Vergadering Provinciale Staten 3 februari 2023

Datum: 3 februari 2023
Starttijd: 09:30
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering 16 december 2022
  1. Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten 16 december 2022
 5. Ingekomen stukken
  1. E-mail van statenlid R.W. Koevoets van 31 december 2022 over aansluiting bij de fractie van Forum voor Democratie - 255548
  2. E-mail van statenlid M. Bos van 31 december 2022 over opname R.W. Koevoets in de FVD-fractie per 01.01.2023 - 255588
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 20 januari 2023 over initiatiefvoorstel adviescommissie RUD - 266974
   1. Brief GS van 31 januari 2023 over Milieuprogramma 2023-2027 - 273077
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel Vaststellen verantwoordingsgrens rechtmatigheidsverantwoording - 232820
   1. Statenvoorstel Vaststellen verantwoordingsgrens rechtmatigheidsverantwoording - 232820
   2. Brief GS van15 november 2022 over Statenvoorstel verantwoordingsgrens Rechtmatigheidsverantwoording - 232820
 8. Behandelstukken
  1. Initiatiefvoorstel adviescommissie RUD Zeeland - 250805
   1. Initiatiefvoorstel adviescommissie RUD Zeeland - 250805
   2. Initiatiefvoorstel (bijlage 1) adviescommissie RUD Zeeland - 250805
   3. Initiatiefvoorstel (bijlage 2) adviescommissie RUD Zeeland - 250805
   4. E-mail Statenlid H. van de Velde van 16 december 2022 met initiatiefvoorstel adviescommissie RUD Zeeland - 250805
  2. Statenvoorstel Milieuprogramma 2023-2027 - 253409
   1. Statenvoorstel Milieuprogramma 2023-2027 - 253409
   2. Statenvoorstel (bijlage) Milieuprogramma 2023-2027 - 253409
   3. Statenvoorstel (bijlage) Nota van Antwoord Milieuprogramma 2023-2027 - 253409 -
   4. Statenvoorstel (bijlage 1) Inwoner Burg-Haamstede - reactie op milieuprogramma 2023-2027 van de Provincie Zeeland - 253409
   5. Statenvoorstel (bijlage 2) Zeeuws Platform Stralingsrisico - m.b.t. het ontwerp milieuprogramma 2023-2027 van de Provincie Zeeland - 253409
   6. Statenvoorstel (bijlage 3) Medisch-Mileukunde - inspraak ontwerp milieuprogramma 2023-2027 - 253409
   7. Statenvoorstel (bijlage 4) De Steltkluut - ontwerp milieuprogramma Zeeland 2023 - 2027 - 253409
   8. Statenvoorstel (bijlage 5) Ontwerp-Milieuprogramma 2023 -2027 van de provincie Zeeland - 253409
   9. Statenvoorstel (bijlage 6) Zeeland Refinery - Ontwerp-Milieuprogramma 2023-2027 - 253409
   10. Statenvoorstel (bijlage 7) ZMF - Ontwerp Milieuprogramma 2023-2027 - 253409
   11. Statenvoorstel (bijlage 8) VNO NCW Brabant Zeeland - Ontwerp Milieuprogramma 2023-2027 - 253409
   12. Statenvoorstel (bijlage 9) Trinseo Zeeland Refinery - Dow- Ontwerp-Milieuprogramma - 253409
   13. Statenvoorstel (bijlage 10) LSNED Leidingenstraat Nederland - Reactie op het ontwerp MIlieuprogramma 2023-2027 van provincie Zeeland - 253409
   14. Statenvoorstel (bijlage 11) Cargill Milieuprogramma 2023-2027 - 253409
   15. Statenvoorstel (bijlage 12) Evos - Ontwerp-Milieuprogramma 2023-2027 - 253409
   16. Brief GS van 21 december 2022 over Milieuprogramma 2022-2026 - 253409
  3. Statenvoorstel Visie op Participatie - 231431
   1. Statenvoorstel Visie op Participatie - 231431
   2. Statenvoorstel (bijlage) Visie op Participatie - 231431
   3. Brief GS van 11 november 2022 aanbiedingsbrief Statenvoorstel Visie op Participatie - 231431
  4. Statenvoorstel voordracht nieuwe voorzitter CRO luchthaven Midden-Zeeland - 248426
   1. Statenvoorstel voordracht nieuwe voorzitter CRO luchthaven Midden-Zeeland - 248426
