Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op 2 maart 2018
  1. Besluitenlijst (concept) Statenvergadering 2 maart 2018 - 18006627
 5. Ingekomen stukken
  1. Brief van mevrouw P.C.A. de Milliano-van den Hemel van 6 maart 2018 m.b.t. beëindiging Statenlidmaatschap
   1. Brief (oplegnotitie) mevrouw P.C.A. de Milliano-van den Hemel m.b.t. beëindiging Statenlidmaatschap (18006699) - 18007223
   2. Brief van mevrouw P.C.A. de Milliano-van den Hemel van 6 maart 2018 m.b.t. beëindiging Statenlidmaatschap - 18006699
  2. Brief Rekenkamer Zeeland van 12 maart 2018 over Startnotitie onderzoek Natuurbeheer, met bijlage - 18007387
   1. Brief (oplegnotitie) Rekenkamer Zeeland van 12 maart 2018 over Startnotitie onderzoek Natuurbeheer (18007387) - 18008951
   2. Brief Rekenkamer Zeeland van 12 maart 2018 over Startnotitie onderzoek Natuurbeheer, met bijlage - 18007387
  3. Brief Rekenkamer Zeeland van 26 maart 2018 over onderzoek energietransitie, met bijlage - 18008870
   1. Brief (oplegnotitie) Rekenkamer Zeeland van 26 maart 2018 over onderzoek energietransitie, met bijlage (18008870) - 18008942
   2. Brief Rekenkamer Zeeland van 26 maart 2018 over onderzoek energietransitie, met bijlage - 18008870
  4. Brief van burger van 21 maart 2018 aan GS met verzoek handhaving ongeoorloofde jacht percelen bos en landbouwgebied - 18007010
   1. Brief (oplegnotitie) verzoek om handhavingsbesluit ongeoorloofde jacht (18007010) - 18009499
   2. Brief van burger aan GS van 21 maart 2018 met verzoek handhaving ongeoorloofde jacht percelen bos en landbouwgebied - 18007010
   1. Afschrift e-mail burger van 1 april 2018 aan Commissie Externe Spiegeling Zeeland m.b.t. Rapport Janssen - 18009417
    1. E-mail burger (afschrift, oplegnotitie) aan Commissie Externe Spiegeling Zeeland m.b.t. Rapport Janssen (18009417) - 18009805
    2. E-mail (Afschrift) burger van 1 april 2018 aan Commissie Externe Spiegeling Zeeland m.b.t. Rapport Janssen - 18009417
   1. Brief burger van 28 maart 2018 met verzoek om handhaving o.g.v. Wet natuurbescherming voor ongeoorloofde jacht en stropersactiviteiten op percelen om en nabij woning in Arnemuiden - 18008420
    1. Brief (oplegnotitie) burger van 28 maart 2018 met verzoek om handhavingsbesluit ongeoorloofde jacht (18008420) - 18009506
    2. Brief burger met verzoek om handhaving o.g.v. Wet natuurbescherming voor ongeoorloofde jacht en stropersactiviteiten, met bijlage - 18008420
   1. Brief namens Ondernemersverenigingen in gemeente Sluis van 29 maart 2018 aan bestuur Provincie Zeeland (en gemeente Sluis) over voltrekken van economische ramp - 18009269
    1. Brief (oplegnotitie) namens Ondernemersverenigingen in gemeente Sluis van 29 maart 2018 aan bestuur Provincie Zeeland (en gemeente Sluis) over voltrekken van economische ramp (18009269) - 18009552
    2. Brief namens Ondernemersverenigingen in gemeente Sluis van 29 maart 2018 aan bestuur Provincie Zeeland (en gemeente Sluis) over voltrekken van economische ramp - 18009269
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 12 maart 2018 over inspectierapport aanpak milieuzaken Thermphosterrein, met bijlagen - 18006277
   1. Brief (oplegnotitie) GS van 12 maart 2018 over inspectierapport over aanpak milieuzaken op voormalig Thermphosterrein (18006277) - 18008933
   2. Brief GS van 12 maart 2018 over inspectierapport aanpak milieuzaken Thermphosterrein, met bijlagen - 18006277
  2. Brief GS van 27 februari 2018 met verzoek wensen en bedenkingen kenbaar te maken aangaande deelname in het Investeringsfonds Zeeland BV - 18005122
   1. Brief (oplegnotitie) GS van 27 februari 2018 over Investeringsfonds Zeeland (18005122) - 18006682
   2. Brief GS van 27 februari 2018 met verzoek wensen en bedenkingen kenbaar te maken aangaande deelname in het Investeringsfonds Zeeland BV, met bijlagen - 18005122
  3. Brief GS van 27 maart 2018 met advies over ontvankelijkheid van een inleidend verzoek tot het houden van een referendum - 18008391
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 28 maart 2018 over referendumverordening (18008391) - 18009758
   2. Brief GS van 27 maart 2018 met advies over ontvankelijkheid van een inleidend verzoek tot het houden van een referendum - 18008391
   1. Brief GS van 3 april 2018 over Provinciespiegel Zeeland, met bijlage - 18008433
    1. Brief (oplegnotitie) GS van 3 april 2018 over Provinciespiegel Zeeland, met bijlage (18008433) - 18009651
    2. Brief GS van 3 april 2018 over Provinciespiegel Zeeland - 18008433
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel Mandatering cao-onderhandelingen Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) - 18008524
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Mandatering cao-onderhandelingen Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) (18008524) - 18008960
