Klacht indienen

Heeft u een klacht over de manier waarop een ambtenaar, een bestuurder of het bestuur van de Provincie u behandelde? Dan kunt u een klacht indienen bij de Provincie.

Ingang Provinciehuis

Hoe dient u een klacht in?

U kunt uw klacht indienen via het formulier Klacht gedraging ambtenaar/bestuurder

  • Beantwoord de vragen kort en bondig
  • Een verwijzing naar meegestuurde stukken is niet voldoende
  • Na het invullen moet u het formulier printen, ondertekenen en per post opsturen

Stuur het formulier naar:

Provincie Zeeland
T.a.v. de secretaris van de commissie bezwaar, beroep en klachten
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

Let op

Dit formulier is niet bedoeld voor klachten over het wel of niet verlenen van bijvoorbeeld vergunningen en subsidies. Hiervoor is een aparte bezwarenprocedure. Dit formulier is ook niet bedoeld voor algemene opmerkingen over het beleid van de Provincie. Heeft u klachten over een andere overheidsinstantie, zoals een gemeente of waterschap, dan kunt u terecht bij die overheidsinstantie.

Behandeling van uw klacht

Als uw klacht wordt behandeld, dan beoordeelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De voorzitter en leden van deze commissie werken niet bij de Provincie.

De commissie bezwaar, beroep en klachten bestaat uit:

  • De heer mr. T.L.J. Drouen (voorzitter)
  • De heer mr. ir. M. de Hek (plaatsvervangend voorzitter)
  • Mevrouw mr. M.L. Bosman
  • De heer C.L. van Dis MBA
  • Mevrouw mr. H.C. Fraaij
  • Mevrouw mr. R.H. van Marle

Nationale ombudsman

Komt u er met de Provincie niet uit? Misschien kan de Nationale ombudsman u helpen. De Nationale ombudsman kan klachten behandelen over bijna alle overheidsinstanties, waaronder de Provincie. Een klacht moet wel voldoen aan voorwaarden. Meer informatie vindt u op www.nationaleombudsman.nl

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Personeel, Omgeving, en Juridische zaken van de Provincie Zeeland. Dit kan via telefoonnummer +31 118 631254 /631319 of door een e-mail te sturen naar bezwaarenberoep@zeeland.nl.