Klacht indienen

Heeft u een klacht over de manier waarop een ambtenaar, een bestuurder of het bestuur van de Provincie u heeft behandeld? U kunt uw klacht indienen bij de Provincie.

Ingang Provinciehuis

Hoe dient u een klacht in?

U kunt uw klacht indienen via het formulier Klacht gedraging ambtenaar/bestuurder

  • Beantwoord de vragen kort en bondig.
  • Een verwijzing naar meegestuurde stukken volstaat niet.
  • Na het invullen moet u het formulier printen, ondertekenen en per post opsturen.

Stuur het formulier naar:

Provincie Zeeland
T.a.v. de secretaris van de commissie bezwaar, beroep en klachten
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

Direct naar formulier Klacht

Let op

Dit formulier is niet bedoeld voor klachten over het wel of niet verlenen van bijvoorbeeld vergunningen en subsidies. Hiervoor bestaat een aparte bezwarenprocedure. Dit formulier is ook niet bedoeld voor algemene opmerkingen over het beleid van het bestuursorgaan. Heeft u klachten over een andere overheidsinstantie, zoals gemeente of waterschap, dan kunt u terecht bij de betreffende overheidsinstantie zelf.

Behandeling van uw klacht

Wanneer het tot een formele behandeling van uw klacht komt, wordt uw klacht behandeld door een onafhankelijke commissie. De (plv.) voorzitter en leden van deze commissie maken geen deel uit van of zijn niet werkzaam bij de Provincie.

De commissie bezwaar, beroep en klachten is als volgt samengesteld:

  • De heer mr. T.L.J. Drouen (voorzitter)
  • De heer mr. ir. M. de Hek (plaatsvervangend voorzitter)
  • Mevrouw mr. M.L. Bosman
  • De heer C.L. van Dis MBA
  • Mevrouw mr. H.C. Fraaij
  • Mevrouw mr. R.H. van Marle

Nationale ombudsman

Komt u er met de Provincie niet uit? Wellicht kan de Nationale ombudsman wat voor u betekenen. De Nationale ombudsman kan klachten behandelen over bijna alle overheidsinstanties, waaronder de Provincie. Een klacht moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Verdere informatie vindt u op www.nationaleombudsman.nl

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Personeel, Omgeving, en Juridische zaken van de Provincie Zeeland via telefoonnummer +31 118 631254 / 631319 of stuur een e-mail naar bezwaarenberoep@zeeland.nl.