Vergadering Provinciale Staten 3 februari 2023

Datum: 3 februari 2023
Starttijd: 09:30
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering 16 december 2022
  1. Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten 16 december 2022
 5. Ingekomen stukken
  1. E-mail van statenlid R.W. Koevoets van 31 december 2022 over aansluiting bij de fractie van Forum voor Democratie - 255548
  2. E-mail van statenlid M. Bos van 31 december 2022 over opname R.W. Koevoets in de FVD-fractie per 01.01.2023 - 255588
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 20 januari 2023 over initiatiefvoorstel adviescommissie RUD - 266974
   1. Brief GS van 31 januari 2023 over Milieuprogramma 2023-2027 - 273077
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel Vaststellen verantwoordingsgrens rechtmatigheidsverantwoording - 232820
   1. Statenvoorstel Vaststellen verantwoordingsgrens rechtmatigheidsverantwoording - 232820
   2. Brief GS van15 november 2022 over Statenvoorstel verantwoordingsgrens Rechtmatigheidsverantwoording - 232820
 8. Behandelstukken
  1. Initiatiefvoorstel adviescommissie RUD Zeeland - 250805
   1. Initiatiefvoorstel adviescommissie RUD Zeeland - 250805
   2. Initiatiefvoorstel (bijlage 1) adviescommissie RUD Zeeland - 250805
   3. Initiatiefvoorstel (bijlage 2) adviescommissie RUD Zeeland - 250805
   4. E-mail Statenlid H. van de Velde van 16 december 2022 met initiatiefvoorstel adviescommissie RUD Zeeland - 250805
  2. Statenvoorstel Milieuprogramma 2023-2027 - 253409
   1. Moties en amendementen - INGEDIEND
    1. Amendement 1 - PvdA, GL - Stiltegebieden
    2. Motie 1 - herzien - 50PLUS, PvdD - RIVM meetpunten
    3. Amendement 2 - FvD - Statenvoorstel Milieuprogramma 2023-2027
   1. Statenvoorstel Milieuprogramma 2023-2027 - 253409
   2. Statenvoorstel (bijlage) Milieuprogramma 2023-2027 - 253409
   3. Statenvoorstel (bijlage) Nota van Antwoord Milieuprogramma 2023-2027 - 253409 -
   4. Statenvoorstel (bijlage 1) Inwoner Burg-Haamstede - reactie op milieuprogramma 2023-2027 van de Provincie Zeeland - 253409
   5. Statenvoorstel (bijlage 2) Zeeuws Platform Stralingsrisico - m.b.t. het ontwerp milieuprogramma 2023-2027 van de Provincie Zeeland - 253409
   6. Statenvoorstel (bijlage 3) Medisch-Mileukunde - inspraak ontwerp milieuprogramma 2023-2027 - 253409
   7. Statenvoorstel (bijlage 4) De Steltkluut - ontwerp milieuprogramma Zeeland 2023 - 2027 - 253409
   8. Statenvoorstel (bijlage 5) Ontwerp-Milieuprogramma 2023 -2027 van de provincie Zeeland - 253409
   9. Statenvoorstel (bijlage 6) Zeeland Refinery - Ontwerp-Milieuprogramma 2023-2027 - 253409
   10. Statenvoorstel (bijlage 7) ZMF - Ontwerp Milieuprogramma 2023-2027 - 253409
   11. Statenvoorstel (bijlage 8) VNO NCW Brabant Zeeland - Ontwerp Milieuprogramma 2023-2027 - 253409
   12. Statenvoorstel (bijlage 9) Trinseo Zeeland Refinery - Dow- Ontwerp-Milieuprogramma - 253409
   13. Statenvoorstel (bijlage 10) LSNED Leidingenstraat Nederland - Reactie op het ontwerp MIlieuprogramma 2023-2027 van provincie Zeeland - 253409
   14. Statenvoorstel (bijlage 11) Cargill Milieuprogramma 2023-2027 - 253409
   15. Statenvoorstel (bijlage 12) Evos - Ontwerp-Milieuprogramma 2023-2027 - 253409
   16. Brief GS van 21 december 2022 over Milieuprogramma 2022-2026 - 253409
  3. Statenvoorstel Visie op Participatie - 231431
   1. Moties en amendementen - INGEDIEND
   1. Statenvoorstel Visie op Participatie - 231431
   2. Statenvoorstel (bijlage) Visie op Participatie - 231431
   3. Brief GS van 11 november 2022 aanbiedingsbrief Statenvoorstel Visie op Participatie - 231431
  4. Statenvoorstel voordracht nieuwe voorzitter CRO luchthaven Midden-Zeeland - 248426
   1. Statenvoorstel voordracht nieuwe voorzitter CRO luchthaven Midden-Zeeland - 248426
   2. Statenvoorstel (bijlage 1) - Brief CRO voordracht voorzitter CRO - 248426
   3. Statenvoorstel (bijlage 2) - benoemingsprocedure voorzitter CRO vliegveld Midden Zeeland - 248426
   4. Brief GS van 13 december 2022 over voordracht voorzitterschap CRO (Luchthaven Midden Zeeland - 248426
 9. Vragensessie
  1. 2023-01-27 - Statenfractie SP - SAR-helikopters - 270932
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. INGETROKKEN Motie 3 - PvZ - Onderzoek mogelijkheden oprichting internationale school in Zeeuws-Vlaanderen
  2. Motie 4 - PvZ - Onderzoek mogelijkheden permanente bewoning van vakantie - recreatieparken
  3. Motie 5 - SGP, 50PLUS, VVD, CDA, PvZ, ProZeeland, CU, PVV, FvH, Lijst Bosch - Garnalenvisserij
  4. Motie 6 - CDA, VVD, SGP, ProZeeland, Lijst Bosch, PvZ, 50PLUS - Behoud traditie van zeegroenten snijden in Zeeland
