak RES 2.0 - 135623
 9. Concept besluitenlijst commissie Economie van 11 maart 2022
  1. Besluitenlijst (concept) Economie 11 maart 2022
 10. Bijgewerkte toezeggingenlijst
  1. TOEZEGGINGENLIJST commissie Economie 22 april 2022
 11. Volgende vergadering: 3 juni 2022
 12. Sluiting
 13. Ingekomen stukken ter kennisneming
 14. Brief GS van 15 maart 2022 over Werkplan ROVZ 2022 en activiteitenoverzicht 2021 - 129634
  1. Brief GS van 15 maart 2022 over Werkplan ROVZ 2022 en activiteitenoverzicht 2021 - 129634
  2. Brief GS (bijlage - werkplan) van 15 maart 2022 over Werkplan ROVZ 2022 en activiteitenoverzicht 2021 - 129634
  3. Brief GS (bijlage - activiteitenoverzicht) van 15 maart 2022 over Werkplan ROVZ 2022 en activiteitenoverzicht 2021 - 129634
 15. Brief GS van 15 maart 2022 over informeren over onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) III - 129642
  1. Brief GS van 15 maart 2022 over informeren over onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) III - 129642
  2. Brief GS (bijlage - brief aan Minister LNV) van 15 maart 2022 over informeren over onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) III - 129642.pdf
  3. Brief GS (bijlage- brief LNV) van 15 maart 2022 over informeren over onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) III - 129642 - AVG-AP.pdf
 16. Brief Anti Discriminatie Bureau Zeeland van 17 maart 2022 met Jaarverslag 2021 - 130518
  1. Brief Anti Discriminatie Bureau Zeeland van 17 maart 2022 met Jaarverslag 2021 - 130518
 17. E-mail van 21 maart 2022 van burger over Vraag om klimaatbeleid 22 maart 2022 Wereldwaterdag in de Provincies - 133355
  1. E-mail van 21 maart 2022 van burger over Vraag om klimaatbeleid 22 maart 2022 Wereldwaterdag in de Provincies - 133355
 18. Brief GS van 2022 maart 2022 over Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen voortgang per 1-10-2021 - 133329
  1. Brief GS van 2022 maart 2022 over Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen voortgang per 1-10-2021- 133329
  2. Brief GS (bijlage - brief van Terneuzen) van 2022 maart 2022 over Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen voortgang per 1-10-2021- 133329
 19. Brief GS van 25 maart 2022 over Themajaar 2023 - 134447
  1. Brief GS van 25 maart 2022 over Themajaar 2023 - 134447
 20. Brief GS van 29 maart 2022 over aanbieding 'Leven in Zeeland 2021' - 136396
  1. Brief GS van 29 maart 2022 over aanbieding 'Leven in Zeeland 2021' - 136396
 21. Vragen en antwoorden (PvdA) n.a.v. interview Omroep Zeeland met onderzoeker De Cuyper Leven in Zeeland 2021
  1. Vragen en antwoorden (PvdA) nav interview Omroep Zeeland met onderzoeker De Cuyper Leven in Zeeland 2021.pdf

Laatste wijziging 06-05-2022 23:16:12