   2. Statenvoorstel (bijlage 1) - Brief CRO voordracht voorzitter CRO - 248426
   3. Statenvoorstel (bijlage 2) - benoemingsprocedure voorzitter CRO vliegveld Midden Zeeland - 248426
   4. Brief GS van 13 december 2022 over voordracht voorzitterschap CRO (Luchthaven Midden Zeeland - 248426
 9. Vragensessie
  1. 2023-01-27 - Statenfractie SP - SAR-helikopters - 270932
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
 11. Stemming over amendementen, voorstellen en moties
 12. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 13. Sluiting
 14. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 3 februari 2023
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. E-mail statenlid M. Bos van 21 december 2022 over fuseren statenfracties FVD en FK - 253806
   1. E-mail statenlid M. Bos van 21 december 2022 over fuseren statenfracties FVD en FK - 253806
   2. E-mail statenlid M. Bos (bijlage) - Persbericht - FVD en Koevoets gaan samen - 253806
  2. Brief GS van 20 december 2022 over benoeming directeur Programma's en projecten ad interim - 253376
  3. E-mail advocaat Pasman van 27 december 2022 over beëindiging tolheffing voor alle passanten - 256217
  4. E-mail Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming van 18 januari 2023 over Balsahout ontbossing voor windmolens en Turbine_carcinogen - 266114
   1. E-mail Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming van 18 januari 2023 over Balsahout ontbossing voor windmolens en Turbine_carcinogen - 266114
   2. E-mail Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming (bijlage 1) over Balsahout ontbossing voor windmolens - 266114
   3. E-mail Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming (bijlage 2) over Turbine_Carcinogen - 266114
  5. E-mail Platform Internationale Vrouwendag van 25 januari 2023 over campagne voeren mét een statement op het landelijke platform Internationale Vrouwendag - 268955
  6. Brief GS van 24 januari 2023 over brief inzake het snijden van zeegroenten - 268655
   1. Brief GS van 24 januari 2023 over brief inzake het snijden van zeegroenten - 268655
   2. Brief GS (bijlage 1) over brief aan PS inzake het snijden van zeegroenten - 268655
   3. Brief GS (bijlage 2) over beantwoording brief van GS inzake het snijden van zeegroenten - 268655
   1. E-mail van Bewonersgroep Leefomgeving Borssele van 27 januari 2023 over Bezwaar Central Gate in Borsselepolder - 271000
    1. E-mail van Bewonersgroep Leefomgeving Borssele van 27 januari 2023 over Bezwaar Central Gate in Borsselepolder - 271000
    2. E-mail (bijlage - alternatieve locaties) van Bewonersgroep Leefomgeving Borssele van 27 januari 2023 over Bezwaar Central Gate in Borsselepolder - 271000
    3. E-mail (bijlage - bezwaar op locatie) van Bewonersgroep Leefomgeving Borssele van 27 januari 2023 over Bezwaar Central Gate in Borsselepolder - 271000
    4. E-mail (bijlage - locatieduiding Assenburgweg) van Bewonersgroep Leefomgeving Borssele van 27 januari 2023 over Bezwaar Central Gate in Borsselepolder - 271000
 16. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden Statenvragen - PvdA - GroenLinks - SGP - Vrachtwagens Zeelandbrug - 327- 232817
  2. Antwoorden Statenvragen - CDA - Justitieel complex Vlissingen - 330 - 246325
  3. Antwoorden Statenvragen - PvZ, PvdA, 50PLUS, GroenLinks - Gifgasdump - 331 - 248427
 17. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen
  1. Brief GS van 13 december 2022 met verdagingsbrief artikel 44 vragen - PvZ, PvdA, 50PLUS, GroenLinks - gifgasdump - 248427

Laatste wijziging 03-02-2023 02:56:34