  5. Motie 7 - FvD - contant betalen Westerschelde ferry
  6. Motie 8 - herzien - FvD - Ontpoldering Hedwige terugdraaien
 11. Stemming over amendementen, voorstellen en moties
  1. Initiatiefvoorstel adviescommissie RUD Zeeland - 250805
   1. Initiatiefvoorstel adviescommissie RUD Zeeland - 250805
   2. Initiatiefvoorstel (bijlage 1) Adviescommissie RUD Zeeland - 250805
   3. Initiatiefvoorstel (bijlage 2) adviescommissie RUD Zeeland - 250805
  2. Amendement 1 - PvdA, GL - Stiltegebieden
  3. Amendement 2 - FVD - Statenvoorstel Milieuprogramma 2023-2027
  4. Statenvoorstel Milieuprogramma 2023-2027 - 253409
   1. Statenvoorstel Milieuprogramma 2023-2027 - 253409
   2. Statenvoorstel (bijlage) Milieuprogramma 2023-2027 - 253409
  5. Motie 1 - herzien - 50PLUS, PvdD - RIVM meetpunten
  6. Statenvoorstel Visie op Participatie - 231431
   1. Statenvoorstel Visie op Participatie - 231431
   2. Statenvoorstel (bijlage) Visie op Participatie - 231431
   1. INGETROKKEN Motie 2 - D66, PvdD, GL - Burgerbegroting
   1. INGETROKKEN Motie 3 - PvZ - Onderzoek mogelijkheden oprichting internationale school in Zeeuws-Vlaanderen
  7. Motie 4 - PvZ - Onderzoek mogelijkheden permanente bewoning van vakantie - recreatieparken
  8. Motie 5 - SGP, 50Plus, VVD, CDA, PvZ, ProZeeland, CU, PVV, FvH, Lijst Bosch - Garnalenvisserij
  9. Motie 6 - CDA, VVD, SGP, ProZeeland, Lijst Bosch, PvZ, 50PLUS - Behoud traditie van zeegroenten snijden in Zeeland
  10. Motie 7 - FVD - contant betalen Westerschelde ferry
  11. Motie 8 - FVD - Ontpoldering Hedwige terugdraaien
 12. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 13. Sluiting
 14. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 3 februari 2023
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. E-mail statenlid M. Bos van 21 december 2022 over fuseren statenfracties FVD en FK - 253806
   1. E-mail statenlid M. Bos van 21 december 2022 over fuseren statenfracties FVD en FK - 253806
   2. E-mail statenlid M. Bos (bijlage) - Persbericht - FVD en Koevoets gaan samen - 253806
  2. Brief GS van 20 december 2022 over benoeming directeur Programma's en projecten ad interim - 253376
  3. E-mail advocaat Pasman van 27 december 2022 over beëindiging tolheffing voor alle passanten - 256217
  4. E-mail Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming van 18 januari 2023 over Balsahout ontbossing voor windmolens en Turbine_carcinogen - 266114
   1. E-mail Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming van 18 januari 2023 over Balsahout ontbossing voor windmolens en Turbine_carcinogen - 266114
   2. E-mail Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming (bijlage 1) over Balsahout ontbossing voor windmolens - 266114
   3. E-mail Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming (bijlage 2) over Turbine_Carcinogen - 266114
  5. E-mail Platform Internationale Vrouwendag van 25 januari 2023 over campagne voeren mét een statement op het landelijke platform Internationale Vrouwendag - 268955
  6. Brief GS van 24 januari 2023 over brief inzake het snijden van zeegroenten - 268655
   1. Brief GS van 24 januari 2023 over brief inzake het snijden van zeegroenten - 268655
   2. Brief GS (bijlage 1) over brief aan PS inzake het snijden van zeegroenten - 268655
   3. Brief GS (bijlage 2) over beantwoording brief van GS inzake het snijden van zeegroenten - 268655
   1. E-mail van Bewonersgroep Leefomgeving Borssele van 27 januari 2023 over Bezwaar Central Gate in Borsselepolder - 271000
    1. E-mail van Bewonersgroep Leefomgeving Borssele van 27 januari 2023 over Bezwaar Central Gate in Borsselepolder - 271000
    2. E-mail (bijlage - alternatieve locaties) van Bewonersgroep Leefomgeving Borssele van 27 januari 2023 over Bezwaar Central Gate in Borsselepolder - 271000
    3. E-mail (bijlage - bezwaar op locatie) van Bewonersgroep Leefomgeving Borssele van 27 januari 2023 over Bezwaar Central Gate in Borsselepolder - 271000
    4. E-mail (bijlage - locatieduiding Assenburgweg) van Bewonersgroep Leefomgeving Borssele van 27 januari 2023 over Bezwaar Central Gate in Borsselepolder - 271000
 16. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden Statenvragen - PvdA - GroenLinks - SGP - Vrachtwagens Zeelandbrug - 327- 232817
  2. Antwoorden Statenvragen - CDA - Justitieel complex Vlissingen - 330 - 246325
  3. Antwoorden Statenvragen - PvZ, PvdA, 50PLUS, GroenLinks - Gifgasdump - 331 - 248427
 17. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen
  1. Brief GS van 13 december 2022 met verdagingsbrief artikel 44 vragen - PvZ, PvdA, 50PLUS, GroenLinks - gifgasdump - 248427

Laatste wijziging 17-02-2023 23:10:24