   2. Statenvoorstel Mandatering cao-onderhandelingen Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) - 18008524
  2. Statenvoorstel 3e wijziging begroting 2018 provincie Zeeland - 18005911
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) 3e wijziging begroting 2018 provincie Zeeland (18005911) - 18007152
   2. Brief GS (18005123) van 27 februari 2018 met Statenvoorstel 3e wijziging begroting 2018 provincie Zeeland - 18005911
 8. Behandelstukken
  1. Statenvoorstel Provinciale opcenten in relatie tot commissie Jansen - 18006026
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie na commissie) Provinciale opcenten in relatie tot commissie Jansen (18005139) - 18006894
   2. Brief GS van 28 februari 2018 met statenvoorstel Provinciale opcenten in relatie tot commissie Jansen - 18005139
   3. Brief GS van 20 maart 2018 over Wijziging van de Verordening Provinciale opcenten Provincie Zeeland - 18006999
   4. Statenvoorstel Wijziging van de Verordening Provinciale Opcenten Provincie Zeeland - 18008608
  2. Statenvoorstel (aangepast) samenwerkingsovereenkomst Thermphos - 18008375
   1. Brief GS van 13 maart 2018 over Statenvoorstel Samenwerkingsovereenkomst Thermphos - 18006925
   2. Statenvoorstel (aangepast) Samenwerkingsovereenkomst Thermphos - 18008375
  3. Statenvoorstel Financiën Westerschelde Ferry B.V. - 18006121
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Financiën Westerschelde Ferry B.V. (18006121) - 18006403
   2. Statenvoorstel Financiën Westerschelde Ferry B.V. - 18006121
   3. Motie 1 - D66, 50PLUS CDA over arrangementen Westerschelde Ferry en zonnetrein
   4. Motie 1 - D66, 50PLUS CDA over arrangementen Westerschelde Ferry, gewijzigd
  4. Brief GS van 23 maart 2018 over Rapport #HOEDAN? van de commissie Externe Spiegeling Zeeland - 18007014
   1. Brief (oplegnotitie) GS over Rapport #HOEDAN? van commissie Externe Spiegeling (18007014) - 18008967
   2. Brief GS van 23 maart 2018 over Rapport #HOEDAN? van de commissie Externe Spiegeling Zeeland - 18007014
   3. Publicatie - Rapport Samenwerkingskracht in Zeeland - Commissie Externe Spiegeling Zeeland - 18008732
   4. Publicatie - Flyer Rapport Samenwerkingskracht in Zeeland - Commissie Externe Spiegeling Zeeland - 18008733
  5. Statenvoorstel wijziging samenstelling Werkgeverscommissie Provinciale Staten - 18008223
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) wijziging samenstelling werkgeverscommissie Provinciale Staten (18008223) - 18008859
   2. Statenvoorstel wijziging samenstelling werkgeverscommissie Provinciale Staten - 18008223
  6. Statenvoorstel wijziging samenstelling Scheldemondraad - 18008479
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) wijziging samenstelling Scheldemondraad (18008479) - 18009361
   2. Statenvoorstel wijziging samenstelling Scheldemondraad - 18008479
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
 11. Vervanging Statenlid
  1. Benoeming en beëdiging van de heer F.P. Kuijpers
 12. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 13. Sluiting
 14. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 6 april 2018
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. E-mail burger van 14 maart 2018 m.b.t. bestrijding van houtstook, met bijlage - 18007731
  2. E-mail burger van 1 maart over Corruptie in de provincie Zeeland, met reactie GS - 18006152
   1. E-mail burger van 1 maart 2018 over Corruptie in de provincie Zeeland, zonder persoonsgegevens - 18006152
   2. Brief GS (gemandateerd besluit) van 6 maart 2018 met reactie op bericht burger over corruptie in de provincie Zeeland - 18006565
  3. Verslag werkzaamheden werkgeverscommissie Provinciale Staten van Zeeland 2017 - 18004932
   1. Publicatie Nieuwsbrief Statenlidnu maart 2018 - 18008224
 16. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden statenvragen PvdA over snelheidsovertredingen Sloeweg - 234
  2. Antwoorden statenvragen GL over Campings De Zonnehoeve, Kijkuit en plan Ecomaire - 233
  3. Antwoorden statenvragen PvZ over Hedwigepolder - 236
  4. Antwoorden statenvragen CDA over bestrijding vossenoverlast - 237
  5. Antwoorden statenvragen SP over Rapport Staat van Zeeland - 239
  6. Antwoorden statenvragen GL over Geluidsoverlast van de scheepswerf te Hansweert - 241
  7. Antwoorden statenvragen D66 over zorg over de luchtkwaliteit in Zeeland - 242
  8. Antwoorden statenvragen D66 over Nationale bijenstrategie - 240
  9. Antwoorden statenvragen 50PLUS over statiegeld alliantie - 243
  10. Antwoorden statenvragen 50PLUS over Onderzoek, vraag naar 2000 vacatures in fusiehaven North Sea Port - 244
  11. Antwoorden statenvragen PvZ over Bijvoeren damherten Haringvreter - 245
 17. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen

Laatste wijziging 17-05-2018 11:35:39